Примерни годишни разпределения за детските градини


НОВО!
Примерно тематично разпределение за четири допълнителни учебни седмици. Предложение за основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно организацията на учебното време в детските градини. За всички възраствови групи:

Примерно годишно тематично разпределение за първа допълнителна учебна седмица
за всички възрастови групи

Примерно годишно тематично разпределение за втора допълнителна учебна седмица
за всички възрастови групи

Примерно годишно тематично разпределение за трета допълнителна учебна седмица
за всички възрастови групи

Примерно годишно тематично разпределение за четвърта допълнителна учебна седмица
за всички възрастови групи


Примерни годишни разпределения за I възрастова група (3 – 4 г.):

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература към комплект „Чуден свят”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика към комплект „Чуден свят”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят към комплект „Чуден свят”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика към комплект „Чуден свят”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство към комплект „Чуден свят”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

Примерно годишно тематично разпределение по конструиране и технологии към комплект „Чуден свят”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Любен Витанов)

Примерно годишно тематично разпределение по физическа култура към комплект „Чуден свят”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература към комплект „Ръка за ръка”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Ирина Колева, Мария Георгиева Ено)

Примерно годишно тематично разпределение по математика към комплект „Ръка за ръка”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят към комплект „Ръка за ръка”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

Примерно годишно тематично разпределение по музика към комплект „Ръка за ръка”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство към комплект „Ръка за ръка”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Огнян Занков, Румен Генков)

Примерно годишно тематично разпределение по контструиране и технологии към комплект „Ръка за ръка”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Георги Иванов)

Примерно годишно тематично разпределение по физическа култура към комплект „Ръка за ръка”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

Примерно годишно тематично разпределение към комплект „АБВ ☺ игри”
за I възрастова група (3 – 4 г.)


Примерни годишни разпределения за II възрастова група (4 – 5 г.):

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература към комплект „Чуден свят”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика към комплект „Чуден свят”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят към комплект „Чуден свят”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство към комплект „Чуден свят”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика към комплект „Чуден свят”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

Примерно годишно тематично разпределение по конструиране и технологии към комплект „Чуден свят”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Любен Витанов)

Примерно годишно тематично разпределение по физическа култура към комплект „Чуден свят”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература към комплект „Ръка за ръка”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Ирина Колева, Мария Георгиева Ено)

Примерно годишно тематично разпределение по математика към комплект „Ръка за ръка”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят към комплект „Ръка за ръка”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство към комплект „Ръка за ръка”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Огнян Занков, Румен Генков)

Примерно годишно тематично разпределение по конструиране и технологии към комплект „Ръка за ръка”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Георги Иванов)

Примерно годишно тематично разпределение по музика към комплект „Ръка за ръка”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по физическа култура към комплект „Ръка за ръка”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

Примерно годишно тематично разпределение към комплект „АБВ ☺ игри”
за II възрастова група (4 – 5 г.)


Примерни годишни разпределения за III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.):

Примерно годишно тематично разпределение към комплект „Чуден свят”
за III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.)

(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Невяна Докова)

Примерно годишно тематично разпределение към комплект „Ръка за ръка”
за III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.)

(Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова, Виолета Ванева, Тодорка Велинова, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Гюрова-Стоянова, Лора Спиридонова, Георги Иванов, Румен Генков, Огнян Занков, Eлка Андреева, Антония Бошнакова)

Примерно годишно тематично разпределение към комплект „АБВ ☺ игри”
за III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.)

(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

Примерни годишни разпределения за IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.):

Примерно годишно тематично разпределение към комплект „Чуден свят”
за IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.)

(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Невяна Докова)

Примерно годишно тематично разпределение към комплект „Ръка за ръка”
за IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.)

(Ирина Колева, Станка Вълкова, Гинка Златанова, Ксения Семизорова, Мария Стоилова, Надежда Ралчева, Юлияна Гарчева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, София Каракехайова, Константин Жеков, Румен Генков, Георги Иванов, Елка Андреева, Антония Бошнакова)

Примерно годишно тематично разпределение към комплект „АБВ ☺ игри”
за IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.)

(Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Бойка Софийска, Силвия Бошнакова)

Примерни годишни разпределения за смесени подготвителни възрастови групи
(5 – 6 г. и 6 – 7 г.):

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по математика към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)


Примерно годишно тематично разпределение по околен свят към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)


Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)


Примерно годишно тематично разпределение по музика към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по конструиране и технологии към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по физическа култура към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)


Работни таблици за смесени групи (3 – 4 г., 4 – 5 г., 5 – 6 г., 6 – 7 г.):

Работна таблица за смесена група по български език и литература, поредица „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по математика, поредица „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по околен свят, поредица „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по музика, поредица „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по изобразително изкуство, поредица „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по конструиране и технологии, поредица „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по физическа култура, поредица „Чуден свят”

 

Споделете с приятели


Открий ни в: