Книги за учителя за българските училища в чужбина1. КЛАС

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС - А1.1
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС - МОДУЛ 2
към Буквар и Читанка за 1. клас за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова)

 


2. КЛАС

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС - А1.2
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова, Зорница Гоган, Веселина Семерджиева-Митърчева)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС - МОДУЛ 2
към учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова)


3. КЛАС

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС - А2.1
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова, Зорница Гоган, Веселина Семерджиева-Митърчева)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС - МОДУЛ 2
към учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова)

 


4. КЛАС

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС - А2.2
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова, Зорница Гоган, Веселина Семерджиева-Митърчева)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС - МОДУЛ 2
към учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Румяна Танкова)

 


5. КЛАС

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС - A2+
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Петя Несторова)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС - МОДУЛ 2
към учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов, Любов Шишкова, Албена Хранова)

 


6. КЛАС

 


КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС - B1.1
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина
(Петя Несторова, Борислав Борисов, Екатерина Томова, Венера Матеева-Байчева)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС - МОДУЛ 2
към учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов, Любов Шишкова, Албена Хранова)

 


7. КЛАС

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС - B1
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина
(Петя Несторова, Борислав Борисов, Екатерина Томова, Венера Матеева-Байчева)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС - МОДУЛ 2
към учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов, Калина Михова, Любов Шишкова)

 


5. – 7. КЛАС

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В 5. – 7. КЛАС,
ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
(Валентина Александрова-Кирова)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА ОБУЧЕНИЕТО В 5. – 7. КЛАС, 
ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
(Стела Дерменджиева, Петя Събева)

 

Споделете с приятели


Открий ни в: