ВИДЕОУРОЦИ – ГРАФИК


Тук може да видите първия видеоурок от инициативата Учители споделят опит, който ще е достъпен по всяко време. Останалите видеоуроци ще се излъчват по предварително оповестен график, който ще се обявява при готовност на това място.

 

Достъпът до тези видеоуроци ще е свободен за всички, проявяващи интерес, и ще се осъществява по утвърдения вече начин на излъчване на уебинарите на Просвета.

 


Урок по български език в 1. клас - Ели Войнова

 

 

 

           УРОК ПО МАТЕМАТИКА В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

ЕМИЛИЯ ПАЛАМАРКОВА
от 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София

19 ЮНИ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

20 ЮНИ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В 3. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА
от 105 СУ „Атанас Далчев”, гр. София

12 ЮНИ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

13 ЮНИ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

ВИКТОРИЯ МИЛАНОВА
от 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София

05 ЮНИ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

06 ЮНИ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

РАЛИЦА БЪЧВАРОВА
от 105 СУ „Атанас Далчев”, гр. София

29 МАЙ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

30 МАЙ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

ЕМИЛИЯ ПАЛАМАРКОВА
от 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София

22 МАЙ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

23 МАЙ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

ДЕСИСЛАВА АНАСТАСОВА
от 105 СУ „Атанас Далчев”, гр. София

15 МАЙ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

16 МАЙ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО МУЗИКА ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

КРАСИМИРА ТАСКОВА
от 120 ОУ „Г. С. Раковски”, гр. София

24 АПРИЛ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

25 АПРИЛ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

МИГЛЕНА МАНЧЕВА
от 119 СУ „Акад. М. Арнаудов”, гр. София

17 АПРИЛ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

18 АПРИЛ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

СТЕФКА ХАДЖИЙСКА
от 51 СУ „Елисавета Багряна”, гр. София

10 АПРИЛ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

11 АПРИЛ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ОКОЛЕН СВЯТ В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ:

ИВЕТА НИКОЛАЕВА
от 51 СУ „Елисавета Багряна”, гр. София

3 АПРИЛ:

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

12 АПРИЛ:

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

 


Открий ни в: