Годишни тематични разпределения


Примерни тематични разпределения по новите учебни програми
по програмна система „АБВ☺игри”:

Програмна система „АБВ ☺ игри”, 3 – 4-годишни - ВИЖТЕ ТУК!

Програмна система „АБВ ☺ игри”, 4 – 5-годишни - ВИЖТЕ ТУК!

Програмна система „АБВ ☺ игри”, 5 – 6-годишни - ВИЖТЕ ТУК!

Програмна система „АБВ ☺ игри”, 6 – 7-годишни - ВИЖТЕ ТУК!

 

Примерни тематични разпределения по новите учебни програми
по програмна система „Ръка за ръка”:

Програмна система „Ръка за ръка”, 3 – 4-годишни - ВИЖТЕ ТУК!

Програмна система „Ръка за ръка”, 4 – 5-годишни - ВИЖТЕ ТУК!

Програмна система „Ръка за ръка”, 5 – 6-годишни - ВИЖТЕ ТУК!

Програмна система „Ръка за ръка”, 6 – 7-годишни - ВИЖТЕ ТУК!

 

Годишни тематични разпределения по новите учебни програми
с действащите учебници за 1. клас:

Годишно тематично разпределение по български език и литература (Буквар, В. Попов и др.; Читанка, И. Цанев и др.)

Годишно тематично разпределение по български език и литература (Моят буквар "Пчелица", Т. Владимирова, С. Вълкова др.)

Програма за разширена подготовка по български език и литература в 1. клас

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по БЕЛ в 1. клас за избираемите учебни часове

Годишно тематично разпределение по английски език (Л. Грозданова, К. Алексиева)

Годишно тематично разпределение по математика (А. Манова и др.)

Годишно тематично разпределение по математика (З. Новакова и др.)

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по математика за 1. клас (Вълшебното ключе)

Програма по математика за ЗИП 1. клас

Годишно тематично разпределение по околен свят (Д. Гетова и др.)

Годишно тематично разпределение по околен свят (Л. Найденова и др.)

Годишно тематично разпределение по музика (Г. Калоферова и др.)

Годишно тематично разпределение по музика (П. Минчева и др.)

Годишно тематично разпределение по изобразително изкуство (Л. Ангелова и др.)

Годишно тематично разпределение по изобразително изкуство (Д. Г. Димитров и др.)

Годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество (Л. Витанов и др.)

Годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт

Годишно тематично разпределение за часа на класа за 1. клас

 

Годишни тематични разпределения по новия формат
за 2. клас по:

Български език и литература (Р. Танкова. В.Попов и др.) - ВИЖТЕ ТУК!

Математика (А. Манова, Р. Рангелова, Ю. Гарчева) - ВИЖТЕ ТУК!

Околен свят (Е. Василева, С. Цветанска) - ВИЖТЕ ТУК!

 

Годишни тематични разпределения по новите учебни програми
по история и цивилизации за 5. клас:

История и цивилизации за 5. клас (Т. Леков, Д. Ботева-Боянова) - ВИЖТЕ ТУК!

История и цивилизации за 5. клас (Е. Михайлова, М. Димова) - ВИЖТЕ ТУК!

 

Годишни тематични разпределения по новите учебни програми
с действащите учебници за 5. клас по:

Български език (М. Васева, В. Михайлова) и литература (А. Хранова, И. Пелева) - ВИЖТЕ ТУК!

Английски език -HELLO! English for the 5th Grade. Учебник по английски език за 5. клас - ВИЖТЕ ТУК!

Немски език - Учебен комплект Deutsch im Blickpunkt за 5. клас - ВИЖТЕ ТУК!

Руски език - Солнечный круг. Учебник по руски език за 5. клас - ВИЖТЕ ТУК!

Френски език - BIENVENUE@FR. Учебник по френски език за 5. клас - ВИЖТЕ ТУК!

Математика (С. Петкова, Ю. Нинова) - ВИЖТЕ ТУК!

География и икономика (Л. Цанкова, Н. Димов) - ВИЖТЕ ТУК!

Човекът и природата (М. Кабасанова, Х. Попов и др.) - ВИЖТЕ ТУК!

Музика (В. Сотирова, Р. Драганова, З. Матеева) - ВИЖТЕ ТУК!

Музика (П. Минчева, П. Пехливанова, С. Христова) - ВИЖТЕ ТУК!

Изобразително изкуство (М. Мойнова, С. Стефанов) - ВИЖТЕ ТУК!

Изобразително изкуство (П. Цанев, Р. Карапантева) - ВИЖТЕ ТУК!

Технологии и предприемачество (В. Георгиева, Л. Витанов) - ВИЖТЕ ТУК!

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: