Примерни годишни разпределения по новите програми за 1. – 8. клас


Примерни годишни разпределения за 1. клас:

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
за избираемите учебни часове

(Румяна Танкова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
(Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
за избираемите учебни часове

(Пенка Димитрова, Мария Бончева)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
(Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева, Иван Цанев, Георги Георгиев)

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по БЕЛ в 1. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика в 1. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)

(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 1. клас
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

Примерно годишно тематично разпределение по математика в 1. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по математика в 1. клас
за ИУЧ към Вълшебното ключе


Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 1. клас
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 1. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 1. клас
(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 1. клас
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 1. клас
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 1. клас
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 1. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 1. клас
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 1. клас
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 1. клас
(Евгения Герова)

Примерно годишно тематично разпределение за ИУЧ (ЗИП) по технологии и предприемачество за 1. клас

Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 1. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)

(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Примерно годишно тематично разпределение за часа на класа за 1. клас към „Азбука на правилата”
(Жулиета Савова)

 

Примерни годишни разпределения за 2. клас:

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас - Български език/Читанка
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Цанко Лалев)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас
за избираемите учебни часове
(Румяна Танкова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас - Български език
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас - Читанка
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас за избираемите учебни часове
(Пенка Димитрова)

Примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по БЕЛ в 2. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 2. клас
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Примерно годишно тематично разпределение по немски език за 2. клас
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс)

Примерно годишно тематично разпределение по руски език за 2. клас
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 2. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика във 2. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)

(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 2. клас
(Владимира Ангелова, Стела Дойчинова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 2. клас за избираемите учебни часове
(Владимира Ангелова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 2. клас
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 2. клас за избираемите учебни часове
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 2. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 2. клас
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 2. клас
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 2. клас
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 2. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 2. клас
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 2. клас
(Любен Витанов, Деяна Недялкова)

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 2. клас
(С. Кънчева)

Примерно годишно тематично разпределение на заниманията по интереси за 2. клас
(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Ели Пещерска)

Примерно годишно тематично разпределение за часа на класа за 2. клас (Азбука на правилата)
(Жулиета Савова)

 

ОЧАКВАЙТЕ ГОДИШНИТЕ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА 3. КЛАС


Примерни годишни разпределения за 5. клас:

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 5. клас
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 5. клас
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 5. клас
(Милена Васева, Тина Велева)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 5. клас
(Албена Хранова, Тина Велева, Лъчезар Бояджиев)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 5. клас
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език Hello! New Edition за 5. клас
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Примерно годишно тематично разпределение по немски език за 5. клас. DEUTSCH GEMEINSAM
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Примерно годишно тематично разпределение по руски език за 5. клас
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Примерно годишно тематично разпределение по френски език за 5. клас. ARC-EN-CIEL
(Маргарита Котева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 5. клас
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 5. клас
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 5. клас
(Татяна Аргирова Генчева, Вера Ковачева, София Димитрова)

Примерно годишно тематично разпределение информационни технологии за 5. клас
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов)

Примерно годишно тематично разпределение информационни технологии за 5. клас
(Даниела Дурева-Тупарова, Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова)

Примерно годишно тематично разпределение по история и цивилизации за 5. клас
(Теодор Леков, Диляна Ботева-Боянова, Александър Николов, Мария Босева)

Примерно годишно тематично разпределение по история и цивилизации за 5. клас
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Йорданов Иванов)

Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за 5. клас
(Петя Събева, Стела Дерменджиева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)

Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за 5. клас
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Коцев)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 5. клас
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ренета Петкова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 5. клас
(Виктор Иванов, Величка Павлова Димитрова, Делка Карагьозова-Дилкова, Мариета Иванова, Силвия Стоименова Попова, Лориана Иванова Апостолова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 5. клас
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 5. клас
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 5. клас
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 5. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 5. клас
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 5. клас
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 5. клас
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 5. клас

 

Примерни годишни разпределения за 6. клас:

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 6. клас
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 6. клас
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 6. клас
(Милена Васева, Тина Велева)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 6. клас
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 6. клас
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 6. клас
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Примерно годишно тематично разпределение по немски език за 6. клас
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Примерно годишно тематично разпределение по руски език за 6. клас
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубарова)

Примерно годишно тематично разпределение по френски език за 6. клас
(Маргарита Котева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 6. клас
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 6. клас
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 6. клас
(Татяна Аргирова Генчева, Вера Ковачева, Катерина Марчева, София Димитрова)

Примерно годишно тематично разпределение по информационни технологии за 6. клас
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов)

Примерно годишно тематично разпределение по информационни технологии за 6. клас
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова, Маргарита Спирова)

Примерно годишно тематично разпределение по история и цивилизации за 6. клас
(Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева)

Примерно годишно тематично разпределение по история и цивилизации за 6. клас
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Милияна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за 6. клас
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)

Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за 6. клас
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Бърдаров, Георги Коцев)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 6. клас
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 6. клас
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 6. клас
(Мария Кабасанова, Виктор Иванов, Христо Попов, Лена Недялкова, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 6. клас
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 6. клас
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 6. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 6. клас
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 6. клас
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 6. клас
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 6. клас

 

Примерни годишни разпределения за 8. клас:

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 8. клас
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 8. клас
(Милена Васева, Тина Велева)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 8. клас
(Ирен Иванчева, Кирил Мерджански, Евгени Зашев, Албена Хранова, Любов Шишкова, Лъчезар Бояджиев)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 8. клас
(Кирил Топалов, Ангел Малинов)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език (интензивно изучаване, 648 часа) за 8. клас.
For Real (A1, A2, B1.1)

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език (разширено изучаване, 432 часа) за 8. клас.
For Real (A1, A2)

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език TEEN ZONE за 8. клас
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език TEEN ZONE за 9. клас
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език TEEN ZONE за 10. клас
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова)

Примерно годишно тематично разпределение по немски език (интензивно изучаване, 648 часа) за 8. клас.
Prima (A1, A2, B1.1)

(Фридерике Джин, Магдалена Михалак, Лутц Рорман, Милена Збранкова)

Примерно годишно тематично разпределение по немски език (разширено изучаване, 432 часа) за 8. клас.
Prima (A1, A2)

(Фридерике Джин, Магдалена Михалак, Лутц Рорман, Милена Збранкова)

Примерно годишно тематично разпределение по френски език (интензивно изучаване, 648 часа) за 8. клас.
Rallye (A1, A2, B1.1)

(Радост Цанева, Лилия Георгиева)

Примерно годишно тематично разпределение по френски език (разширено изучаване, 432 часа) за 8. клас.
Rallye (A1, A2)

(Радост Цанева, Лилия Георгиева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 8. клас
(Кирил Банков, Таня Стоева, Илиана Цветкова, Даниела Петрова)

Примерно годишно тематично разпределение по информатика за 8. клас
(Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев)

Примерно годишно тематично разпределение по информационни технологии за 8. клас
(Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова)

Примерно годишно тематично разпределение по история и цивилизации за 8. клас
(Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова)

Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за 8. клас
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)

Примерно годишно тематично разпределение по философия за 8. клас
(Евелина Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев)

Примерно годишно тематично разпределение по физика и астрономия за 8. клас
(Виктор Иванов, Димитър Мърваков, Мая Гайдарова, Мариета Иванова)

Примерно годишно тематично разпределение по химия и опазване на околната среда за 8. клас
(Стефан Манев, Кирил Атанасов, Людмила Михова)

Примерно годишно тематично разпределение по химия и опазване на околната среда за 8. клас
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение по биология и здравно образование за 8. клас
(Румен Бостанджиев, Ценка Часовникарова, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Примерно годишно тематично разпределение по биология и здравно образование за 8. клас
(Василий Ишев, Мима Николова, Маргарита Панайотова, Ирина Михова-Нанкова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 8. клас
(Стeфанка Георгиева, Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 8. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 8. клас
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 8. клас
(Весела Неделчева, Атанас Паскалев, Даниела Манчева, Ирена Трасиева, Соня Василева)

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 8. клас

 


Споделете с приятели


Открий ни в: