Религия за 1. клас


Религия. Християнство - Православие за 1. клас
(Емилия Василева, Иван Желев, Димитър Коруджиев, Екатерина Томова)

 

 


Учебникът по религия – християнство – православие за 1. клас
е част от комплекта за начален етап. Темите следват учебната програма по религия – християнство – православие.
Първата част на учебника е съобразена с периода на ограмотяване. В нея преобладават илюстративният материал и занимателните задачи, а текстовете са сведени до минимум. В учебника са включени допълнителни текстове – ресурс за преподавателите, за учениците и за родителите.
Наред с художествения материал в края на учебника са приложени два теста – за входно и изходно ниво. 

Електронният учебник по религия – християнство – православие за 1. клас дава възможност за достъп до всяка от страниците на хартиения учебник. Всяка текстова зона или илюстрация може да се увеличи и да бъде показвана на цял екран.
В настоящия момент електронният учебник осигурява:
• допълнителни интерактивни ресурси – занимателни упражнения, тестове, песни, стихотворения и др.
• виртуални разходки из български катедрални храмове, църкви и манастири;
• възможност за многократно изпълнение на задачите с цел затвърдяване на знанията на учениците;
• по-лесно и бързо усвояване на учебното съдържание;
• активно учене в училище и вкъщи.
Електронният учебник се обогатява и допълва непрекъснато. 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: