1. клас | Родинознание


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният
му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

В уроците към глобалните теми „Роден край”, „Сезони”, „Празници и обичаи” се акцентира върху формирането на ценности, като родолюбие, уважение към бита, културата и традициите на народа ни, почит към нравствени добродетели и към героизма на предците, зачитане на правилата и опазване на българското природно богатство. Разнообразните и практически насочени задачи в учебника помагат на първокласниците да възприемат социалния и природния свят и да осмислят своето място в тях. Социалните умения на учениците се развиват чрез дискусии и малки проекти. Към много от темите има и задачи за самостоятелна работа, които развиват творческото мислене на учениците, както и увереността им в техните способности.

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Електронният учебник съдържа песни, гатанки, стихотворения, видеоимпресии, виртуални
360-градусови обиколки, анимирани сюжетни казуси. Тези ресурси стимулират емоционалността и речевата активност на учениците. Електронният учебник е обогатен с озвучени кратки е-уроци. Те са удобна методическа разработка за учителя, която може да използва в час, независимо по кой от одобрените учебници преподава. Те са чудесни и за самоподготовка на ученика, защото съдържат въпроси и задачи, които ще му дадат възможност да тренира наученото в клас.

 

 

ТЕТРАДКА ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

В тетрадката са предложени задачи за описване на красотата на природата в България през различните сезони, а гордостта от успехите на известни български личности се затвърдява с упражнение за творците от родния край. Предвидено е стихотворение, посветено на България, което учениците да се научат да рецитират.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

В книгата за учителя са предвидени методически насоки за работа по отделните теми, които са съобразени с допълненията в учебната програма по родинознание.
Включени са текстовете на стихотворенията за рецитиране, заложени в учебника. Дадена е тестова диагностика на изходното ниво на учениците в края на 1. клас.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал. Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси. 

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Представените теми целят формиране у учениците на интерес към знанията за заобикалящия ги свят и любов към родината и родното. Първокласниците заедно с героите Ани, Дани и джуджето Рони политат с вертолет и се любуват на красотата на българската природа, наблюдават как се променя тя през различните сезони. В учебника са поместени опити, лабиринти, кръстословици, дидактични игри и др. Текстовете са съобразени с периода на ограмотяване и затова чрез илюстрациите е представено цялото учебно съдържание. Всяка дейност, която трябва да изпълнят учениците, е обозначена с условни знаци.

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Електронният учебник предоставя възможност на първокласниците да:
• рецитират стихотворения за България;
• споделят гордостта си от успехите на известни български личности;
• описват впечатления от красотата на българската природа;
• разказват за труда на хората през различните сезони.
Тези дейности са стимулирани от разнообразни ресурси: аудиофайлове със задачи, песни, гатанки, стихотворения, видеофилми с природни обекти, презентации на празници и обичаи, 360-градусови обиколки и озвучените кратки е-уроци.

Новото предимство на е-учебниците на „Просвета“ е компютърният прочит, осъществен от специално разработен изкуствен интелект. Тази нова функционалност на платформата позволява учениците да чуят условията на задачите в учебника.

 

ТЕТРАДКА ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Задачите, включени в учебната тетрадка по родинознание, са предимно за самостоятелна работа в час или за домашна работа. Добавена е нова дейност, свързана с изобразяване на лични впечатления от красотата на българската природа. Заложените упражнения повишават интереса към изучаваните обекти и явления.
Приложението с материали за изрязване и залепване допринася за интерактивността на обучението.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Книгата за учителя предлага методически насоки, отговарящи на последните актуализиции в учебната програма по родинознание. Включени са примерни разработки на всички теми и тестове за диагностика на входното и изходното ниво на учениците. В края на книгата има приложение с литературни текстове, които подпомагат усвояването на учебното съдържание и осъществяването на междупредметните връзки.

 
Учебен комплект „Просвета АзБуки”
 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова)

Учебникът по родинознание на издателство „Просвета АзБуки” напълно отговаря на съвременните изисквания за мотивиране, организиране и координиране на дейността на тези, които работят с него. Структурирането на  съдържанието  в  темите  на  учебника е подчинено на идеята за максимална прегледност и яснота, която да помогне на малкия ученик да се ориентира в дейностите още в началото на обучението. Образователното съдържание е поднесено с богат илюстративен материал. Въпросите и задачите са формулирани чрез определени символи. Въвеждането на текст става постепенно и паралелно с процеса на ограмотяване.

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова)

Електронният учебник по родинознание е обогатен с разнообразни ресурси и озвучени кратки е-уроци. Добавени са аудиофайлове със записи на стихотворения, които припомнят колко важно е учениците да се гордеят с родината си, както и задачи със звукови файлове, от които децата научават за именити българи.
Всички текстове в него също са озвучени с помощта на компютърно генериран прочит на текстовете и задачите. Това дава възможност на учениците самостоятелно да работят по задачите в него.

 

ТЕТРАДКА ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)

Тетрадката съдържа задачи и упражнения, които допълват учебника и съдействат за по-успешното овладяване и затвърдяване на знанията и формирането на познавателни умения. Тя е предназначена за самостоятелна работа и може да се използва както в час, така и за възлагане на домашни работи. В тетрадката се дава възможност на малките ученици да рисуват, оцветяват и четат, и се стимулират техните творчески заложби. Всички задачи в тетрадката са съобразени с възрастовите особености на първокласниците и може да се изпълняват самостоятелно от учениците. Текстът на условията служи за ориентир на родителя и учителя.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)

Книгата за учителя е напълно обновена и обогатена. В нея, наред с актуализираното според новите изисквания годишно разпределение, са включени и методически разработки по всяка урочна единица. Учителят ще открие в тях и литературни произведения, свързани с изучаваната проблематика, примерни игри, работни листове и др. По този начин се подпомага и облекчава в максимална степен работата на учителя при подготовката на уроците.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 1. КЛАС
(Поли Рангелова, Катя Георгиева)

Помагалото е преработено и допълнено според актуалната учебна програма по родинознание за 1. клас. Подходящо е за всеки етап от учебния процес, както и за самоподготовката на учениците в училище и у дома. По забавен и достъпен начин първокласниците затвърдяват и разширяват знанията си. Развиват се уменията им – те рисуват, дорисуват, свързват, ограждат. Учат се да мислят логически, да съобразяват и да тренират своята наблюдателност.
ТАБЛО „НАШАТА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Формат: 100x70

За всяко дете любовта към родината започва от дома, от най-скъпите на сърцето му хора, от родното селище. В училище децата започват своето „пътешествие” в миналото на страната ни, опознават българските равнини и планини и сътвореното от народа ни през вековете. Такова „пътуване“ предлага новото табло „Нашата красива България” на издателство „Просвета”. Върху картата на България с красиви авторски рисунки са представени 25 знакови природни и исторически обекти – част от съкровищницата на България. Сред тях са и деветте обекта, включени в Списъка на природното и културното наследство на ЮНЕСКО. Нека таблото не остава само великолепна украса за класната стая, а се превърне в ресурс на обучението за проучвания, проекти, състезания, викторини. Чрез подходящи дейности то може да е верен помощник на учителя до края на 4. клас.

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО „РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС”
(Людмила Зафирова)

Формат: 100x70

Съдържанието на таблото е съобразено с учебните програми по околен свят за 1. и 2. клас. Новите понятия са представени схематично и са илюстрирани с ясни изображения. Таблото може да послужи като нагледно средство в уроците за нови знания. Осигурява възможност за затвърдяване на учебния материал и подпомага учениците в тяхната самостоятелна работа.
Таблото ще украси класната стая, но и ще провокира познавателния интерес на децата към растителния свят.

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: