12. клас. Проекти учебници


12. клас - Математика


МАТЕМАТИКА ЗА 12. КЛАС
Предмет: Математика
Автори: Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

При създаването на учебника авторите са имали предвид, че това е последният клас от средното образование. Затова уроците са представени като завършващи съответните теми. Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждат изучаваното в предишните класове. Авторите са съчетали най-добрите методически подходи и практики, за да направят атрактивен учебник, който се отличава със следните предимства:

• учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за учениците начин;
• системност и яснота при представянето на нови знания;
• дава възможност за самостоятелно учене;
• новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни връзки на математически теми със света;
• използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
• използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
• показани са примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил, които помагат на ученика по-лесно да навлезе в изучаваната тема.

Електронният учебник по математика за 12. клас осигурява използването на интерактивни методи и позволява да се организират разнообразни дейности за учениците. Атрактивните анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи дават възможност на ученика да е активен участник в обучителния процес, което е гаранция за трайно усвояване и осмисляне на учебното съдържание. Друг вид ресурси са интерактивните задачи за упражнения за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал. Тези задачи са с разнообразен формат:
• тестови задачи с единичен и множествен избор;
• за свързване;
• за подреждане;
• за попълване на текст;
• за откриване на вярно и невярно твърдение;
• таблици.
Платформата дава възможност за отчитане на резултата, като се показват верните, сгрешените или пропуснатите отговори. За по-лесно ориентиране иконите на допълнителните ресурси са обозначени с надписи, които показват съдържанието им.
Електронният учебник непрекъснато се обогатява с нови ресурси и актуална информация.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: