Книги за учителя за българските училища в чужбина


КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова)

Книга за учителя по български език и литература за 1. клас
(Румяна Танкова)

Книга за учителя по български език и литература за 1. клас
(Пенка Димитрова)

Книга за учителя по български език и литература за 1. клас
(Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова, Зорница Гоган, Веселина Семерджиева-Митърчева)

Книга за учителя по български език и литература за 2. клас
(Румяна Танкова)

Книга за учителя по български език за 2. клас
(Пенка Димитрова)

Книга за учителя по литература за 2. клас
(Пенка Димитрова)
 

Книга за учителя по български език и литература за 3. клас
(Румяна Танкова)

Книга за учителя по български език за 3. клас
(Пенка Димитрова)

Книга за учителя по литература за 3. клас
(Пенка Димитрова)
 

Книга за учителя по български език и литература за 4. клас
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева)

Книга за учителя по български език за 4. клас
(Пенка Димитрова)

Книга за учителя по литература за 4. клас
(Пенка Димитрова)
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС A2+
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Петя Несторова)

Книга за учителя по български език за 5. клас
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Книга за учителя по литература за 5. клас
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книга за учителя по български език за 5. клас
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Книга за учителя по литература за 5. клас
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книга за учителя по български език за 5. клас
(Милена Васева, Тина Велева)
 

Книга за учителя по български език за 6. клас
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Книга за учителя по литература за 6. клас
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книга за учителя по български език за 6. клас
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Книга за учителя по литература за 6. клас
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книга за учителя по български език за 6. клас
(Милена Васева, Тина Велева)
 

Книга за учителя по български език за 7. клас
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Книга за учителя по литература за 7. клас
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книга за учителя по български език за 7. клас
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Книга за учителя по литература за 7. клас
(Калина Михова, Любов Шишкова, Весела Михайлова)

Книга за учителя по български език за 7. клас
(Милена Васева, Тина Велева)
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В 5. – 7. КЛАС,
ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
(Валентина Александрова-Кирова)


Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас
(Мария Босева, Диляна Ботева-Боянова, Теодор Леков, Александър Николов)

Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Георги Йорданов Иванов)
 

Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас
(Мария Босева, Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова)

Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Милияна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)
 

Книга за учителя по история и цивилизации за 7. клас
(Мария Босева, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев)

Книга за учителя по история и цивилизации за 7. клас
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА ОБУЧЕНИЕТО В 5. – 7. КЛАС,
ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА

(Стела Дерменджиева, Петя Събева)
 

Книга за учителя по география и икономика за 5. клас
(Петя Събева, Стела Дерменджиева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)

Книга за учителя по география и икономика за 5. клас
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Коцев)
 

Книга за учителя по география и икономика за 6. клас
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Надежда Николова)

Книга за учителя по география и икономика за 6. клас
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова)
 

Книга за учителя по география и икономика за 7. клас
(Стела Дерменджиева, Петя Събева)

Книга за учителя по география и икономика за 7. клас
(Люсила Цанкова, Мая Василева, Нели Гетова) 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: