1. клас | Родинознание | Издателска група „Просвета”


Използвайте бутон:

  ВИЖ ПДФ, за да разгледате част от печатния вариант на конкретен учебник/тетрадка;

  ВИЖ ДЕМО, за да разгледате част от електронния вариант на конкретен учебник.


 

 Разгледайте три примерни КРАТКИ Е-УРОКА по родинознание  КРАТКИ Е-УРОЦИ

 

1. клас - Родинознание


Родинознание за 1. клас
Предмет: Родинознание
Автори: Емилия Василева, Силвия Цветанска
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
Тетрадка по родинознание за 1. клас
Предмет: Родинознание
Автори: Емилия Василева, Силвия Цветанска
ВИЖ PDF
на печатен
вариант

Учебникът е богато илюстриран и е съобразен с актуализациите в учебната програма по родинознание.
Към материала е подходено иновативно – с разнообразни и практически насочени задачи. Учебното съдържание помага на първокласниците да възприемат социалния и природния свят и да осмислят своето място в тях. Социалните умения на учениците се развиват чрез дискусии за труда на хората в зависимост от околната им среда и времевите условия. За нуждите на изходящата диагностика в края на учебната година, учебникът предлага два варианта на тест за две групи.

Електронният учебник съдържа ресурси, които допълват и подпомагат овладяването на учебното съдържание по родинознание – песни, гатанки, викторини, виртуални 360-градусови обиколки и др.
Особено интересни са ресурсите за ползите от спорта и за известните български спортисти. Задачата за личности, прославили България, създава национално самочувствие. Видеоуроците и озвучените кратки е-уроци дават възможност на учителя да проведе своя урок по-емоционално и вълнуващо и провокират активността и любопитството на учениците.

В тетрадката са предложени задачи за описване на красотата на природата в България през различните сезони, а гордостта от успехите на известни български личности се затвърдява с упражнение за творците от родния край. Предвидено е стихотворение, посветено на България, което учениците да се научат да рецитират.

 

1. клас - Родинознание


Родинознание за 1. клас
Предмет: Родинознание
Автори: Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
Тетрадка по родинознание за 1. клас
Предмет: Родинознание
Автори: Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант

Главен компонент на учебника по родинознание са илюстрациите. Учебникът е съобразен с последната актуализация на учебната програма. Включени са пет теми, свързани с промените в природата и трудовата дейност на хората през различните сезони. Показана е красотата на българската природа през есента, зимата, пролетта и лятото. Поместени са опити, лабиринти, кръстословици, дидактични игри и др. Рубриката „Бъди внимателен!” има за цел да насочи вниманието на учениците към различни опасни ситуации и да акцентира върху подходящото поведение при тях.

В електронния учебник по родинознание са включени аудиофайлове със задачи, песни, гатанки, стихотворения, видеофилми с природни обекти, презентации на празници и обичаи и др. На първокласниците е предоставена възможност да рецитират стихотворения за България. Поместени са ресурси, разкриващи красотата на родната природа през различните сезони. Включени са материали за известни български личности – с тях се предоставя възможност на децата да разказват за други известни българи от своя роден край.

Задачите, включени в учебната тетрадка по родинознание, са предимно за самостоятелна работа в час или за домашна работа. Добавена е нова дейност, свързана с изобразяване на лични впечатления от красотата на българската природа. Заложените упражнения повишават интереса към изучаваните обекти и явления.
Приложението с материали за изрязване и залепване допринася за интерактивността на обучението.

 

1. клас - Родинознание


Родинознание за 1. клас
Предмет: Родинознание
Автори: Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
Тетрадка по родинознание за 1. клас
Предмет: Родинознание
Автори: Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант

Учебникът е преработен в съответствие с новата учебна програма за 1. клас. Добавени са теми за нови знания и затвърдяване. Образователното съдържание, включено в тематиката на учебника, е поднесено чрез богат илюстративен материал. Заложените дейности осигуряват гъвкавост, съобразена с потребностите, интересите и възможностите на децата, и връзки с други учебни предмети: български език и литература, математика, технологии и предприемачество, изобразително изкуство.

Електронният учебник по родинознание е обогатен с разнообразни ресурси, видеоуроци и озвучени кратки е-уроци. Задачите поставят акцент върху промените през различните сезони в България, както и върху труда на хората през всеки сезон. Обръща се внимание на празниците. Добавени са аудиофайлове със записи на стихотворения, които припомнят колко важно е учениците да се гордеят с родината си, както и задачи със звукови файлове, от които децата научават за именитите си сънародници. Специални задачи за паметници, свързани с Освобождението, стимулират интереса към историята на родното място. Учениците са поощрени да научат да рецитират стихотворение за родината.

Тетрадката съдържа задачи и упражнения, които допълват учебника и съдействат за по-успешното овладяване и затвърдяване на знанията и формирането на познавателни умения. Тя е предназначена за самостоятелна работа и може да се използва както в час, така и за възлагане на домашни работи. В тетрадката се дава възможност на малките ученици да рисуват, оцветяват и четат, и се стимулират техните творчески заложби. Всички задачи в тетрадката са съобразени с възрастовите особености на първокласниците и може да се изпълняват самостоятелно от учениците. Текстът на условията служи за ориентир на родителя и учителя.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: