Заявка за V - VI клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете име на директор, име на МОЛ, име на лице за контакт, мобилен телефон на лице за контакт, служебен телефон на лице за контакт, имейл на учебното заведение.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
4. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”. Ако успешно сте изпратили заявката, на въведения от Вас имейл ще получите копие от нея.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч. на посочените телефони: 02/923 18 49, 02/923 18 51 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници за V и VI клас за учебната 2018/2019 година
на издателствата „Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД, „Просвета Азбуки“ ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Директор:
* МОЛ:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на учебното заведение:

Допълнителна информация/забележка:


* Прогнозни данни за учебната 2018/2019 г.
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
V клас
VI клас


1. Учебниците за 5. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2017/2018 година, с изключение на учебниците по история и цивилизации, за които учебната 2018/2019 година ще бъде трета на ползване.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

V клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Български език за 5. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Р. Станчева, Б. Борисов
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Български език за 5. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки" ЕООД
Български език за 5. клас, Милена Васева, Тина Велева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Литература за 5. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Литература за 5. клас, Весела Михайлова, Любов Шишкова
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София“ АД
Hello! New Edition - Английски език за 5. клас, Емилия Колева, Десислава Петкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София“ АД
Gemeinsam. Учебник по немски език за 5. клас, Димитрина Гергова, Искра Лазарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София“ АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 5. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София“ АД
Arc-en-ciel. Учебник по френски език за 5. клас, Маргарита Котева, Лилия Георгиева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Математика за 5. клас, Пенка Нинкова Иванова, М. Лилкова, Т. Стоева, Ст. Ставрева-Нейчева, И. Шаркова
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Математика за 5. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Азбуки" ЕООД
Математика за 5. клас, Татяна Аргирова Генчева, Вера Ковачева, София Димитрова
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета – София“ АД
Информационни технологии за 5. клас, Н. Николова, Ел. Стефанова, М. Николова, Д. Петрова, Ол. Константинов
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета Плюс" ЕООД
Информационни технологии за 5. клас, А. Ангелов, Д. Дурева-Тупарова, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Михова-Стоянова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета – София“ АД
История и цивилизации за 5. клас, Тодор Леков, Диляна Ботева-Боянова, Александър Николов, Мария Босева
при нобходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс" ЕООД
История и цивилизации за 5. клас, Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Иванов
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София“ АД
География и икономика за 5. клас, С. Дерменджиева, П. Стоянов, П. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс" ЕООД
География и икономика за 5. клас, Л. Цанкова, Н. Димов, Е. Лазарова, Г. Коцев, Г. Бърдаров, Н. Гетова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София“ АД
Човекът и природата за 5. клас, М. Гайдарова, Ст. Манев, И. Илиев, Р. Петкова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс" ЕООД
Човекът и природата за 5. клас, В. Иванов, В. Димитрова, Д. Карагьозова, М. Иванова, С. Попова, Л. Апостолова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Азбуки" ЕООД
Човекът и природата за 5. клас, М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Г. Комитска
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София“ АД
Музика за 5. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс" ЕООД
Музика за 5. клас, Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София“ АД
Изобразително изкуство за 5. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс" ЕООД
Изобразително изкуство за 5. клас, Мариана Мойнова, Вяра Гунева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София“ АД
Технологии и предприемачество за 5. клас, Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за 5. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

1. Учебниците за 6. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2017/2018 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

VI клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Български език за 6. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Български език за 6. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки“ ЕООД
Български език за 6. клас, Милена Васева и Тина Велева
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Литература за 6. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Литература за 6. клас, Весела Михайлова и Любов Шишкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София“ АД
Hello! New edition. Английски език за 6. клас, Емилия Колева и Десислава Петкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София“ АД
Deutsch Gemeinsam. Немски език за 6. клас, Димитрина Гергова и Искра Лазарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София“ АД
Матрёшка. Руски език за 6. клас, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София“ АД
Arc-en-ciel. Френски език за 6. клас, Маргарита Котева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Математика за 6. клас, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Математика за 6. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова, Николай Райков
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Азбуки“ ЕООД
Математика за 6. клас, Татяна Аргирова, Вера Ковачева, Катерина Марчева, София Димитрова
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета – София“ АД
Информационни технологии за 6. клас със CD, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета Плюс" ЕООД
Информационни технологии за 6. клас със CD, Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова, Маргарита Спирова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета – София“ АД
История и цивилизации за 6. клас, Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс" ЕООД
История и цивилизации за 6. клас, Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Милияна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София“ АД
География и икономика за 6. клас, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс" ЕООД
География и икономика за 6. клас, Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София“ АД
Човекът и природата за 6. клас, Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс" ЕООД
Човекът и природата за 6. клас, Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Азбуки“ ЕООД
Човекът и природата за 6. клас, Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова, Гергана Комитска
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София“ АД
Музика за 6. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс" ЕООД
Музика за 6. клас, Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София“ АД
Изобразително изкуство за 6. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс" ЕООД
Изобразително изкуство за 6. клас, Мариана Мойнова и Вяра Гунева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София“ АД
Технологии и предприемачество за 6. клас, Любен Витанов и Донка Куманова-Ларде
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за 6. клас, Георги Иванов и Ангелина Калинова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч.
на посочените телефони: 02/923 18 49, 02/923 18 51 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ


Открий ни в: