Материали по компютърно моделиране и информационни


ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС ПО НОВАТА ПРОГРАМА (2021/2022 Г.)

 

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС | ПРОСВЕТА ПЛЮС И СИЕЛА
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров,
Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова)

 

УРОК ЗА ПРЕГОВОР    РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ КЪМ УРОКА

ТЕСТ ЗА ВХОДНО НИВО

СВИТЪК С УРОЦИ ОТ ТЕМАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ”

РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ КЪМ СВИТЪКА С УРОЦИ
ОТ ТЕМАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ”

ОСНОВНИ БЛОКОВЕ В СРЕДАТА ЗА ВИЗУАЛНО БЛОКОВО
ПРОГРАМИРАНЕ SCRATCH

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов)

 

СВИТЪК С УРОЦИ ОТ ТЕМАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ”

РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ КЪМ СВИТЪКА С УРОЦИ
ОТ ТЕМАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ”

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: