ЦеноразписОбразование и медии
Автори: Кирил Топалов, Адриана Дамянова, Ге ...
Печатен
цена: 15.00 лв.
Граматика на българския език
Автори: Любомир Андрейчин, Константин Попов ...
Печатен
цена: 19.00 лв.
Културни сцени на политическото
Автори: Ивайло Дичев
Печатен
цена: 15.00 лв.
Българската литература за деца –  психоаналитични и психодраматични прочити. 90-те години на XIX век – 40-те години на XX век
Автори: Росица Чернокожева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Сърдечна ресинхронизираща терапия
Автори: Светослав Йовев
Печатен
цена: 43.00 лв.
Романи – семиотични прочити. Умберто Еко, Маркиз дьо Сад, Владимир Набоков, Юлия Кръстева, Конан Дойл и други…
Автори: Ивайло Знеполски
Печатен
цена: 19.00 лв.
Великите сили, България и Балканската война в секретните документи на британската дипломация 1910 – 1913 г.
Автори: Филип С. Филипов
Печатен
цена: 29.00 лв.
Значението на България за разделянето на източното и западното християнство. Принос към историята на Фотиевата схизма
Автори: Ханс-Дитер Дьопман
Печатен
цена: 19.00 лв.
Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата
Автори: Андреана Ефтимова
Печатен
цена: 12.00 лв.
Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии
Автори: Тошо Луканов Балабански
Печатен
цена: 30.00 лв.
София: идеология, градоустройство и живот през социализма
Автори: Елица Станоева
Печатен
цена: 19.00 лв.
Авангардният политик. Лидери за нова епоха
Автори: Йезекил Дрор
Печатен
цена: 25.00 лв.
Елин-Пелин
Автори: Радосвет Коларов
Печатен
цена: 7.00 лв.
Храмът на страстите. Първи стъпки на българската естетическа мисъл
Автори: Валентин Ангелов
Печатен
цена: 10.00 лв.


Открий ни в: