Каталози 2021/2022


  КАТАЛОГ ЗА 1. КЛАС   КАТАЛОГ ЗА 2. КЛАС   КАТАЛОГ ЗА 3. КЛАС
 
 

Български език и литература
Математика
Околен свят | Родинознание
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Религия
Информационни технологии
Английски език

За часа на класа
Заниманията по интереси
Физическо възпитание и спорт
Препоръчайте на родителите


 

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Религия
Информационни технологии
Английски | Руски | Немски
За часа на класа
Проблемно базирано обучение
Заниманията по интереси
Физическо възпитание и спорт
Препоръчайте на родителите

 

Български език и литература
Математика
Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Английски | Руски | Немски
Религия
За часа на класа
Проблемно базирано обучение
Физическо възпитание и спорт
Занимания по интереси
Препоръчайте на родителите

 
  КАТАЛОГ ЗА 4.  КЛАС   КАТАЛОГ ЗА 7., 6. И 5. КЛАС  

Всички наши каталози
в PDF формат
за учебната 2021/2022 година може да разгледате или изтеглите ТУК.

 
 

Български език и литература
Математика
Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Английски | Руски | Немски
Религия
За часа на класа
Проблемно базирано обучение
Занимания по интереси
Препоръчайте на родителите

 

Български език и литература
Английски | Немски | Френски | Руски
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Природни науки
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
 
 
 

•  Какво получават учителите, избрали „Просвета” в 1. клас, вижте ТУК.

 

•  Какво получават учителите, избрали „Просвета” в 3. клас, вижте ТУК и ТУК (за чужд език).

 

•  Какво получават учителите, избрали „Просвета” в 7. клас, вижте за конкретния предмет:

 

     Български език | Литература | Чужди езици – Английски, Немски, Френски, Руски

 

     Математика | Информационни технологии | История и цивилизации | География и икономика

 

     Биология и здравно образование | Физика и астрономия | Химия и опазване на околната среда

 

     Музика | Изобразително изкуство | Технологии и предприемачество

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: