Актуални програми и график за сесия 3 (2018/2019)


Графикът на уебинарите и присъствените обучения по актуалните програми в сесия 3 (2018/2019) ще бъде допълван периодично. Своевременно ще бъдат оповестявани адресът и началният час на провеждане на всяко от присъствените обучения.

/Кликнете върху темата за подробно описание/

 

ПРОГРАМА 1
Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по български език и литература в 1. - 4. клас.

Предмет/клас (етап): български език и литература, 1. - 4. клас

Обучител: проф. д-р Румяна Танкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1360/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa1@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 28 ноември (сряда) 2018 г.
  – 28 януари (понеделник) 2019 г. – повторение
  – 5 март (вторник) 2019 г. – повторение

  11 март (понеделник) 2019 г. – повторение
  – 28 май (вторник) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 2 февруари (събота) 2019 г., София – ВИЖ ТУК
  – 16 февруари (събота) 2019 г., Пловдив – ВИЖ ТУК
  9 март (събота) 2019 г., Разград – ВИЖ ТУК
  16 март (събота) 2019 г., Варна – ВИЖ ТУК
  23 март (събота) 2019 г., Плевен – ВИЖ ТУК
  14 юни (петък) 2019 г., Дупница – ВИЖ ТУК
  14 юни (петък) 2019 г., Кюстендил – ВИЖ ТУК

 

ПРОГРАМА 3
Интерактивни стратегии и методи на обучение по околен свят в начален етап.

Предмет/клас (етап): околен свят, 1. - 4. клас

Обучители: проф. д-р Емилия Василева, доц. д-р Силвия Цветанска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1363/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

 • УЕБИНАР:
  – 3 декември (понеделник) 2018 г.
  – 31 януари (четвъртък) 2019 г. – повторение
  7 март (четвъртък) 2019 г. – повторение
  30 май (четвъртък) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК
 • ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Видин – ВИЖ ТУК
  9 март (събота) 2019 г., Търговище – ВИЖ ТУК
  10 март (неделя) 2019 г., Шумен – ВИЖ ТУК


ПРОГРАМА 5
Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по технологии и предприемачество в начален и прогимназиален етап.

Предмет/клас (етап): технологии и предприемачество, 1. - 7. клас

Обучител: проф. дпн Георги Иванов

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1382/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa5@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 8 ноември (четвъртък) 2018 г.
  – 30 януари (сряда) 2019 г. – повторение
  12 март (вторник) 2019 г. – повторение
  – 04 юни (вторник) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК

    ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА  ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Пазарджик – ВИЖ ТУК
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Русе – ВИЖ ТУК
  9 март (събота) 2019 г., Варна ВИЖ ТУК


ПРОГРАМА 7
Практическите дейности в урока по музика – фактор за успешно прилагане на новите учебни програми
(музика за 1. – 4. и 5. – 7. клас).

Предмет/клас (етап): 1. - 4. клас и 5. - 7. клас

Обучители: Галунка Калоферова, доц. д-р Росица Драганова, Вяра Сотирова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1369/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa7@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 22 ноември (четвъртък) 2018 г.
  – 14 януари (понеделник) 2019 г. – повторение
  14 март (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 06 юни (четвъртък) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 2 февруари (събота) 2019 г., Пазарджик – ВИЖ ТУК
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Кюстендил – ВИЖ ТУК
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Дупница – ВИЖ ТУК
  9 март (събота) 2019 г., СофияВИЖ ТУК
  24 март (неделя) 2019 г., Смолян – ВИЖ ТУК

ПРОГРАМА 17
Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по математика.

Предмет/клас (етап):математика, 5. - 7. клас и 8. - 10. клас

Обучители: проф. д-р Кирил Банков, Пенка Иванова, Илиана Цветкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1396/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa17@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 29 ноември (четвъртък) 2018 г.
  – 29 януари (вторник) 2019 г. – повторение
  19 март (вторник) 2019 г. – повторение
  11 юни (вторник) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  9 март (събота) 2019 г., Сливен – ВИЖ ТУК
  20 април (събота) 2019 г., Ловеч – ВИЖ ТУК
  21 април (неделя) 2019 г., Плевен – ВИЖ ТУК
  8 юни (събота) 2019 г., Велико Търново –
  ВИЖ ТУК
  – 16 юни (неделя) 2019 г., Пловдив – ВИЖ ТУК
 

ПРОГРАМА 18
Новите учебни програми и контролът и оценяването в обучението по география и икономика.

Предмет/клас (етап):география и икономика, 5. - 7. и 8. - 10. клас

Обучители: проф. д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р Петя Събева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1392/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa18@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 21 ноември (сряда) 2018 г.
  – 31 януари (четвъртък) 2019 г. – повторение
  21 март (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 13 юни (четвъртък) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


    ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА  ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  23 март (събота) 2019 г., Стара Загора – ВИЖ ТУК
  13 април (събота) 2019 г., Русе – ВИЖ ТУК
  20 април (събота) 2019 г., София – ВИЖ ТУК

 

ПРОГРАМА 20
Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование

Предмет/клас (етап):предучилищно образование

Обучител: Радка Иванова, Пенка Вълчева, Александрина Беровска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa20@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 4 декември (вторник) 2018 г.
  – 15 януари (вторник) 2019 г. – повторение
  26 март (вторник) 2019 г. – повторение
  27 март (сряда) 2019 г. – повторение
  – 18 юни (вторник) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК

  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 2 февруари (събота) 2019 г., Габрово – ВИЖ ТУК
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Сливен – ВИЖ ТУК
  – 16 февруари (събота) 2019 г., Бургас – ВИЖ ТУК
  – 17 февруари (неделя) 2019 г., Пазарджик – ВИЖ ТУК
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Смолян –
  ВИЖ ТУК
  9 март (събота) 2019 г., Шумен – ВИЖ ТУК
  9 март (събота) 2019 г., ПловдивВИЖ ТУК
  12 юни (сряда) 2019 г., Хасково – ВИЖ ТУК

 

ПРОГРАМА 22
Традиции и иновации в обучението по български език и литература в началния етап на средното училище

Предмет/клас (етап):български език и литература, начален етап

Обучител: гл. ас. д-р Пенка Димитрова, Невена Петрова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa22@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 5 декември (сряда) 2018 г.
  – 24 януари (четвъртък) 2019 г. – повторение
  28 март (четвъртък) 2019 г. – повторение
  20 юни (четвъртък) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 2 февруари (събота) 2019 г., Бургас – ВИЖ ТУК
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Ловеч – ВИЖ ТУК
  – 16 февруари (събота) 2019 г., Шумен –
  ВИЖ ТУК
  16 март (събота) 2019 г., София – ВИЖ ТУК

   

ПРОГРАМА 23
Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в контекста на новите нормативни документи, реформиращи образованието

Предмет/клас (етап): математика, начален етап

Обучители: доц. д-р Владимира Ангелова, Катя Георгиева-Петрова, Александра Николова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa23@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 10 декември (понеделник) 2018 г.
  – 16 януари (сряда) 2019 г. – повторение
  9 април (вторник) 2019 г. – повторение
  25 юни (вторник) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  9 март (събота) 2019 г., Русе – ВИЖ ТУК
  10 март (неделя) 2019 г., СевлиевоВИЖ ТУК
  16 март (събота) 2019 г., Хасково – ВИЖ ТУК
  24 март (неделя) 2019 г., София – ВИЖ ТУК
  14 април (неделя) 2019 г., Варна – ВИЖ ТУК
  20 април (събота) 2019 г., Монтана – ВИЖ ТУК

 

ПРОГРАМА 25
Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на нови знания и обобщения (върху учебното съдържание по история на България)

Предмет/клас (етап):човекът и обществото, начален етап

Обучител: д-р Екатерина Михайлова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa25@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 19 ноември (понеделник) 2018 г.
  – 17 януари (четвъртък) 2019 г. – повторение
  11 април (четвъртък) 2019 г. – повторение
  27 юни (четвъртък) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК

    ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА  ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 10 ноември (събота) 2018 г., Силистра, съвместно с програма 27
  – 16 февруари (събота) 2019 г., София – ВИЖ ТУК
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Бургас – ВИЖ ТУК
  10 март (неделя) 2019 г., Хасково – ВИЖ ТУК
  16 март (събота) 2019 г., Велико Търново – ВИЖ ТУК
  17 март (неделя) 2019 г., Варна – ВИЖ ТУК
  23 март (събота) 2019 г., Смолян – ВИЖ ТУК

 

ПРОГРАМА 27
Оценяване на степента на формиране на умения у учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на знания и обобщения (върху учебното съдържание по география на България)

Предмет/клас (етап):човекът и обществото, начален етап

Обучител: Мариана Султанова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa27@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 20 ноември (вторник) 2018 г.
  – 21 януари (понеделник) 2019 г. – повторение
  16 април (вторник) 2019 г. – повторение
  02 юли (вторник) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 10 ноември (събота) 2018 г., Силистра, съвместно с програма 25
  – 2 февруари (събота) 2019 г., Стара Загора – ВИЖ ТУК
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Шумен – ВИЖ ТУК
  – 24 февруари (неделя) 2019 г., Варна – ВИЖ ТУК 
  10 март (неделя) 2019 г., СофияВИЖ ТУК
  23 март (събота) 2019 г., Видин – ВИЖ ТУК
  13 април (събота) 2019 г., София – ВИЖ ТУК

 

ПРОГРАМА 33
Най-новите информационни технологии в процеса на обучение

Предмет/клас (етап): информационни технологии, учители предучилищно образование, учители целодневна организация, учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители

Обучители: Петинка Цанкова, Антоанета Миланова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa33@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 26 ноември (понеделник) 2018 г.
  – 22 януари (вторник) 2019 г. – повторение
  17 април (сряда) 2019 г. – повторение
  18 април (четвъртък) 2019 г. – повторение
  04 юли (четвъртък) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 9 февруари (събота) 2019 г., София – ВИЖ ТУК
  9 март (събота) 2019 г., Хасково
  9 март (събота) 2019 г., БургасВИЖ ТУК
  16 март (събота) 2019 г., Пазарджик – ВИЖ ТУК
  17 март (неделя) 2019 г., Пловдив – ВИЖ ТУК
  24 март (неделя) 2019 г., Варна – ВИЖ ТУК

 

ПРОГРАМА 38
Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии и възможностите за преодоляването им в първи гимназиален етап.

Предмет/клас (етап): информационни технологии, гимназиален етап, ръководители направление ИКТ

Обучители: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, Мирослава Николова, Дафинка Митева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

 • УЕБИНАР:
  27 ноември (вторник) 2018 г.
  – 30 януари (сряда) 2019 г. – повторение
  23 април (вторник) 2019 г. – повторение
  09 юли (вторник) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  30 март (събота) 2019 г., Добрич – ВИЖ ТУК
  6 април (събота) 2019 г., Русе – ВИЖ ТУК
  13 април (събота) 2019 г., Пловдив – ВИЖ ТУК

 

ПРОГРАМА 49
Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в начален етап

Предмет/клас (етап): компютърно моделиране, 1. – 4. клас

Обучител: Вера Георгиева, Антоанета Миланова, Величка Дафчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa49@prosveta.bg

 • УЕБИНАР:
  – 15 ноември (четвъртък) 2018 г.
  – 23 януари (сряда) 2019 г. – повторение
  25 април (четвъртък) 2019 г. – повторение
  11 юли (четвъртък) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК

    ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА  ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:

  Участието в присъствено обучение по тази програма е само след предварителна регистрация на посочения телефон в съответния ИЦ на „Просвета”.
  С оглед необходимостта от техническо обезпечаване на обучението местата са ограничени. След тяхното изчерпване регистрацията ще бъде преустановявана.


  – 2 февруари (събота) 2019 г., Ловеч – на тел. 0882 450 509 – ВИЖ ТУК
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Кърджали – на тел. 0898 594 305 – ВИЖ ТУК
  – 16 февруари (събота) 2019 г., Велико Търново – на тел. 0884 110 384 – ВИЖ ТУК
  – 17 февруари (неделя) 2019 г., Шумен – на тел. 0884 110 406 – ВИЖ ТУК
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Добрич
   – на тел. 0884 110 388 – ВИЖ ТУК
  16 март (събота) 2019 г., Сливен – на тел. 0884 110 400 – ВИЖ ТУК
  23 март (събота) 2019 г., Бургас – на тел. 0884 110 382 – ВИЖ ТУК
  13 април (събота) 2019 г., Стара Загора – на тел. 0884 110 395 – ВИЖ ТУК
  14 април (неделя) 2019 г., София – на тел. 0884 110 810 – ВИЖ ТУК
  20 април (събота) 2019 г., Пловдив – на тел. 0884 110 800 – ВИЖ ТУК
  21 април (неделя) 2019 г., София – на тел. 0884 110 810 – ВИЖ ТУК

ПРОГРАМА 50
Умения за успешно прилагане на учебните програми по компютърно моделиране в 3. и 4. клас

Предмет/клас (етап): компютърно моделиране, 3. – 4. клас

Обучител: д-р Мая Kасева, доц. д-р Даниела Иванова Тупарова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa50@prosveta.bg

 • УЕБИНАР:
  – 13 декември (четвъртък) 2018 г.
  – 29 януари (вторник) 2019 г. – повторение
  30 април (вторник) 2019 г. – повторение
  16 юли (вторник) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:

  Участието в присъствено обучение по тази програма е само след предварителна регистрация на посочения телефон в съответния ИЦ на „Просвета”.
  С оглед необходимостта от техническо обезпечаване на обучението местата са ограничени. След тяхното изчерпване регистрацията ще бъде преустановявана.


  – 16 февруари (събота) 2019 г., Смолян – на тел. 0884 110 401 (след 14 ч.) – ВИЖ ТУК
  – 23 февруари (събота) 2019 г., София – на тел. 0884 110 810 – ВИЖ ТУК
  – 24 февруари (неделя) 2019 г., София – на тел. 0884 110 810 – ВИЖ ТУК
  9 март (събота) 2019 г., Враца – на тел. 0884 430 852 – ВИЖ ТУК
  16 март (събота) 2019 г., Габрово – на тел. 0884 110 387 – ВИЖ ТУК
  20 април (събота) 2019 г., Търговище – на тел. 0884 110 404 – ВИЖ ТУК
  21 април (неделя) 2019 г., Варна – на тел. 0884 110 383 – ВИЖ ТУК


ПРОГРАМА 53
МОЯТА БЪЛГАРИЯ – нов ефективен инструмент за преподаване на теми от българската история в дух на родолюбие чрез насърчаване на самостоятелно мислене и развитие на аналитични умения.

Предмет/клас (етап): история и цивилизация, 1. – 12. клас

Обучители: проф. дин Лизбет Любенова Върбанова, проф. д-р Пламен Димитров Митев,  проф. д-р Пламен Христов Павлов, доц. д-р Румяна Андреева Чукова, д-р Веселина Кирилова Вачкова, ас. д-р Соня Любомирова Спасова, гл. ас. д-р Калин Цветанов Стоев

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-669/18.02.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa53@prosveta.bg

 • УЕБИНАР:
  8 април (понеделник) 2019 г.
  18 юли (четвъртък) 2019 г. – повторение – ВИЖ ТУК 

Споделете с приятели


Открий ни в: