12. клас. Проекти учебници


12. клас - Български език и литература


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС
Предмет: Български език и литература
Автори: Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

Учебникът по български език с авторски екип Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева и Борислав Борисов
е създаден така, че:
• да надгради формираните дотук познания на учениците за езика;
• да подпомогне подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит в края на 12. клас.
Учебникът съдържа:
• максимално кратко и достъпно поднесена информация по предвидените от учебната програма теми;
• множество функционално представени научни постановки и примери, които красноречиво илюстрират изучаваните езикови явления;
• практически насоки за успешно представяне на интервю, за изготвяне на мотивационно писмо и библиография;
• разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на висока езикова култура;
Предимство на изданието е това, че съчетава функциите на учебник и учебна тетрадка, тъй като за повечето от включените задачи е предвидено място за решения.
Отличният графичен дизайн подпомага пълноценното възприемане на вложената в учебника информация.

Електронният вариант на учебника по български език за 12. клас съдържа:
• цялата информация, вложена в хартиения вариант на учебника;
• множество допълнителни задачи към всяка от разработените теми – с избираем отговор, с фиксиран свободен отговор, с кратък свободен отговор;
• допълнителна информация, която допълва и надгражда основното учебно съдържание.
Ресурсите, включени в електронния учебник, са подбрани така, че да подпомогнат подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит и са подходящи както за работа в клас под ръководството на учителя, така и за самоподготовка.

НОВО и ПОЛЕЗНО! Електронният вариант на този учебник съдържа специални кратки е-уроци и видеоуроци, разработени за успешна подготовка на дванадесетокласниците за Държавния зрелостен изпит. Видеоуроците са водени от Весела Михайлова.
Примерен видеоурок може да видите на стр. 14, като натиснете бутон ВИЖ ДЕМО и използвате иконката 

Весела Михайлова има 35-годишен учителски стаж и е автор на поредицата учебници на издателство „Просвета” по български език за 5. – 12. клас, както и на учебниците по литература за 5., 6. и 7. клас на „Просвета Плюс” и за 11. и 12. клас на „Просвета”.
А също така и помагала за ИУЧ и подготовка за НВО, сборници с тестове, книги за учителя, видеоуроци и сценарии за кратки електронни уроци.

 

12. клас - Български език и литература


ЛИТЕРАТУРА ЗА 12. КЛАС
Предмет: Български език и литература
Автори: Весела Михайлова, Лора Динкова, Петър Алексиев, Радина Попова, Росица Игнатова-Василева
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

Литературата за 12. клас завършва поредицата иновативни учебници с логото на „Просвета Плюс”, предпочитани от учители и ученици. Учебникът е създаден от действащи учители с впечатляващ практически опит в преподаването на литература. Творбите, предвидени в учебната програма, са представени разнообразно, задълбочено и в същото време много достъпно.

Рубриките
• Епохата, авторът и творбата ‒ съдържа информация за историческия и литературния контекст, в който твори съответният автор.
• Творбата и нейните предизвикателства ‒ дава възможност за пряк диалог с всяка творба чрез прочита ѝ и отговора на въпросите, които съпътстват текста.
• Творбата и смисълът ‒ представя подробен анализ и тълкуване на художествените текстове.
• Аз и творбата ‒ предвижда изследователска работа и участие в интересни дискусии на учениците.
• В края на всеки от четирите тематични блока в учебника е осъществено обобщение и се дава възможност творбите да бъдат разгледани в междутекстов диалог с други произведения на художествената литература.
• Приложението представя ясен и подробен модел за създаване на интерпретативно съчинение върху една или няколко художествени творби.

Електронният вариант на учебника включва 120 интерактивни теста с над 200 въпроса от различен тип, както и презентации за автори и литературни направления.

НОВО и ПОЛЕЗНО! Електронният вариант на този учебник съдържа специални кратки е-уроци и видеоуроци, разработени за успешна подготовка на дванадесетокласниците за Държавния зрелостен изпит. Видеоуроците са водени от Любов Шишкова.
Примерен видеоурок може да видите на стр. 56, като натиснете бутон ВИЖ ДЕМО и използвате иконката .

Любов Шишкова е автор на учебниците по литература за 5. – 7. клас на „Просвета Плюс”, на учебниците по литература за 8. – 12. клас на „Просвета”, както и на учебника за профилирана подготовка за 11. и 12. клас, модул 3 „Диалогични прочити” на „Просвета”. A също така и помагала за ИУЧ и подготовка за НВО, сборници с тестове, книги за учителя, видеоуроци и сценарии за кратки електронни уроци.

 

12. клас - Български език и литература


ЛИТЕРАТУРА ЗА 12. КЛАС
Предмет: Български език и литература
Автори: Албена Хранова, Любов Шишкова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

Какво свързва знаменитата песен „Време” (Time) на „Пинк Флойд” с Петя Дубарова? В какво се изразява духовното родство между Блага Димитрова и Елисавета Багряна? Как тълкуват съдбата на поета и на книгите Борис Христов, Атанас Далчев и Екатерина Йосифова? На тези и на много други въпроси отговаря учебникът по литература за 12. клас на издателство „Просвета – София”. Освен това с него лесно се постигат очакваните резултати от обучението и се усвояват необходимите знания за успешно представяне на държавния зрелостен изпит. Написан от утвърдени автори, той представя произведенията от програмата по достъпен и интересен за дванайсетокласниците начин. В неговите 160 страници са поместени целите произведения или необходимите откъси от предвидените за изучаване творби. Уроците са с ясна структура, знанията се овладяват чрез рубриките „Работа с текста”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме” и „Сред книгите”. В тях се предлагат варианти за осмисляне на произведенията и се правят много междутекстови връзки, които са във фокуса на вниманието в учебната програма за 12. клас. В края на всеки урок рубриката „Обобщение” дава накратко най-важната информация, която учениците трябва да запомнят, а в „Провери знанията си” са поместени тестови задачи по формата на държавния зрелостен изпит, които позволяват контрол и самоконтрол. Приложените подходи целят да улеснят работата на учителите и да обогатят литературната култура на дванайсетокласниците. Учебникът се отличава с елегантен графичен дизайн и прецизно подбрани илюстрации.

Електронният учебник съдържа около 150 електронни ресурса с отделни изследователски задачи и упражнения. Материалите в него са разнообразни по вид – богат снимков, текстов, тестов и филмов материал. Добавени са и видеоуроци, които улесняват възприемането и усвояването на учебния материал при дистанционен образователен процес. Всяка част от електронната страница може да бъде увеличена на екрана, като по този начин учителят има възможност в час да насочва вниманието на учениците към конкретен момент от урока, към въпрос, упражнение или задача. Като организация и съдържание електронните ресурси:
• са последователно свързани както помежду си, така и с уроците за нови знания, в които е представена творбата; с уроците за упражнение, в които се проверява усвоеното; с уроците за въведение и обобщение, в които се срещат акцентите на двата раздела в учебника; с уроците за годишен преговор, в които се систематизира учебното съдържание;
• мотивират учениците, тъй като насърчават тяхната самостоятелност и самоподготовка;
• създават условия за активно учене и възможност за практическо формиране на заложената в учебната програма дигитална компетентност;
• стимулират преживяванията на учениците, което е предпоставка за формиране на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.

НОВО и ПОЛЕЗНО! Електронният вариант на този учебник съдържа специални кратки е-уроци и видеоуроци, разработени за успешна подготовка на дванадесетокласниците за Държавния зрелостен изпит. Видеоуроците са водени от Любов Шишкова.
Примерен видеоурок може да видите на стр. 70, като натиснете бутон ВИЖ ДЕМО и използвате иконката .

Любов Шишкова е автор на учебниците по литература за 5. – 7. клас на „Просвета Плюс”, на учебниците по литература за 8. – 12. клас на „Просвета”, както и на учебника за профилирана подготовка за 11. и 12. клас, модул 3 „Диалогични прочити” на „Просвета”. A също така и помагала за ИУЧ и подготовка за НВО, сборници с тестове, книги за учителя, видеоуроци и сценарии за кратки електронни уроци.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: