Конкурс Гимназист_Програмист


 


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Участник може да е само ученик от гимназиален етап (8. – 12. клас).
 • Участието е индивидуално, със самостоятелна разработка.
 • Всеки участник може да изпрати общо до 3 разработки – по едно от заданията или по двете задания.

ЗАДАНИЕ:

Изтегли задание за
игра по математика

Изтегли задание за
игра по български език

 

НАГРАДИ (откупка на проекта):

 • Първо място – 1000 лв.
 • Второ място – 500 лв.
 • Трето място – 300 лв.

Освен паричните награди, проектите на отличените ще бъдат включени към учебния материал в образователната платформа е-просвета.

ЖУРИ:

 • Проф. Тони Чехларова – Институт по математика и информатика – БАН
 • Асен Александров – 51. СУ „Елисавета Багряна”, гр. София
 • Александър Ангелов – Център за творческо обучение
 • Eмилиян Кадийски – Враца софтуер общество

Авторите на трите отличени разработки ще бъдат поканени на събеседване, за да представят лично своите разработки.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Три имена, клас, възраст, училище и населено място на участника
 • Актуален телефон и имейл за връзка

* Моля, отбележете името си на подходящо място вътре в разработката.

Линкове за изтегляне на готовите разработки и необходимата информация изпращайте на адрес: programist@prosveta.bg


КРАЕН СРОК: 14 март 2022 г.

Желаем успех на всички участници!


Открий ни в: