АБВ ИГРИ | ПРОСВЕТА ПЛЮС


6 – 7 години | 5 – 6 години | 4 – 5 години | 3 – 4 години


Четвърта възрастова група (6 – 7 години)
 

Поредицата се състои от четири книжки, подредени на сезонен принцип – есен, зима, пролет и лятои албум от 64 картона с работни материали по изобразително изкуство и конструиране и технологии. Тя утвърждава мястото и ролята на образователните игри при подготовката на децата за училище. Всяка седмица се работи върху една тема по всички образователни направления. Включени са много и разнообразни задачи за развитие на речта, за усвояване на буквеното писмо като основа на четенето и писането. Има упражнения за развиване на фината моторика ‒ оцветяване, рисуване, изписване на елементи на букви по модели. На всяка страница има лента със задачи за индивидуална работа. Включени са и диагностични задачи. Листовете се откъсват и се слагат в портфолиото на детето. Така родителите проследяват какво е научило то в детската градина. Връзката между текста и илюстративния материал позволява и на родители да работят самостоятелно с децата си у дома.

Електронните варианти на книжките съдържат:
• интерактивни ресурси по всички образователни направления;
• художествени произведения, пословици, гатанки;
• видеофилми;
• презентации на елементарни опити за деца.

 

ЧАСТ 1. ЕСЕН. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова) 

ЧАСТ 2. ЗИМА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

ЧАСТ 3. ПРОЛЕТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

ЧАСТ 4. ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

ЧАСТ 5. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
| електронен ДЕМО

(Десислава Коларска, Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА 6 – 7 Г. 
(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

Книгата за учителя помага лесно и методически правилно да се планира всеки ден работата по всяко образователно направление.
Темите са обвързани и планирани за осем седмици. В първата книжка те са свързани с правилата, от които се ръководят децата: играем, успяваме, мечтаем, планираме, познаваме, съобразяваме се, защото го правим заедно – „Нашата градина „Слънце”, „Нашите приятели”, „Нашият свят”... Във втората книжка темите са насочени към оценяване на собствените възможности и развитие на устойчиво отношение към избора на дейност и поемането на отговорност – „Празнувам”, „Споделям ви”, „Избирам”... В третата книжка – с прояви на качества, способности, добродетели – „Признателен съм”, „Активен съм”, „Любопитен съм”... В четвъртата книжка – със значението на опита за постигане на намеренията във всекидневието и споделяне на преживяванията, съпътстващи постиженията – „Гордея се и искам”, „Познавам и решавам”, „Изпробвам и отгатвам”...
Съдържа:
• разпределение на темите по седмици в книжките на детето;
• примерно седмично разпределение;
• примерни насоки за работа чрез различни организационни форми;
• допълнителни идеи за провеждане на всяка ситуация в книжките за детето, включително работа със страничната лента за индивидуална работа;
• насоки за оценяване на резултатите на децата по образователните направления.

Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” www.prosveta.bg и
www.e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Трета възрастова група (5 – 6 години) 
 

Поредицата се състои от четири книжки, подредени на сезонен принцип – есен, зима, пролет и лятои албум от 64 картона с работни материали по изобразително изкуство и конструиране и технологии.
Всяка седмица се работи върху една тема по всички образователни направления. Седмичната тема се реализира чрез използването на съвременни форми на предучилищно образование: педагогическа ситуация, екипна работа, детски проекти, детско презентиране и др. Включени са много и разнообразни задачи за развитие на речта. Има упражнения за развиване на фината моторика – оцветяване, рисуване, повторение по пунктир. На всяка страница има лента със задачи за индивидуална работа. Включени са и диагностични задачи. Листовете се откъсват и се слагат в портфолиото на детето. Така родителите проследяват какво е научило то в детската градина.
Връзката между текста и илюстративния материал позволява и на родители да работят самостоятелно с децата си у дома.

Електронните варианти на книжките съдържат:
• интерактивни ресурси по всички образователни направления;
• художествени произведения, пословици, гатанки;
• видеофилми;
• презентации на елементарни опити за деца.

 

ЧАСТ 1. ЕСЕН. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова) 

ЧАСТ 2. ЗИМА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

ЧАСТ 3. ПРОЛЕТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

ЧАСТ 4. ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

ЧАСТ 5. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
| електроненДЕМО

(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА 5 – 6 Г. 
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

Книгата за учителя помага лесно и методически правилно да се планира всеки ден работата по всяко образователно направление.
Темите са обвързани и планирани за осем седмици. В първата книжка те са свързани с личния опит на децата, личностното им изразяване и развитие – „Моят дом”, „Моята изненада”, „Моят проект”... Във втората книжка – със социалната интеграция и приобщаването към детската общност на знаещите и можещите – „Правим заедно”, „Успявам с вас”, „Участвам с другите”... В третата книжка – с уменията на детето да изразява чрез своето творчество представите си за заобикалящия го свят – „Нужно е”, „Важно е”, „Приятно е”... В четвъртата книжка – с проява на граждански и на социални компетенции – „Място за игри”, „Сигурност в деня”, „Подкрепа в беда”...
Съдържа:
• разпределение на темите по седмици в книжките на детето;
• примерно седмично разпределение;
• примерни насоки за работа чрез различни организационни форми;
• допълнителни идеи за провеждане на всяка ситуация в книжките за детето, включително работа със страничната лента за индивидуална работа;
• насоки за оценяване на резултатите на децата по образователните направления.

Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” www.prosveta.bg и
www.e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Втора възрастова група (4 – 5 години)
 

Поредицата „АБВ игри” за втора възрастова група (деца на 4 – 5 години) е основно преработена така, че да отговаря на новите държавни образователни стандарти за предучилищното образование. Съдържанието е оптимизирано и вече е събрано в две книжки и албум.
Книжките са разработени на сезонен принцип„Есен, зима” и „Пролет, лято”, и обхващат всички образователни направления. Форматът им е по-удобен. Страниците лесно се откъсват от книжното тяло, за да се приложат към портфолиото на детето. Книжките са богато илюстрирани, съдържат разнообразни увлекателни задачи и осигуряват свобода на детската фантазия и мисленето. Авторите предлагат входящо, текущо и изходящо проследяване на резултатите на детето, които може да се нанасят в приложените чеклистове. Част 3 „Есен, зима, пролет, лято” включва 64 картона с материали по образователните направления „Конструиране и технологии” и „Изобразително изкуство”.
Книжките „АБВ игри” са лесни и удобни за ползване не само от учителите в детските градини, но и от родителите, които с тях могат да подпомагат развитието на децата си при заниманията вкъщи.

Всяка книжка има електронен вариант, в който са включени:
• интерактивни задачи по всички образователни направления;
• аудиозаписи на художествени произведения;
• видеофилми.
 

 

ЧАСТ 1. ЕСЕН, ЗИМА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Магдалена Стоянова, Бойка Софийска, Иван Иванов, Силвия Бошнакова) 

ЧАСТ 2. ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Бойка Софийска, Иван Иванов, Силвия Бошнакова)

ЧАСТ 3. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Десислава Коларска, Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Бойка Софийска, Иван Иванов, Силвия Бошнакова)


КНИГА УЧИТЕЛЯ ЗА 4 – 5 Г.
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

Подпомага учителя лесно и методически правилно да планира работата си всеки ден по всяко образователно направление. Темите са общи за всички направления. През първите осем седмици те са свързани с умения за опознаване на света и за проява на уважение към близки хора. През вторите осем седмици се усъвършенства поведението на детето. От 17-а до 24-та седмица темите са свързани с преживяването на всичко емоционално значимо за неговото развитие. От 25-а до 32-ра седмица се работи върху различни варианти на социално и съобразено с правилата поведение.
Книгата съдържа:
• разпределение на темите по седмици;
• примерно седмично разпределение;
• насоки за работа чрез различни организационни форми;
• допълнителни идеи за провеждане на всяка ситуация в книжките;
• насоки за оценяване на резултатите по образователните направления.

Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Първа възрастова група (3 – 4 години) 
 

Поредицата „АБВ игри” за първа възрастова група (деца на 3 – 4 години) е основно преработена така, че да отговаря на новите държавни образователни стандарти за предучилищното образование. Съдържанието е оптимизирано и вече е събрано в две книжки и албум. Те са разработени на сезонен принцип („Есен, зима” и „Пролет, лято”) и обхващат всички образователни направления. Форматът им е по-удобен. Страниците лесно се откъсват от книжното тяло, за да се приложат към портфолиото на детето. Книжките са богато илюстрирани, съдържат разнообразни увлекателни задачи и осигуряват свобода на детската фантазия и мисленето. Авторите предлагат входящо, текущо и изходящо проследяване на резултатите на детето. Част 3 „Есен, зима, пролет, лято” включва 64 картона с материали по образователните направления „Конструиране и технологии” и „Изобразително изкуство”.
Книжките „АБВ игри” са лесни и удобни за ползване не само от учителите в детските градини, но и от родителите, които с тях могат да подпомагат развитието на децата си при заниманията вкъщи.

Всяка книжка има електронен вариант, в който са включени:
• интерактивни задачи по всички образователни направления;
• аудиозаписи на художествени произведения;
• видеофилми.
 

 

ЧАСТ 1. ЕСЕН, ЗИМА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Светлана Струнджева) 

ЧАСТ 2. ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, Светлана Струнджева)

ЧАСТ 3. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен) | електроненДЕМО
(Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Светлана Струнджева, Иван Иванов)

КНИГА УЧИТЕЛЯ ЗА 3 – 4 Г.
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Светлана Струнджева)

Подпомага учителя лесно и методически правилно да планира работата си всеки ден по всяко образователно направление. Темите са общи за всички направления. През първите осем седмици те са свързани с реакциите на 3 – 4-годишните към близки лица и обекти. През вторите осем седмици се усъвършенства сравняването на поведението с другия спрямо личните намерения и очаквания. От 17-а до 24-та седмица са включени теми за опознаване на всекидневието на детето. От 25-а до 32-ра седмица то оценява възможности за отхвърляне на алтернативи. Книгата съдържа:
• разпределение на темите по седмици;
• примерно седмично разпределение;
• насоки за работа чрез различни организационни форми;
• допълнителни идеи за провеждане на всяка ситуация в книжките;
• насоки за оценяване на резултатите по образователните направления.

Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Споделете с приятели


Открий ни в: