1. клас | Околен свят | Родинознание


Предметът околен свят променя името си и ще се нарича родинознание. Съответните промени в съдържанието се планира да влязат в сила от учебната 2021/2022 година. Те вече са отразени в трите комплекта на Издателска група „Просвета” по предмета.

 

Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният
му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

Околен свят за 1. клас – печатен и електронен | Демо
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)


Родинознание за 1. клас – печатен и електронен

(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Учебникът е богато илюстриран и е съобразен с актуализациите в учебната програма по родинознание.
Към материала е подходено иновативно – с разнообразни и практически насочени задачи. Учебното съдържание помага  на първокласниците да възприемат социалния и природния свят и да осмислят своето място в тях. Социалните умения на учениците се развиват чрез дискусии за труда на хората в зависимост от околната им среда и времевите условия. За нуждите на изходящата диагностика в края на учебната година, учебникът предлага два варианта на тест за две групи.

Електронният учебник съдържа ресурси, които допълват и подпомагат овладяването на учебното съдържание по родинознание – песни, гатанки, викторини, виртуални 360-градусови обиколки и др.
Особено интересни са ресурсите за ползите от спорта и за известните български спортисти. Задачата за личности, прославили България, създава национално самочувствие. Видеоуроците и озвучените кратки е-уроци дават възможност на учителя да проведе своя урок по-емоционално и вълнуващо и провокират активността и любопитството на учениците.
Интерактивните ресурси са изобразени с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

 

Тетрадка по околен свят за 1. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)


Тетрадка по родинознание за 1. клас

(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

В тетрадката са предложени задачи за описване на красотата на природата в България през различните сезони, а гордостта от успехите на известни български личности се затвърдява с упражнение за творците от родния край. Предвидено е стихотворение, посветено на България, което учениците да се научат да рецитират.

 

Книга за учителя по околен свят за 1. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)
 

Книга за учителя по родинознание за 1. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

В книгата за учителя са предвидени методически насоки за работа по отделните теми, които са съобразени с допълненията в учебната програма по родинознание.
Включени са текстовете на стихотворенията за рецитиране, заложени в учебника. Дадена е тестова диагностика на изходното ниво на учениците в края на 1. клас.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал. Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси. 

 

Околен свят за 1. клас – печатен и електронен | Демо
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)


Родинознание за 1. клас – печатен и електронен

(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Главен компонент на учебника по родинознание са илюстрациите. Учебникът е съобразен с последната актуализация на учебната програма. Включени са пет теми, свързани с промените в природата и трудовата дейност на хората през различните сезони. Показана е красотата на българската природа през есента, зимата, пролетта и лятото. Поместени са опити, лабиринти, кръстословици, дидактични игри и др. Рубриката „Бъди внимателен!” има за цел да насочи вниманието на учениците към различни опасни ситуации и да акцентира върху подходящото поведение при тях.

В електронния учебник по родинознание са включени аудиофайлове със задачи, песни, гатанки, стихотворения, видеофилми с природни обекти, презентации на празници и обичаи и др. На първокласниците е предоставена възможност да рецитират стихотворения за България. Поместени са ресурси, разкриващи красотата на родната природа през различните сезони. Включени са материали за известни български личности – с тях се предоставя възможност на децата да разказват за други известни българи от своя роден край.
Интерактивните ресурси са изобразени с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

Тетрадка по околен свят за 1. клас
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)


Тетрадка по родинознание за 1. клас

(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Задачите, включени в учебната тетрадка по родинознание, са предимно за самостоятелна работа в час или за домашна работа. Добавена е нова дейност, свързана с изобразяване на лични впечатления от красотата на българската природа. Заложените упражнения повишават интереса към изучаваните обекти и явления.
Приложението с материали за изрязване и залепване допринася за интерактивността на обучението.

 

Книга за учителя по околен свят за 1. клас
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)
 

Книга за учителя по родинознание за 1. клас
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Книгата за учителя предлага методически насоки, отговарящи на последните актуализиции в учебната програма по родинознание. Включени са примерни разработки на всички теми и тестове за диагностика на входното и изходното ниво на учениците. В края на книгата има приложение с литературни текстове, които подпомагат усвояването на учебното съдържание и осъществяването на междупредметните връзки.

 
Учебен комплект „Просвета АзБуки”
 

Околен свят за 1. клас – печатен (Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова) и
електронен | Демо
(Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова, Катя Георгиева)


Родинознание за 1. клас – печатен
(Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова) и
електронен
(Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова)

Учебникът е преработен в съответствие с новата учебна програма за 1. клас. Добавени са теми за нови знания и затвърдяване. Образователното съдържание, включено в тематиката на учебника, е поднесено чрез богат илюстративен материал. Заложените дейности осигуряват гъвкавост, съобразена с потребностите, интересите и възможностите на децата, и връзки с други учебни предмети: български език и литература, математика, технологии и предприемачество, изобразително изкуство.

Електронният учебник по родинознание е обогатен с разнообразни ресурси, видеоуроци и озвучени кратки е-уроци. Задачите поставят акцент върху промените през различните сезони в България, както и върху труда на хората през всеки сезон. Обръща се внимание на празниците. Добавени са аудиофайлове със записи на стихотворения, които припомнят колко важно е учениците да се гордеят с родината си, както и задачи със звукови файлове, от които децата научават за именитите си сънародници. Специални задачи за паметници, свързани с Освобождението, стимулират интереса към историята на родното място. Учениците са поощрени да научат да рецитират стихотворение за родината.
Интерактивните ресурси са изобразени с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

Тетрадка по околен свят за 1. клас
(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)


Тетрадка по родинознание за 1. клас

(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)

Тетрадката съдържа задачи и упражнения, които допълват учебника и съдействат за по-успешното овладяване и затвърдяване на знанията и формирането на познавателни умения. Тя е предназначена за самостоятелна работа и може да се използва както в час, така и за възлагане на домашни работи. В тетрадката се дава възможност на малките ученици да рисуват, оцветяват и четат, и се стимулират техните творчески заложби. Всички задачи в тетрадката са съобразени с възрастовите особености на първокласниците и може да се изпълняват самостоятелно от учениците. Текстът на условията служи за ориентир на родителя и учителя.

 

Книга за учителя по околен свят за 1. клас
(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)
 

Книга за учителя по родинознание за 1. клас
(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)

Книгата за учителя е напълно обновена и обогатена. В нея, наред с актуализираното според новите изисквания годишно разпределение, са включени и методически разработки по всяка урочна единица. Учителят ще открие в тях и литературни произведения, свързани с изучаваната проблематика, примерни игри, работни листове и др. По този начин се подпомага и облекчава в максимална степен работата на учителя при подготовката на уроците.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

Вълшебното ключе. Упражнения по околен свят за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 1. клас
(Поли Рангелова, Катя Георгиева)

Вълшебното ключе. Упражнения по родинознание за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 1. клас
(Поли Рангелова, Катя Георгиева)

Помагалото съдържа упражнения по всички теми от учебната програма по родинознание за 1. клас. Първокласниците по забавен и достъпен начин придобиват знания за родината и за света, разбират за опасностите около тях и се научават да се предпазват. Развиват се уменията им, като рисуват, дорисуват, свързват, ограждат. Учат се да мислят логически, да съобразяват и да тренират своята наблюдателност. Помагалото е съобразено с актуализираната програма по родинознание.
Табло „Нашата красива България”

Формат: 100x70

За всяко дете любовта към родината започва от дома, от най-скъпите на сърцето му хора, от родното селище. В училище децата започват своето „пътешествие” в миналото на страната ни, опознават българските равнини и планини и сътвореното от народа ни през вековете. Такова „пътуване“ предлага новото табло „Нашата красива България” на издателство „Просвета“. Върху картата на България с красиви авторски рисунки са представени 25 знакови природни и исторически обекти – част от съкровищницата на България. Сред тях са и деветте обекта, включени в Списъка на природното и културното наследство на ЮНЕСКО. Нека таблото не остава само великолепна украса за класната стая, а се превърне в ресурс на обучението за проучвания, проекти, състезания, викторини. Чрез подходящи дейности то може да е верен помощник на учителя до края на 4. клас.

 

Двустранно табло „Растенията около нас”
(Людмила Зафирова)

Формат: 100x70

Съдържанието на таблото е съобразено с учебните програми по околен свят за 1. и 2. клас. Новите понятия са представени схематично и са илюстрирани с ясни изображения. Таблото може да послужи като нагледно средство в уроците за нови знания. Осигурява възможност за затвърдяване на учебния материал и подпомага учениците в тяхната самостоятелна работа.
Таблото ще украси класната стая, но и ще провокира познавателния интерес на децата към растителния свят.

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: