Практическите дейности в урока по музика – фактор за успешно прилагане на новите учебни програми (музика за 1. – 4. и 5. – 7. клас)


Програмата е насочена към

Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Директори
Заместник-директори

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по музика в 1.– 4. и 5. – 7. клас. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по музика – новия стандарт за учебно съдържание, новите учебни програми, новата наредба за оценяване, нови стратегии, и прилагане на иновантни и модерни практики, пряко свързани с работата на учителя, доказали своята ефективност в образователния процес. Избраните подходи са ориентирани към поставяне на ученика в в активна позиция в процеса на обучение, провокиране на творческа креативност и естественото детско любопитство.

Практическата част обхваща 60% и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, практическата и комуникативната компетентност на учителя по музика, овладяване и използване на действени методи за успешно прилагане на новите учебни програми. Практическата част включва тренинг, чрез който обучаваните учители създават ресурси, необходими за всекидневната работа, и продукти, които да представят в професионалното си портфолио; намиране на функционално решение на въпроси от обучението по музика, свързани с подготовка, изнасяне на уроци, рефлексия върху тях, и с оценяване на учебните резултати на учениците. Програмата цели да се работи и върху приемствеността между обучението в в началния етап и пети клас.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: