Религия за 2. клас


Религия. Християнство - Православие за 2. клас
(Емилия Василева, Виолета Рогачева)

 

 


Учебникът
 осъществява спираловидно надграждане на учебното съдържание от първи клас. Темите следват учебната програма по религия – християнство – православие. Учебникът е структуриран в три части:
• учебни теми;
• „Да научим повече” – съдържа художествени и адаптирани библейски текстове;
• работни листове – включват разнообразни упражнения, творчески задачи, тестове за входно и изходно ниво, Църковно календарче на православното християнче, примерен модел на дневник за празниците и примерен модел на дневник за добрите дела.
Учебните задачи са свързани с компетентностите, съответстващи на темите и очакваните резултати, посочени в учебната програма.

Електронният вариант на учебника по религия християнство – православие за 2. клас осигурява високо ниво на нагледност и подпомага успешното и ефективно обучение. Дава възможност за достъп до всяка от страниците на хартиения учебник. Всяка текстова зона или илюстрация от електронния учебник може да се увеличи и да бъде показвана на цял екран.
Съдържа разнообразни електронни ресурси:
• занимателни задачи;
• тренировъчни упражнения;
• песни за големите християнски празници;
• презентации за светци и библейски събития.
Електронният учебник се обогатява и допълва непрекъснато.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: