Заявка за III подготвителна група (5 - 6 г.)


Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете име на директор, име на МОЛ, име на лице за контакт, мобилен телефон на лице за контакт, служебен телефон на лице за контакт, имейл на учебното заведение.
3. Отбележете с Да или Не срещу „Учебното заведение е на делегиран бюджет” (отнася се за детски градини). 
4. Отбележете „С договор” или „Без договор” е заявката (отнася се за детски градини).
5. В таблицата с прогнозни данни за учебната 2018/2019 година попълнете общия брой групи/паралелки и деца/ученици в учебното заведение към датата на заявката.
6. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти познавателни книжки и помагала. Моля да попълните и броя групи, за които се прави заявката.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на посочените телефони всеки делничен ден в работно реме, от 09,00 до 17,00 ч.
тел.: 02/923 18 49, 02/923 18 51, 02/923 18 47 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5 – 6 г.) за учебната 2018/2019 година
на издателство “Просвета - София” АД, “Просвета Плюс” ЕООД и “Просвета Азбуки” ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Директор:
* МОЛ:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на учебното заведение:

Допълнителна информация/забележка:


* Учебното заведение е на делегиран бюджет:   (маркирайте вярното)
* Вид заявка:   (маркирайте вярното)


* Прогнозни данни за учебната 2018/2019 г.
ОБЩ БРОЙ ГРУПИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА
към датата на заявката
5 - 6 години


Познавателните книжки и помагала са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят”
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Любен Витанов
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 5 - 6 г.
Любен Витанов
7
Чуден свят. Игри по всички образователни направления. 5 - 6 г.
Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев
Заявено количество:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
31.65 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
Бонус за учителя:
Всеки учител, който през учебната 2018/2019 година е избрал да работи с комплект „Чуден свят”, ще получи:
 • >> Екземпляр от всяка познавателна книжка към „Чуден свят” за 5 – 6 години
 • >> Музикални дискове към „Чуден свят” за 5 – 6 години
 • >> „Книга за учителя към „Чуден свят” за 5 – 6 години

Табло по избор за всяка група:
 • Безопасно движение:
 • Нашата красива България:
 • Празници и чествания:
 • Числата до 10:
 • Музикални инструменти:
 • Азбука:


Познавателните книжки и помагала са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри”
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
2
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
3
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
4
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
5
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
Заявено количество:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
31.65 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Всеки учител, който през учебната 2018/2019 година е избрал да работи с комплект „АБВ☺игри”, ще получи:
 • >> Екземпляр от всяка познавателна книжка към „АБВ☺игри” за 5 – 6 години
 • >> Музикални дискове към „АБВ☺игри” за 5 – 6 години
 • >> „Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 5 – 6 години

Табло по избор за всяка група:
 • Безопасно движение:
 • Нашата красива България:
 • Празници и чествания:
 • Числата до 10:
 • Музикални инструменти:
 • Азбука:


Познавателните книжки и помагала са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка”
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова
2
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Гюрова-Стоянова, Лора Спиридонова
4
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Румен Генков, Огнян Занков
5
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Георги Иванов
Заявено количество:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
31.65 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Всеки учител, който през учебната 2018/2019 година е избрал да работи с комплект „Ръка за ръка”, ще получи:
 • >> Екземпляр от всяка познавателна книжка към „Ръка за ръка” за 5 – 6 години
 • >> Музикални дискове към„Ръка за ръка” за 5 – 6 години
 • >> „Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 5 – 6 години

Табло по избор за всяка група:
 • Безопасно движение:
 • Нашата красива България:
 • Празници и чествания:
 • Числата до 10:
 • Музикални инструменти:
 • Азбука:


* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Заявки за отделни познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5 – 6 г. )
Наименование на помагалото
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
6.71 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
7.27 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
7.27 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова
6.71 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Любен Витанов
5.27 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 5 - 6 г.
Любен Витанов
5.84 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Чуден свят. Игри по всички образователни направления. 5 - 6 г.
Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев
6.13 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
8.76 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
8.76 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
8.76 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
8.76 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Иван Иванов, Бойка Софийска, С. Бошнакова
10.19 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова
9.04 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
7.04 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Гюрова-Стоянова, Лора Спиридонова
9.33 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
16
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Румен Генков, Огнян Занков
9.33 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
17
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Георги Иванов
10.47 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
18
Играя и уча. Концентрация за трета подготвителна възрастова група 5-6 г.
Издателство „Loewe“/„Просвета“
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
19
Играя и уча. Концентрация за 5 – 6 години
Издателство „Loewe“/„Просвета“
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
20
Играя и пиша. Книжка 1 за 5 – 6 години
Издателство „Loewe“/„Просвета“
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
21
Играя и пиша. Книжка 2 за 5 – 6 години
Издателство „Cuadernos Rubio“/„Просвета“
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
22
Играя и пиша. Книжка 3 за 5 – 6 години
Издателство „Cuadernos Rubio“/„Просвета“
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
23
Играя и пиша. Книжка 4 за 5 – 6 години
Издателство „Cuadernos Rubio“/„Просвета“
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
24
Броя и смятам. Книжка 2. Уча числата до 5
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
25
Броя и смятам. Книжка 3. Уча се да разпознавам фигури и мерки
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
26
Математически вълшебства
Издателство „Tessloff“/„Просвета“
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
27
От точка до точка за 5 – 6 години
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
28
Моята книжка. Цифри и загадки
К. Мерле
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
29
Моята книжка. Рисунки и загадки
К. Мерле и др.
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
30
На улицата безопасно на колела с жабка Шляпка
Издателство „Grafalko“/„Просвета“
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
31
Рисувам стъпка по стъпка за 4-5 години
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

** Предлагаме на Вашето внимание и нашите специални оферти за обучение по езиковата система „РОР!”, разработена в три нива и специално създадена за българските деца, желаещи да изучават английски език. Заявки може да изтеглите от сайта www.prosveta.bg

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя
Наименование на помагалото
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Книга за учителя. Чуден свят за 5 - 6 години
Б. Ангелов, П. Вълчева, Г. Георгиева, С. Витанова, Л. Зафирова, Л. Ангелова, Л. Витанов и др.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Книга за учителя. АБВ игри за 5 - 6 години
Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Книга за учителя. Ръка за ръка за 5 - 6 години
Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова, Виолета Ванева, Тодорка Велинова, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Огнян Занков, Румен Генков, Георги Иванов
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Да възпитаваме правилно малкото дете
С. Уолкоф и др.
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Книга за игри и занимания с малкото дете
Р. Маклър
9.80 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
501 занимания за деца
Дай Ходжис
22.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Чудна азбука
Н. Радулова и др.
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Голяма книга за животни
М. Манси
39.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Календар на природата
Д. Гюров и др.
8.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Календар на празниците
В. Гюрова и др.
8.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Табло „Магическият свят на цветовете”
„Prodesign Lernspiel GmbH”/„Просвета”
7.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Табло „Магическият свят на фигурите”
„Prodesign Lernspiel GmbH”/„Просвета”
7.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Табло „Числата до десет”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Табло „Всички деца по света”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
Табло „Превозни средства“
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
16
Флашкарти „Превозни средства“
Издателство „Просвета“
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
17
Табло „Безопасно движение”
Мария Босева
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
18
Табло „Нашата красива България”
"Просвета-София"
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
19
Табло „Празници и чествания”
Издателство „Просвета”
7.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
20
Табло „Музикални инструменти”
Издателство „Просвета”
7.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
21
Табло „Азбука”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
22
Табло „Професии“
Издателство „Просвета“
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
23
Флашкарти „Професии“
Издателство „Просвета“
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч.
на посочените телефони: 02/923 18 49, 02/923 18 51 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ

Споделете с приятели


Открий ни в: