Актуални програми и график за сесия 3 (2018/2019)През октомври ще излъчим нови повторения на уебинарите
от сесия 3 (2018/2019).

Информация за програмите и графика за сесия 4 (2019/2020)
ще бъде публикувана своевременно, като е планирано
сесия 4 (2019/2020) да започне през ноември 2019 г.

 

 

/Кликнете върху темата за подробно описание/
 

ПРОГРАМА 1
Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по български език и литература в 1. - 4. клас.

Предмет/клас (етап): български език и литература, 1. - 4. клас

Обучител: проф. д-р Румяна Танкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1360/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa1@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 28 ноември (сряда) 2018 г.
  – 28 януари (понеделник) 2019 г. – повторение
  – 5 март (вторник) 2019 г. – повторение

  11 март (понеделник) 2019 г. – повторение
  28 май (вторник) 2019 г. – повторение
  – 1 октомври (вторник) 2019 г. – повторение  ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 2 февруари (събота) 2019 г., София
  – 16 февруари (събота) 2019 г., Пловдив
  9 март (събота) 2019 г., Разград
  16 март (събота) 2019 г., Варна
  23 март (събота) 2019 г., Плевен

 

ПРОГРАМА 3
Интерактивни стратегии и методи на обучение по околен свят в начален етап.

Предмет/клас (етап): околен свят, 1. - 4. клас

Обучители: проф. д-р Емилия Василева, доц. д-р Силвия Цветанска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1363/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

 • УЕБИНАР:
  – 3 декември (понеделник) 2018 г.
  – 31 януари (четвъртък) 2019 г. – повторение
  7 март (четвъртък) 2019 г. – повторение
  30 май (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 3 октомври (четвъртък) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК
 • ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Видин
  9 март (събота) 2019 г., Търговище
  10 март (неделя) 2019 г., Шумен


ПРОГРАМА 5
Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по технологии и предприемачество в начален и прогимназиален етап.

Предмет/клас (етап): технологии и предприемачество, 1. - 7. клас

Обучител: проф. дпн Георги Иванов

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1382/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa5@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 8 ноември (четвъртък) 2018 г.
  – 30 януари (сряда) 2019 г. – повторение
  12 март (вторник) 2019 г. – повторение
  04 юни (вторник) 2019 г. – повторение
  – 19 юни (сряда) 2019 г. – повторение
  – 7 октомври (понеделник) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК

    ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Пазарджик
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Русе
  9 март (събота) 2019 г., Варна


ПРОГРАМА 7
Практическите дейности в урока по музика – фактор за успешно прилагане на новите учебни програми
(музика за 1. – 4. и 5. – 7. клас).

Предмет/клас (етап): 1. - 4. клас и 5. - 7. клас

Обучители: Галунка Калоферова, доц. д-р Росица Драганова, Вяра Сотирова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1369/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa7@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 22 ноември (четвъртък) 2018 г.
  – 14 януари (понеделник) 2019 г. – повторение
  14 март (четвъртък) 2019 г. – повторение
   06 юни (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 8 октомври (вторник) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 2 февруари (събота) 2019 г., Пазарджик
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Кюстендил
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Дупница
  9 март (събота) 2019 г., София
  24 март (неделя) 2019 г., Смолян

ПРОГРАМА 17
Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по математика.

Предмет/клас (етап):математика, 5. - 7. клас и 8. - 10. клас

Обучители: проф. д-р Кирил Банков, Пенка Иванова, Илиана Цветкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1396/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa17@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 29 ноември (четвъртък) 2018 г.
  – 29 януари (вторник) 2019 г. – повторение
  19 март (вторник) 2019 г. – повторение
  – 11 юни (вторник) 2019 г. – повторение
  – 10 октомври (четвъртък) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  9 март (събота) 2019 г., Сливен
  20 април (събота) 2019 г., Ловеч
  21 април (неделя) 2019 г., Плевен
  – 8 юни (събота) 2019 г., Велико Търново

  16 юни (неделя) 2019 г., Пловдив
 

ПРОГРАМА 18
Новите учебни програми и контролът и оценяването в обучението по география и икономика.

Предмет/клас (етап):география и икономика, 5. - 7. и 8. - 10. клас

Обучители: проф. д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р Петя Събева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1392/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa18@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 21 ноември (сряда) 2018 г.
  – 31 януари (четвъртък) 2019 г. – повторение
  21 март (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 13 юни (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 14 октомври (понеделник) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК


    ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  23 март (събота) 2019 г., Стара Загора
  13 април (събота) 2019 г., Русе
  20 април (събота) 2019 г., София

 

ПРОГРАМА 20
Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование

Предмет/клас (етап):предучилищно образование

Обучител: Радка Иванова, Пенка Вълчева, Александрина Беровска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa20@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 4 декември (вторник) 2018 г.
  – 15 януари (вторник) 2019 г. – повторение
  26 март (вторник) 2019 г. – повторение
  27 март (сряда) 2019 г. – повторение
  – 18 юни (вторник) 2019 г. – повторение
  – 15 октомври (вторник) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК

  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 2 февруари (събота) 2019 г., Габрово
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Сливен
  – 16 февруари (събота) 2019 г., Бургас
  – 17 февруари (неделя) 2019 г., Пазарджик
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Смолян

  9 март (събота) 2019 г., Шумен
  9 март (събота) 2019 г., Пловдив

 

ПРОГРАМА 22
Традиции и иновации в обучението по български език и литература в началния етап на средното училище

Предмет/клас (етап):български език и литература, начален етап

Обучител: гл. ас. д-р Пенка Димитрова, Невена Петрова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa22@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 5 декември (сряда) 2018 г.
  – 24 януари (четвъртък) 2019 г. – повторение
  28 март (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 20 юни (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 17 октомври (четвъртък) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 2 февруари (събота) 2019 г., Бургас
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Ловеч
  – 16 февруари (събота) 2019 г., Шумен

  16 март (събота) 2019 г., София

   

ПРОГРАМА 23
Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в контекста на новите нормативни документи, реформиращи образованието

Предмет/клас (етап): математика, начален етап

Обучители: доц. д-р Владимира Ангелова, Катя Георгиева-Петрова, Александра Николова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa23@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 10 декември (понеделник) 2018 г.
  – 16 януари (сряда) 2019 г. – повторение
  9 април (вторник) 2019 г. – повторение
  – 25 юни (вторник) 2019 г. – повторение
  – 21 октомври (понеделник) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  9 март (събота) 2019 г., Русе
  10 март (неделя) 2019 г., Севлиево
  16 март (събота) 2019 г., Хасково
  24 март (неделя) 2019 г., София
  14 април (неделя) 2019 г., Варна
  20 април (събота) 2019 г., Монтана

 

ПРОГРАМА 25
Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на нови знания и обобщения (върху учебното съдържание по история на България)

Предмет/клас (етап):човекът и обществото, начален етап

Обучител: д-р Екатерина Михайлова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa25@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 19 ноември (понеделник) 2018 г.
  – 17 януари (четвъртък) 2019 г. – повторение
  11 април (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 27 юни (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 22 октомври (вторник) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК

    ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 10 ноември (събота) 2018 г., Силистра, съвместно с програма 27
  – 16 февруари (събота) 2019 г., София
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Бургас
  10 март (неделя) 2019 г., Хасково
  16 март (събота) 2019 г., Велико Търново
  17 март (неделя) 2019 г., Варна
  23 март (събота) 2019 г., Смолян

 

ПРОГРАМА 27
Оценяване на степента на формиране на умения у учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на знания и обобщения (върху учебното съдържание по география на България)

Предмет/клас (етап):човекът и обществото, начален етап

Обучител: Мариана Султанова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa27@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 20 ноември (вторник) 2018 г.
  – 21 януари (понеделник) 2019 г. – повторение
  16 април (вторник) 2019 г. – повторение
  – 02 юли (вторник) 2019 г. – повторение
  – 23 октомври (сряда) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 10 ноември (събота) 2018 г., Силистра, съвместно с програма 25
  – 2 февруари (събота) 2019 г., Стара Загора
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Шумен
  – 24 февруари (неделя) 2019 г., Варна
  10 март (неделя) 2019 г., София
  23 март (събота) 2019 г., Видин
  13 април (събота) 2019 г., София

 

ПРОГРАМА 33
Най-новите информационни технологии в процеса на обучение

Предмет/клас (етап): информационни технологии, учители предучилищно образование, учители целодневна организация, учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители

Обучители: Петинка Цанкова, Антоанета Миланова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa33@prosveta.bg за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите.

 • УЕБИНАР:
  – 26 ноември (понеделник) 2018 г.
  – 22 януари (вторник) 2019 г. – повторение
  17 април (сряда) 2019 г. – повторение
  18 април (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 04 юли (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 24 октомври (четвъртък) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  – 9 февруари (събота) 2019 г., София
  9 март (събота) 2019 г., Хасково
  9 март (събота) 2019 г., Бургас
  16 март (събота) 2019 г., Пазарджик
  17 март (неделя) 2019 г., Пловдив
  24 март (неделя) 2019 г., Варна

 

ПРОГРАМА 38
Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии и възможностите за преодоляването им в първи гимназиален етап.

Предмет/клас (етап): информационни технологии, гимназиален етап, ръководители направление ИКТ

Обучители: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, Мирослава Николова, Дафинка Митева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

 • УЕБИНАР:
  27 ноември (вторник) 2018 г.
  – 30 януари (сряда) 2019 г. – повторение
  23 април (вторник) 2019 г. – повторение
  – 09 юли (вторник) 2019 г. – повторение
  – 28 октомври (понеделник) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:
  30 март (събота) 2019 г., Добрич
  6 април (събота) 2019 г., Русе
  13 април (събота) 2019 г., Пловдив

 

ПРОГРАМА 49
Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в начален етап

Предмет/клас (етап): компютърно моделиране, 1. – 4. клас

Обучител: Вера Георгиева, Антоанета Миланова, Величка Дафчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa49@prosveta.bg

 • УЕБИНАР:
  – 15 ноември (четвъртък) 2018 г.
  – 23 януари (сряда) 2019 г. – повторение
  25 април (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 11 юли (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 29 октомври (вторник) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК

    ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:

  Участието в присъствено обучение по тази програма е само след предварителна регистрация на посочения телефон в съответния ИЦ на „Просвета”.
  С оглед необходимостта от техническо обезпечаване на обучението местата са ограничени. След тяхното изчерпване регистрацията ще бъде преустановявана.


  – 2 февруари (събота) 2019 г., Ловеч – на тел. 0882 450 509
  – 9 февруари (събота) 2019 г., Кърджали – на тел. 0898 594 305
  – 16 февруари (събота) 2019 г., Велико Търново – на тел. 0884 110 384
  – 17 февруари (неделя) 2019 г., Шумен – на тел. 0884 110 406
  – 23 февруари (събота) 2019 г., Добрич
   – на тел. 0884 110 388
  16 март (събота) 2019 г., Сливен – на тел. 0884 110 400
  23 март (събота) 2019 г., Бургас – на тел. 0884 110 382
  13 април (събота) 2019 г., Стара Загора – на тел. 0884 110 395
  14 април (неделя) 2019 г., София – на тел. 0884 110 810
  20 април (събота) 2019 г., Пловдив – на тел. 0884 110 800
  21 април (неделя) 2019 г., София – на тел. 0884 110 810

ПРОГРАМА 50
Умения за успешно прилагане на учебните програми по компютърно моделиране в 3. и 4. клас

Предмет/клас (етап): компютърно моделиране, 3. – 4. клас

Обучител: д-р Мая Kасева, доц. д-р Даниела Иванова Тупарова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa50@prosveta.bg

 • УЕБИНАР:
  – 13 декември (четвъртък) 2018 г.
  – 29 януари (вторник) 2019 г. – повторение
  30 април (вторник) 2019 г. – повторение
  – 16 юли (вторник) 2019 г. – повторение
  – 30 октомври (сряда) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК


  ЗАДАЧА ОТ УЕБИНАРА ВИЖ ТУК


 • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:

  Участието в присъствено обучение по тази програма е само след предварителна регистрация на посочения телефон в съответния ИЦ на „Просвета”.
  С оглед необходимостта от техническо обезпечаване на обучението местата са ограничени. След тяхното изчерпване регистрацията ще бъде преустановявана.


  – 16 февруари (събота) 2019 г., Смолян – на тел. 0884 110 401 (след 14 ч.)
  – 23 февруари (събота) 2019 г., София – на тел. 0884 110 810
  – 24 февруари (неделя) 2019 г., София – на тел. 0884 110 810
  9 март (събота) 2019 г., Враца – на тел. 0884 430 852
  16 март (събота) 2019 г., Габрово – на тел. 0884 110 387
  20 април (събота) 2019 г., Търговище – на тел. 0884 110 404
  21 април (неделя) 2019 г., Варна – на тел. 0884 110 383


ПРОГРАМА 53
МОЯТА БЪЛГАРИЯ – нов ефективен инструмент за преподаване на теми от българската история в дух на родолюбие чрез насърчаване на самостоятелно мислене и развитие на аналитични умения.

Предмет/клас (етап): история и цивилизация, 1. – 12. клас

Обучители: проф. дин Лизбет Любенова Върбанова, проф. д-р Пламен Димитров Митев, проф. д-р Пламен Христов Павлов, доц. д-р Румяна Андреева Чукова, д-р Веселина Кирилова Вачкова, ас. д-р Соня Любомирова Спасова, гл. ас. д-р Калин Цветанов Стоев

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-669/18.02.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa53@prosveta.bg

 • УЕБИНАР:
  8 април (понеделник) 2019 г.
  – 18 юли (четвъртък) 2019 г. – повторение
  – 31 октомври (четвъртък) 2019 г. – повторение ВИЖ ТУК

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: