АБВ ИГРИ | ПРОСВЕТА ПЛЮС


6 – 7 години | ▼ 5 – 6 години | ▼ 4 – 5 години | ▼ 3 – 4 години

 
Четвърта възрастова група (6 – 7 години)
 

Поредицата се състои от четири книжки, подредени на сезонен принцип – есен, зима, пролет и лятои албум (Част 5) от 64 картона с работни материали по изобразително изкуство и конструиране и технологии. Тя подготвя децата за училище. Всяка седмица се работи върху една тема по всички образователни направления. Включени са:
• много и разнообразни задачи;
• упражнения за развиване на фината моторика ‒ оцветяване, рисуване, изписване;
• диагностични задачи.
На всяка страница има лента със задачи за индивидуална работа. Листовете се откъсват и се слагат в портфолиото на детето.

Електронните варианти на книжките съдържат:
• интерактивни ресурси по всички образователни направления;
• художествени произведения, пословици, гатанки;
• видеофилми;
• презентации на елементарни опити за деца.

 

ЧАСТ 1. ЕСЕН. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова) 

УПРАЖНЕНИЕ


ЧАСТ 2. ЗИМА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
| (електронен) – ДЕМО

(Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)


ЧАСТ 3. ПРОЛЕТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
| (електронен) – ДЕМО

(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

ЧАСТ 4. ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

АНИМАЦИЯ


ЧАСТ 5. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен
| (електронен) – ДЕМО

(Десислава Коларска, Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА 6 – 7 Г. 
(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)
 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | 5 – 6 години | ▼ 4 – 5 години | ▼ 3 – 4 години

 
Трета възрастова група (5 – 6 години) 
 

Поредицата се състои от четири книжки, подредени на сезонен принцип – есен, зима, пролет и лято – и албум (Част 5) от 64 картона по изобразително изкуство и конструиране и технологии. Всяка седмица се работи върху една тема по всички образователни направления. Седмичната тема се реализира чрез използването на съвременни форми на предучилищно образование: педагогическа ситуация, екипна работа, детски проекти, детско презентиране и др. Включени са:
• много и разнообразни задачи за развитие на речта;
• упражнения за развиване на фината моторика – оцветяване, рисуване, повторение по пунктир;
• диагностични задачи.
На всяка страница има лента със задачи за индивидуална работа. Листовете се откъсват и се слагат в портфолиото на детето.

Електронните варианти на книжките съдържат:
• интерактивни ресурси по всички образователни направления;
• художествени произведения, пословици, гатанки;
• видеофилми;
• презентации на елементарни опити за деца.

 

ЧАСТ 1. ЕСЕН. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова) 

УПРАЖНЕНИЕ


ЧАСТ 2. ЗИМА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

АНИМАЦИЯ

ЧАСТ 3. ПРОЛЕТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)


ЧАСТ 4. ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)


ЧАСТ 5. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
| (електронен) – ДЕМО

(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА 5 – 6 Г. 
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години | 4 – 5 години | ▼ 3 – 4 години

 
Втора възрастова група (4 – 5 години)
 

Поредицата „АБВ игри” за 4 – 5-годишните деца се състои от две книжки и албум (Част 3). Те са разработени на сезонен принцип – „Есен, Зима” и „Пролет, Лято”, и обхващат всички образователни направления. Страниците лесно се откъсват от книжното тяло, за да се приложат към портфолиото на детето. Книжките:
• са богато илюстрирани;
• съдържат разнообразни и увлекателни задачи;
• предлагат входящо, текущо и изходящо проследяване на резултатите на детето.
Част 3 „Есен, Зима, Пролет, Лято” включва 64 картона с материали по образователните направления „Конструиране и технологии” и „Изобразително изкуство”.

Всяка книжка има електронен вариант, в който са включени:
• интерактивни задачи по всички образователни направления;
• аудиозаписи на художествени произведения;
• видеофилми.
 

 

ЧАСТ 1. ЕСЕН, ЗИМА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Магдалена Стоянова, Бойка Софийска, Иван Иванов, Силвия Бошнакова) 


ЧАСТ 2. ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Бойка Софийска, Иван Иванов, Силвия Бошнакова)

УПРАЖНЕНИЕ


ЧАСТ 3. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Десислава Коларска, Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Бойка Софийска, Иван Иванов, Силвия Бошнакова)

УПРАЖНЕНИЕ


КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА 4 – 5 Г.
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години |  4 – 5 години | 3 – 4 години 

 
Първа възрастова група (3 – 4 години) 
 

Поредицата „АБВ игри” за 3 – 4-годишните деца съдържа две книжки и албум (Част 3). Те са разработени на сезонен принцип („Есен, Зима” и „Пролет, Лято”) и обхващат всички образователни направления. Страниците лесно се откъсват от книжното тяло, за да се приложат към портфолиото на детето. Книжките:
• са богато илюстрирани;
• съдържат разнообразни и увлекателни задачи;
• предлагат входящо, текущо и изходящо проследяване на резултатите на детето.
Част 3 „Есен, Зима, Пролет, Лято” включва 64 картона с материали по образователните направления „Конструиране и технологии” и „Изобразително изкуство”.

Всяка книжка има електронен вариант, в който са включени:
• интерактивни задачи по всички образователни направления;
• аудиозаписи на художествени произведения;
• видеофилми.
 

 

ЧАСТ 1. ЕСЕН, ЗИМА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, Светлана Струнджева) 

УПРАЖНЕНИЕ


ЧАСТ 2. ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, Светлана Струнджева)


ЧАСТ 3. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен) | (електронен) – ДЕМО
(Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Светлана Струнджева, Иван Иванов)

ПЪЗЕЛ


КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА 3 – 4 Г.
(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Светлана Струнджева)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години | ▲ 4 – 5 години | ▲ 3 – 4 години 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: