ВИДЕОУРОЦИ – ГРАФИК


Тук може да видите първия видеоурок от инициативата Учители споделят опит, който ще е достъпен по всяко време. Останалите видеоуроци ще се излъчват по предварително оповестен график, който ще се обявява при готовност на това място.

 

Достъпът до тези видеоуроци ще е свободен за всички, проявяващи интерес, и ще се осъществява по утвърдения вече начин на излъчване на уебинарите на Просвета.

 


Урок по български език в 1. клас - Ели Войнова

 

 

 

           УРОК ПО МАТЕМАТИКА В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

МАРИЯ СТОИЛКОВА
от 105. СУ „Атанас Далчев, гр. София

15 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

16 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В 6. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ЮЛИЯН РИЗОВ
от 17. СУ „Дамян Груев”, гр. София

22 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

23 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В 6. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ПЕТЯ ФИЛЧЕВА
от 145. ОУ „Симеон Радев”, гр. София

29 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

30 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО МАТЕМАТИКА В 5. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ИРЕНА МУТАШКА
от 42. ОУ „Хаджи Димитър”, гр. София

5 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

6 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ВИКТОРИЯ МИЛАНОВА
от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София

12 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

13 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ДЕСИСЛАВА АНАСТАСОВА
от 105. СУ „Атанас Далчев”, гр. София

26 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

27 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ОКОЛЕН СВЯТ В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ИВЕТА НИКОЛАЕВА
от 51. СУ „Елисавета Багряна”, гр. София

4 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

5 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

РАЛИЦА БЪЧВАРОВА
от 105. СУ „Атанас Далчев”, гр. София

11 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

12 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

МИГЛЕНА МАНЧЕВА
от 119. СУ „Акад. М. Арнаудов”, гр. София

18 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

19 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В 3. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА
от 105. СУ „Атанас Далчев”, гр. София

25 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

26 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

СТЕФКА ХАДЖИЙСКА
от 51. СУ „Елисавета Багряна”, гр. София

1 АПРИЛ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

2 АПРИЛ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ЕМИЛИЯ ПАЛАМАРКОВА
от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София

8 АПРИЛ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

9 АПРИЛ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО МУЗИКА ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

КРАСИМИРА ТАСКОВА
от 120. ОУ „Г. С. Раковски”, гр. София

15 АПРИЛ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

16 АПРИЛ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО МАТЕМАТИКА В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ЕМИЛИЯ ПАЛАМАРКОВА
от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София

22 АПРИЛ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

23 АПРИЛ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

 


Открий ни в: