Събития


23Апр2019

УЕБИНАР по обучителна програма 38: "Технологичните и методически предизвикателства пред учителите по информационни технологии в 8. клас и възможностите за преодоляването им" (ПОВТОРЕНИЕ)

Начало: 18,30 ч. Край: 19,30 ч.

Имаме удоволствието да Ви поканим на ПОВТОРЕНИЕ на УЕБИНАР на издателство „Просвета“ на тема:

 

"Технологичните и методически предизвикателства пред учителите по информационни технологии в 8. клас и възможностите за преодоляването им" на 23.04.2019 г. (вторник) в 18.30 ч.

 

Уебинарът е част от обучителна програма 38, която е одобрена от МОН и вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на всяка програма води до получаване на 1 квалификационен кредит. Всичко за обучителните ни програми може да откриете на нашия сайт.

 

Уважаеми колеги,

Уебинарът е насочен към учители, които преподават информационни технологии в 8., 9. или 10. клас. Програмата на уебинара е ориентирана към новите учебни програми на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците.

Специални акценти представляват:


• Развиването на дигитални компетентности в области Безопасност, Създаване на съдържание и Решаване на проблем
• Осигуряването на сигурна и безопасна среда за усвояване на учебното съдържание чрез използване на виртуална машина
• Съвременни информационни и комуникационни технологии – суперкомпютри, грид, облачни технологии
• Компютърните мрежи – основни технологии и настройки
• Подготовка за национално външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности в 10. клас


По време на уебинара ще коментираме въпроси, свързани с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни. Ще разгледаме различни идеи за осигуряване на технологична инфраструктура за ефективно и безопасно обучение на учениците от първи гимназиален етап, ще разгледаме примерни тренировъчни задания за подготовка за практическата част на външното оценяване в края на 10. клас – основни компоненти на заданието, оценяване, подходи при решаването на проблемната ситуация. Ще споделим опит и идеи относно стратегиите за подготовка на учениците за тестовата част на външното оценяване – типове въпроси според съдържанието, когнитивното ниво, типа на отговора, работа с електронната система за онлайн оценяване, подходи при решаване на теста.

 

ОБУЧИТЕЛИ: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, Мирослава Николова, Дафинка Митева

 

Очакваме Ви на 23.04.2019 г. (вторник) в 18.30 ч. Регистрацията започва в 18.15 ч.


Участието е безплатно.

Може да участвате в уебинара, като използвате бутона „Вход в уебинара“ по-горе.

Входът във всеки уебинар е възможен не по-рано от 15 минути преди обявения начален час!Споделете с приятели

« ПредишноСледващо »

Открий ни в: