Заявка за I - IV клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете име на директор, име на МОЛ, име на лице за контакт, мобилен телефон на лице за контакт, служебен телефон на лице за контакт, имейл на учебното заведение.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
4. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”. Ако успешно сте изпратили заявката, на въведения от Вас имейл ще получите копие от нея.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч. на посочените телефони: 02/923 18 49, 02/923 18 51 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници и учебни помагала за І, II и IV клас за учебната 2018/2019 година
на издателствата „Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД, „Просвета Азбуки“ ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Директор:
* МОЛ:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на учебното заведение:

Допълнителна информация/забележка:


* Прогнозни данни за учебната 2018/2019 г.
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
I клас
II клас
IV клас


1. Учебниците и учебните комплекти за 1. клас са със срок на ползване 1 учебна година.
2. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
I клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Буквар за 1. клас, Румяна Танкова, Цанко Лалев
за всеки ученик
6.90 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Тетрадка № 1 по писане за 1. клас, Румяна Танкова
за всеки ученик
1.80 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Тетрадка № 2 по писане за 1. клас, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
4.90 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по български език за 1. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Читанка за 1. клас, Румяна Танкова
за всеки ученик
3.65 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Тетрадка към читанка за 1. клас, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
1.50 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Буквар за 1. клас, Пенка Димитрова, Л. Ковачева, М. Бончева, Н. Петрова
за всеки ученик
6.90 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка № 1 по писане за 1. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
1.80 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка № 2 по писане за 1. клас, Пенка Димитрова, Невена Петрова
за всеки ученик
4.90 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка № 3 по български език за 1. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Читанка за 1. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
3.65 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка към читанка за 1. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
1.50 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки" ЕООД
Буквар за 1. клас, Владимир Попов
за всеки ученик
6.90 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки" ЕООД
Тетрадка № 1 по писане за 1. клас, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева
за всеки ученик
1.80 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки" ЕООД
Тетрадка № 2 по писане за 1. клас, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева
за всеки ученик
4.90 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки" ЕООД
Тетрадка № 3 по писане за 1. клас, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки" ЕООД
Читанка за 1. клас, Иван Цанев, Владимир Попов, Георги Георгиев
за всеки ученик
3.65 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки" ЕООД
Тетрадка към читанка за 1. клас, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева
за всеки ученик
1.50 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Математика за 1. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
6.70 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Тетрадка № 1 по математика за 1. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Тетрадка № 2 по математика за 1. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Математика за 1. клас, Владимира Ангелова, Радка Топалска
за всеки ученик
6.70 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка № 1 по математика за 1. клас, Владимира Ангелова, Симона Хаджиева, Радка Топалска
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка № 2 по математика за 1. клас, Владимира Ангелова, Доля Александрова, Радка Топалска
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета – София“ АД
Околен свят за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова
за всеки ученик
4.00 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по околен свят за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова
за всеки ученик
2.50 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета Плюс" ЕООД
Околен свят за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска
за всеки ученик
4.00 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка по околен свят за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска
за всеки ученик
2.50 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета Азбуки" ЕООД
Околен свят за 1. клас, Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова
за всеки ученик
4.00 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета Азбуки" ЕООД
Тетрадка по околен свят за 1. клас, Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова
за всеки ученик
2.50 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София“ АД
Музика за 1. клас, Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова
за всеки ученик
6.40 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс" ЕООД
Музика за 1. клас, Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
за всеки ученик
6.40 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София“ АД
Изобразително изкуство за 1. клас, Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева
за всеки ученик
4.50 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс" ЕООД
Изобразително изкуство за 1. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
за всеки ученик
4.50 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София“ АД
Технологии и предприемачество за 1. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
за всеки ученик
3.71 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София“ АД
Албум по технологии и предприемачество за 1. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
за всеки ученик
1.62 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за 1. клас, Любен Витанов, Магдалена Райкова
за всеки ученик
3.71 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс" ЕООД
Албум по технологии и предприемачество за 1. клас, Любен Витанов, Магдалена Райкова
за всеки ученик
1.62 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 1. КЛАС
Наименование
Количество

1. Учебниците за 2. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2017/2018 година.
3. Учебните тетрадки и приложения по технологии и предприемачество са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват всяка година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и помагала.
II клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Български език за 2. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по български език № 1 за 2. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
4.62 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по български език № 2 за 2. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
3.25 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Читанка за 2. клас, Румяна Танкова и Цанко Лалев
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Тетрадка към читанка за 2. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
4.74 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Български език за 2. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка по български език № 1 за 2. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
за всеки ученик
4.62 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка по български език № 2 за 2. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
3.25 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Читанка за 2. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка към читанка за 2. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
за всеки ученик
4.74 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София“ АД
Hello! New Edition. Английски език за 2. клас, Емилия Колева и Елка Ставрева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по английски език „Hello! New Edition“ за 2. клас, Емилия Колева и Елка Ставрева
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София“ АД
Funkel Neu. Немски език за 2. клас, Искра Лазарова и Клаудия Сузан Бендикс
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по немски език „Funkel Neu“ за 2. клас, Искра Лазарова и Клаудия Сузан Бендикс
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София“ АД
Матрëшка. Учебник по руски език за 2. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по руски език „Матрëшка“ за 2. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Математика за 2. клас, Юлияна Гарчева и Ангелина Манова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по математика № 1 за 2. клас, Юлияна Гарчева и Ангелина Манова
за всеки ученик
3.27 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по математика № 2 за 2. клас, Юлияна Гарчева и Ангелина Манова
за всеки ученик
3.27 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Математика за 2. клас, Владимира Ангелова и Стела Дойчинова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка по математика № 1 за 2. клас, Владимира Ангелова и Стела Дойчинова
за всеки ученик
3.27 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка по математика № 2 за 2. клас, Владимира Ангелова и Стела Дойчинова
за всеки ученик
3.27 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета – София“ АД
Околен свят за 2. клас, Людмила Зафирова и Снежана Лазарова
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета – София“ АД
Тетрадка по околен свят за 2. клас, Людмила Зафирова и Снежана Лазарова
за всеки ученик
3.18 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета Плюс" ЕООД
Околен свят за 2. клас, Емилия Василева и Силвия Цветанска
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
Околен свят
„Просвета Плюс" ЕООД
Тетрадка по околен свят за 2. клас, Емилия Василева и Силвия Цветанска
за всеки ученик
3.18 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София“ АД
Музика за 2. клас, Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс" ЕООД
Музика за 2. клас, Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София“ АД
Изобразително изкуство за 2. клас, Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс" ЕООД
Изобразително изкуство за 2. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София“ АД
Технологии и предприемачество за 2. клас, Георги Иванов и Ангелина Калинова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София“ АД
Албум по технологии и предприемачество с комплект материали, Георги Иванов и Ангелина Калинова
за всеки ученик
2.24 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за 2. клас, Любен Витанов и Деяна Недялкова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс" ЕООД
Албум по технологии и предприемачество с комплект материали, Любен Витанов и Деяна Недялкова
за всеки ученик
2.24 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 2. КЛАС
Наименование
Количество

1. Учебниците за 4. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2015/2016 учебна година и е удължен до учебната 2018/2019 година включително. Осигуряват се средства за закупуване при необходимост на допълнителни учебници в размер на 20% от средствата, предоставени за първата година на ползване.
3. Учебните тетрадки и приложенията по домашен бит и техника са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват за всяка учебна година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и помагала.
IV клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Български език, Р. Танкова и др.
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по български език № 1, Р. Танкова и др.
за всеки ученик
5.09 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по български език № 2, Р. Танкова и др.
за всеки ученик
4.66 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Читанка, Р. Танкова и др.
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка към Читанка, Р. Танкова и др.
за всеки ученик
4.58 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Български език, Ст. Вълкова и др.
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по български език № 1, Ст. Вълкова и др.
за всеки ученик
4.88 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по български език № 2, Ст. Вълкова и др.
за всеки ученик
4.87 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Читанка, Вл. Попов и др.
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка към Читанка, Р. Никифорова и др.
за всеки ученик
4.58 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София“ АД
Английски език „Hello!“, Е. Колева и Н. Георгиева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по английски език „Hello!“, Е. Колева и Н. Георгиева
за всеки ученик
4.90 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София“ АД
Немски език „Funkel“, И. Лазарова и др.
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по немски език „Funkel“, И. Лазарова и др.
за всеки ученик
4.90 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София“ АД
Руски език „Солнышко“, Т. Кацарова и др.
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по руски език „Солнышко“, Т. Кацарова и др.
за всеки ученик
4.90 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София“ АД
Френски език „Bienvenue@FR“, М. Котева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по френски език „Bienvenue@FR“, М. Котева
за всеки ученик
4.90 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Математика, А. Манова и др.
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по математика № 1, А. Манова и др.
за всеки ученик
4.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по математика № 2, А. Манова и др.
за всеки ученик
4.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Математика, З. Новакова и др.
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по математика № 1, З. Новакова и др.
за всеки ученик
4.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по математика № 2, З. Новакова и др.
за всеки ученик
4.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София“ АД
Човекът и обществото, М. Радева и др.
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по човекът и обществото, М. Радева и др.
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София“ АД
Човекът и обществото, С. Стоянова и др.
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по човекът и обществото, С. Стоянова и др.
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София“ АД
Човекът и природата, Л. Найденова и др.
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по човекът и природата, Л. Найденова и др.
за всеки ученик
3.90 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София“ АД
Човекът и природата, М. Кабасанова и др.
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по човекът и природата, М. Кабасанова и др.
за всеки ученик
3.90 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София“ АД
Музика, Г. Калоферова и др.
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София“ АД
Музика, П. Минчева и др.
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София“ АД
Изобразително изкуство, Д. Г. Димитров и др.
при необходимост
9.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София“ АД
Изобразително изкуство, Л. Ангелова и П. Легкоступ
при необходимост
9.00 лв.
0.00 лв.
Домашен бит и техника
„Просвета – София“ АД
Домашен бит и техника, Л. Витанов и др.
при необходимост
9.00 лв.
0.00 лв.
Домашен бит и техника
„Просвета – София“ АД
Приложение по домашен бит и техника, Л. Витанов и др.
за всеки ученик
2.63 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 4. КЛАС
Наименование
Количество

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч.
на посочените телефони: 02/923 18 49, 02/923 18 51 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ


Открий ни в: