Информационни технологии


Информационни технологии за 11. клас. Профилирана подготовка.
Модул 1. Обработка и анализ на данни

(Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Даниела Тупарова, Катерина Марчева, Росица Георгиева)

 

 

 


Учебната програма за модул 1 „Обработка и анализ на данни”
 за профилирана подготовка по информационни технологии е фокусирана върху:
– преговор и обобщение на изученото до момента за работа с електронни таблици и техните функционалности;
– обработка на големи обеми от данни чрез електронни таблици и софтуер за статистическа обработка на данни;
– същност и значение на информационните системи;
– проектиране и създаване на бази от данни и на информационни системи.
Учебното съдържание е представено по начин, който позволява гъвкавост при определяне на часовете за нови знания, упражнения, проверка и оценка и работа по проекти в съответствие с препоръчителните изисквания на учебната програма. По-големите по обем теми са разделени на две части. Всяка тема може да се реализира с минимум един урок за нови знания и един урок за упражнения.
Темите от учебната програма са представени на достъпен за учениците език. В учебника са включени множество задачи за практическо изпълнение, които са свързани с решаването на ежедневни проблеми и изискват обработка на големи обеми от данни, използване на информационни системи и създаване на бази от данни.
Въвеждането на новото учебно съдържание се мотивира с поставянето на конкретен проблем, представен под формата на въвеждаща задача с приложен характер. Решението на задачата е представено с подробни и последователни стъпки за изпълнение. Придружено е с множество схеми и изображения на части от съответните работни екрани. В процеса на решаване на въвеждащата задача се изяснява и въвежда новото учебно съдържание. В част от темите има повече въвеждащи задачи, което позволява разглеждането им в няколко последователни урока. След всяка тема са включени множество разнообразни въпроси и практически задачи за упражнение, което гарантира постигането на заложените в учебната програма очаквани резултати. Част от задачите за упражнение може да се използват и за практическа проверка на знания и умения.
Тъй като предметът информационни технологии ще се изучава като задължителен профилиращ предмет от няколко различни по своя характер профила: софтуерни и хардуерни науки, предприемачество, изобразително изкуство, музика и др., са предложени разнообразни задачи, съобразени с тези профили.

 

Информационни технологии за 11. клас. Профилирана подготовка.
Модул 2. Мултимедия

(Олег Константинов, Теменужка Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза Стефанова)

 

 


Учебникът разкрива
 пред учениците тайните и тънкостите на занаята на графичния дизайнер, на видеооператора и на монтажиста. За нагледност те са илюстрирани от разнообразни свободно разпространявани приложения за създаване и обработка на компютърна графика, за цифрова обработка на звук, за работа с видео.
Основна роля във всеки урок играе т.нар. Професионално предизвикателство. Това са реални проблемни ситуации, с които професионалистите се срещат всеки ден в своята работа. Справянето с тях гарантира и постигането на очакваните от учебната програма резултати.
Учениците разполагат и с разнообразни помощни рубрики: 
– „Подходът на професионалиста” подробно описва стъпките за справяне с предизвикателството;
– „Трикове за професионалисти” описва различни професионални технически и нетехнически умения за напреднали, които улесняват постигането на крайния резултат; 
– „Любопитно” обогатява общата култура на учениците, като ги запознава с интересни факти, свързани с изучавания материал.

Книгата за учителя предлага методически указания, допълнителни задачи и инструменти.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: