Помагала по немски език и за 11. и 12. клас


11. клас. Немски език
 

DUDEN CRASHKURS GRAMMATIK. ПРАКТИЧЕСКА НЕМСКА ГРАМАТИКА
(Дуден)

Цена: 12.00 лв.

Вие търсите прости отговори на сложните въпроси в немската граматика? Тази книга ще ви помогне да ги намерите. Тя е безценно помагало за ученици и студенти, както и за всички, които желаят да усъвършенстват знанията си по немски език.

Съдържа всички важни правила и структури с кратки и ясни обяснения на немски и български език и много примери, разнообразни упражнения с отговори в края на книгата и заключителен тест за проверка на знанията.

 

10 ИЗПИТНИ ВАРИАНТА ЗА ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК.
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „НАЙ-ДОБРИТЕ ДЕСЕТ. ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ”
(Румяна Янкова, Татяна Цокова, Велислава Нечева, Ангелина Ненкова, Юлия Стоянова)

Цена: 9.90 лв.

Помагалото предлага десет комплексни теста за зрелостен изпит по немски език, които осигуряват оптимална подготовка през учебната година. Създадено е от изявени учители от цялата страна, участвали в национален конкурс на издателство „Просвета” под наслов „Най-добрите десет. От учители за учители”. Развива всички необходими умения за успешно полагане на матура по немски език. В помагалото са включени актуални автентични текстове за четене, упражнения за слушане с разбиране и разнообразни граматични и лексикални задачи. Помагалото съдържа подробни отговори на изпитните задачи, което го прави полезно за самостоятелна подготовка.

Текстове за слушане към помагалото. (Необходима е регистрация в сайта.)

 

THEMENBLÄTTER FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT. УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ
(Лилия Лечева, Ренета Лазарова)

Цена: 12.00 лв.

Учебното помагало за напреднали е разработено на базата на актуални материали от различни медии (интернет, вестници, списания). Тренира езиковите умения четене с разбиране, писане, говорене. Знанията по граматика, както и задачите, целящи активиране, обогатяване и тематично систематизиране на лексикалния запас, се интегрират към съответните текстове и задачи за четене с разбиране, както и към задачите за писмено/устно изразяване. Текстовете са подредени в шест теми: език, медии, наука, образование, работа и гледни точки. Учебното помагало е ориентирано към ученици, кандидат-студенти и студенти, които желаят да тренират компетенциите си в нива B2 и C1 според Общата европейска рамка за езиците. Подборът на текстовете отговаря на посочените в рамката тематични области и развива уменията на учениците да работят с публицистични и научнопопулярни текстове, да структурират и създават коментиращи текстове, да изразяват писмено и устно становище на базата на прочетен текст или графично изображение. Задачите към текстовете за четене и задачите за построяване на устен и писмен текст са съобразени с формата на различните сертификационни изпити за съответните нива. Авторките са дългогодишни преподаватели по немски език в езикова гимназия „Пейо Яворов“, Силистра.

 
12. клас. Немски език
 

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. НЕМСКИ ЕЗИК
(Ваня Пенева)

Цена: 9.80 лв.

Помагалото „Матура за отличен” включва:

• примерни изпитни варианти за проверка на знанията и уменията по писмен немски език;
• текстове и задачи, които проверяват уменията слушане, четене, писане и знанията по граматика и лексика;
• стратегии и практически препоръки за успешно представяне на изпита;
• отговори на упражненията и възможност за самопроверка;
• аудиодиск със записи на текстовете за слушане.

В помагалото не са отразени последните промени в изпитния формат, но то е ценен помощник в подготовката за зрелостния изпит.

 

DUDEN CRASHKURS GRAMMATIK. ПРАКТИЧЕСКА НЕМСКА ГРАМАТИКА
(Дуден)

Цена: 12.00 лв.

Вие търсите прости отговори на сложните въпроси в немската граматика? Тази книга ще ви помогне да ги намерите. Тя е безценно помагало за ученици и студенти, както и за всички, които желаят да усъвършенстват знанията си по немски език.

Съдържа всички важни правила и структури с кратки и ясни обяснения на немски и български език и много примери, разнообразни упражнения с отговори в края на книгата и заключителен тест за проверка на знанията.

 

10 ИЗПИТНИ ВАРИАНТА ЗА ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК.
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „НАЙ-ДОБРИТЕ ДЕСЕТ. ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ”
(Румяна Янкова, Татяна Цокова, Велислава Нечева, Ангелина Ненкова, Юлия Стоянова)

Цена: 9.90 лв.

Помагалото предлага десет комплексни теста за зрелостен изпит по немски език, които осигуряват оптимална подготовка през учебната година. Създадено е от изявени учители от цялата страна, участвали в национален конкурс на издателство „Просвета” под наслов „Най-добрите десет. От учители за учители”. Развива всички необходими умения за успешно полагане на матура по немски език. В помагалото са включени актуални автентични текстове за четене, упражнения за слушане с разбиране и разнообразни граматични и лексикални задачи. Помагалото съдържа подробни отговори на изпитните задачи, което го прави полезно за самостоятелна подготовка.

Текстове за слушане към помагалото. (Необходима е регистрация в сайта.)

 

THEMENBLÄTTER FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT. УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ
(Лилия Лечева, Ренета Лазарова)

Цена: 12.00 лв.

Учебното помагало за напреднали е разработено на базата на актуални материали от различни медии (интернет, вестници, списания). Тренира езиковите умения четене с разбиране, писане, говорене. Знанията по граматика, както и задачите, целящи активиране, обогатяване и тематично систематизиране на лексикалния запас, се интегрират към съответните текстове и задачи за четене с разбиране, както и към задачите за писмено/устно изразяване. Текстовете са подредени в шест теми: език, медии, наука, образование, работа и гледни точки. Учебното помагало е ориентирано към ученици, кандидат-студенти и студенти, които желаят да тренират компетенциите си в нива B2 и C1 според Общата европейска рамка за езиците. Подборът на текстовете отговаря на посочените в рамката тематични области и развива уменията на учениците да работят с публицистични и научнопопулярни текстове, да структурират и създават коментиращи текстове, да изразяват писмено и устно становище на базата на прочетен текст или графично изображение. Задачите към текстовете за четене и задачите за построяване на устен и писмен текст са съобразени с формата на различните сертификационни изпити за съответните нива. Авторките са дългогодишни преподаватели по немски език в езикова гимназия „Пейо Яворов“, Силистра.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: