Новите учебници по религия за 1. - 4. клас


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебниците на Издателска група „Просвета” по религия – християнство – православие,
са окончателно одобрени.

По тях ще се работи от следващата 2020/2021 учебна година.


От допълнителната навигация вдясно изберете клас, за да разгледате част от съответния електронен учебник.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: