Актуални програми и график за сесия 4 (2019/2020)


Графикът на уебинарите и присъствените обучения по актуалните ни програми
в сесия 4 (2019/2020) ще бъде актуализиран своевременно.

 

/Кликнете върху темата за подробно описание/
 

ПРОГРАМА 1
Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по български език и литература
в 1. - 4. клас.

Предмет/клас (етап): български език и литература, 1. - 4. клас

Обучител: проф. д-р Румяна Танкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1360/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa1@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 10 декември (вторник) 2019 г.

  14 януари (вторник) 2020 г. – повторение
  – 05 юни (петък) 2020 г., 15.00 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  25 януари (събота) 2020 г., Сливен
  15 февруари (събота) 2020 г., Ямбол
  22 февруари (събота) 2020 г., Русе 
  7 март (събота) 2020 г., Добрич 

 

ПРОГРАМА 2
Овладяване на математически компетентности в начален етап в условията на новите учебни програми
и ролята на учителя в този процес.

Предмет/клас (етап): математика, 1. - 4. клас

Обучители: проф. д-р Ангелина Манова, гл. ас. Юлияна Гарчева, Севделина Белобрадова, Дора Маринкева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1388/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa2@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  28 ноември (четвъртък) 2019 г.

  16 януари (четвъртък) 2020 г. – повторение
  – 05 юни (петък) 2020 г., 16.30 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  1 февруари (събота) 2020 г., Пазарджик
  22 февруари (събота) 2020 г., Враца 

 

ПРОГРАМА 3
Интерактивни стратегии и методи на обучение по околен свят в начален етап.

Предмет/клас (етап): околен свят, 1. - 4. клас

Обучители: проф. д-р Емилия Василева, доц. д-р Силвия Цветанска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1363/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa3@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 12 ноември (вторник) 2019 г.

  21 януари (вторник) 2020 г. – повторение
  – 05 юни (петък) 2020 г., 18.00 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА  ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  18 януари (събота) 2020 г., Пловдив
  25 януари (събота) 2020 г., София
  22 февруари (събота) 2020 г., Бургас 
  7 март (събота) 2020 г., Варна 

 

ПРОГРАМА 5
Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по технологии и предприемачество
в начален и прогимназиален етап.

Предмет/клас (етап): технологии и предприемачество, 1. - 7. клас

Обучител: проф. дпн Георги Иванов

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1382/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa5@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 14 ноември (четвъртък) 2019 г., 16.30 ч. – начален етап
  23 януари (четвъртък) 2020 г., 16.30 ч. – начален етап – повторение
  – 11 юни (четвъртък) 2020 г., 15.00 ч. - начален етап – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


  – 14 ноември (четвъртък) 2019 г., 18.30 ч. – прогимназиален етап
  23 януари (четвъртък) 2020 г., 18.30 ч. – прогимназиален етап – повторение
  – 12 юни (петък) 2020 г., 12.00 ч. - прогимназиален етап – повторение
ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК

 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:

  начален етап
  15 февруари (събота) 2020 г., Кърджали
  16 февруари (неделя) 2020 г., Хасково
  7 март (събота) 2020 г., Разград 

  прогимназиален етап
  19 януари (неделя) 2020 г., Пловдив
  23 февруари (неделя) 2020 г., София 

 

ПРОГРАМА 6
Планирането на съвременния урок по чужди езици в условията на новите учебни програми
(начален и прогимназиален етап).

Предмет/клас (етап)чужди езици, 1. - 4. и 5. - 7. клас

Обучители: доц. д-р Данаил Данов, Ваня Пенева, Анна Деянова-Атанасова, доц. д-р Антония Радкова, Десислава Петкова, ас. Елка Ставрева, Яна Спасова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1383/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa6@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 Фокусът на обученията по програма № 6 за сесия 4 (2019/2020) е английски език.

 

 • УЕБИНАР:
  – 19 ноември (вторник) 2019 г. – начален етап

  28 януари (вторник) 2020 г., 16.30 ч. – начален етап – повторение
  – 12 юни (петък) 2020 г., 13.30 ч. - начален етап - повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


  – 16 декември (понеделник) 2019 г. – прогимназиален етап
  28 януари (вторник) 2020 г., 18.30 ч. – прогимназиален етап – повторение
   11 юни (четвъртък) 2020 г., 16.30 ч. - прогимназиален етап - повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:

  начален етап
  18 януари (събота) 2020 г., Стара ЗагораПо организационни причини обучението няма да се проведе.  
  19 януари (неделя) 2020 г., Хасково
  1 февруари (събота) 2020 г., София
  22 февруари (събота) 2019 г., Пловдив 
  23 февруари (неделя) 2020 г., Бургас 
  29 февруари (събота) 2020 г., Силистра 
  1 март (неделя) 2020 г., Варна 

  прогимназиален етап
  1 февруари (събота) 2020 г., София
  23 февруари (неделя) 2020 г., Бургас 
  1 март (неделя) 2020 г., Силистра 
  1 март (неделя) 2020 г., Варна 

 

ПРОГРАМА 9
Иновации в обучението по български език в прогимназиален етап. Новите учебни програми, новите учебници,
методи и похвати на преподаване.

Предмет/клас (етап)български език, прогимназиален етап

Обучители: проф. д-р Татяна Ангелова, Весела Михайлова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1387/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa9@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 21 ноември (четвъртък) 2019 г.

  30 януари (четвъртък) 2020 г. – повторение
  – 11 юни (четвъртък) 2020 г., 18.00 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  1 февруари (събота) 2020 г., Велико Търново
  15 февруари (събота) 2020 г., Русе
  22 февруари (събота) 2020 г., Ямбол - По организационни причини обучението няма да се проведе.
  22 февруари (събота) 2020 г., Враца - По организационни причини датата се променя от 29.02.2020 на 22.02.2020.
  5 март (четвъртък) 2020 г., Силистра

 

ПРОГРАМА 15
Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в прогимназиален етап.

Предмет/клас (етап)информационни технологии, прогимназиален етап

Обучители: доц. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Георги Тупаров, доц. д-р Даниела Тупарова, Катерина Марчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1386/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa15@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 26 ноември (вторник) 2019 г.
  4 февруари (вторник) 2020 г. – повторение
  – 12 юни (петък) 2020 г., 15.00 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  15 февруари (събота) 2020 г., София
  29 февруари (събота) 2020 г., Пловдив 
  7 март (събота) 2020 г., Бургас 

 

ПРОГРАМА 17
Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по математика.

Предмет/клас (етап): математика, 5. - 7. клас и 8. - 10. клас

Обучители: проф. д-р Кирил Банков, Пенка Иванова, Илиана Цветкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1396/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa17@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  4 декември (сряда) 2019 г.
  6 февруари (четвъртък) 2020 г. – повторение
  – 12 юни (петък) 2020 г., 16.30 ч. – повторение • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  19 януари (неделя) 2020 г., София
  15 февруари (събота) 2020 г., Русе
  29 февруари (събота) 2020 г., Враца 
  7 март (събота) 2020 г., Ямбол - По организационни причини обучението няма да се проведе.

 

ПРОГРАМА 20
Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование

Предмет/клас (етап): предучилищно образование

Обучители: Радка Иванова, Пенка Вълчева, Александрина Беровска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa20@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 9 декември (понеделник) 2019 г.
  12 февруари (сряда) 2020 г. – повторение
  – 12 юни (петък) 2020 г., 18.00 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  25 януари (събота) 2020 г., Пловдив
  22 февруари (събота) 2020 г., Велико Търново 
  23 февруари (неделя) 2020 г., Варна 
  29 февруари (събота) 2020 г., Хасково 
  1 март (неделя) 2020 г., Кърджали 

 

ПРОГРАМА 22
Традиции и иновации в обучението по български език и литература в началния етап на средното училище

Предмет/клас (етап): български език и литература, начален етап

Обучители: гл. ас. д-р Пенка Димитрова, Невена Петрова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa22@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 11 декември (сряда) 2019 г.
  13 февруари (четвъртък) 2020 г. – повторение
  – 06 юни (събота) 2020 г., 09.30 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  25 януари (събота) 2020 г., Хасково
  15 февруари (събота) 2020 г., Габрово
  29 февруари (събота) 2020 г., Разград 
  1 март (неделя) 2020 г., Търговище 
  7 март (събота) 2020 г., Смолян 

 

ПРОГРАМА 23
Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в контекста на новите нормативни документи, реформиращи образованието

Предмет/клас (етап): математика, начален етап

Обучители: проф. д-р Владимира Ангелова, Александра Николова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa23@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 13 декември (петък) 2019 г.
  18 февруари (вторник) 2020 г. – повторение
  – 06 юни (събота) 2020 г., 11.00 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  1 февруари (събота) 2020 г., Благоевград
  22 февруари (събота) 2020 г., Смолян 

 

ПРОГРАМА 37
Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии в прогимназиален етап.

Предмет/клас (етап): информационни технологии, прогимназиален етап

Обучители: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, д-р Олег Константинов, Диана Петрова, Мирослава Николова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa37@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 12 декември (четвъртък) 2019 г.
  20 февруари (четвъртък) 2020 г. – повторение
  – 06 юни (събота) 2020 г., 12.30 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  15 февруари (събота) 2020 г., Варна
  16 февруари (неделя) 2020 г., Шумен
  29 февруари (събота) 2020 г., Плевен 

 

ПРОГРАМА 53
МОЯТА БЪЛГАРИЯ – нов ефективен инструмент за преподаване на теми от българската история в дух на родолюбие чрез насърчаване на самостоятелно мислене и развитие на аналитични умения.

Предмет/клас (етап): история и цивилизация, 1. – 12. клас

Обучители: проф. дин Лизбет Любенова Върбанова, проф. д-р Пламен Димитров Митев, проф. д-р Пламен Христов Павлов, доц. д-р Румяна Андреева Чукова, д-р Веселина Кирилова Вачкова, ас. д-р Соня Любомирова Спасова, гл. ас. д-р Калин Цветанов Стоев

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-669/18.02.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa53@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 27 ноември (сряда) 2019 г.
  25 февруари (вторник) 2020 г. – повторение
  – 06 юни (събота) 2020 г., 14.00 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА – По време на уебинара не беше поставена задача на участниците. Такава ще бъде определена по време на присъствените обучения.


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  26 януари (неделя) 2020 г., София

 

ПРОГРАМА 57
Формиране на културната компетентност в обучението по изобразително изкуство. Методи, похвати на преподаване.

Предмет/клас (етап): изобразително изкуство; прогимназиален и гимназиален етап

Обучители: проф. дпн Мариана Гърмидолова (Мойнова), Светослав Косев

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa57@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  5 март (четвъртък) 2020 г.
  – 06 юни (събота) 2020 г., 15.30 ч. – повторение

 

ПРОГРАМА 61
Успешна подготовка за националното външно оценяване в 4. клас.

Предмет/клас (етап): български език и литература и математика; начален етап

Обучители: Поли Рангелова, Невена Чардакова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa61@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 
  11 февруари (вторник) 2020 г.
  24 март (вторник) 2020 г. – повторение
  – 1 април (сряда) 2020 г. – повторение
  – 06 юни (събота) 2020 г., 17.00 ч. – повторение


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА  ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 
  15 февруари (събота) 2020 г., Велико Търново
  16 февруари (неделя) 2020 г., Варна
  22 февруари (събота) 2020 г., София
  23 февруари (неделя) 2020 г., Пловдив
  29 февруари (събота) 2020 г., Бургас


Споделете с приятели


Открий ни в: