Какво представляват обучителните програми на "Просвета"?


Издателска група „Просвета“ е одобрена от МОН да присъжда кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на всяка от одобрените обучителни програми нa „Просвета“ води до присъждане на 1 квалификационен кредит (вж. приложения списък на 19 обучителни програми на „Просвета“).

 

Според „Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти“ (обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) важно изискване за професионален растеж е всеки преподавател да придобие най-малко три квалификационни кредита в рамките на четири години.

Тези три кредита може да бъдат придобити и за много по-кратък период с обучителните програми на „Просвета“. Учителите може да придобият и повече от минимално изискваните 3 кредита още през първия четиригодишен атестационен период.

 

1. Според Наредба № 12 за присъждане на един кредит са необходими 16 академични часа. Всяка програма на „Просвета“ носи един кредит и предвижда осем присъствени и осем неприсъствени часа. За максимално удобство неприсъствените часове включват и онлайн обучение.

2. Обучението в неприсъствена (онлайн) форма започва на 9.02.2017 г. с въвеждащ уебинар от 18:30 ч. (регистрация 18:00 – 18:30 ч.), в който ще бъдат изяснени стъпките на обучението на „Просвета“ за придобиване на квалификационни кредити, условията за придобиване и всички други важни изисквания.

3. Графикът за обучение в неприсъствената му част за всички одобрени 19 обучителни програми на „Просвета“ включва 19 уебинара (по един за всяка одобрена програма) и се разполага между 13.02.2017 и 21.03.2017 г. Излъчените на живо уебинари ще имат повторения, за да може всеки учител да има повече от една възможност да се регистрира и участва в тях. Датите и времето на повторенията ще бъдат оповестени на сайта на „Просвета“.

Всеки учител, който избере една или повече обучителни програми на „Просвета“, трябва да се регистрира в публикуван на сайта на „Просвета“ регистрационен формуляр (попълни регистрационната форма ТУК) и да участва в съответните уебинари по избраната от него/нея програма (програми). Това участие позволява да се отчете неприсъствено време за обучение, което се изисква за придобиване на квалификационен кредит.

4. Обучението в присъствената форма (8 часа) ще се извърши между 25.05.2017 и 25.06.2017 г. Графикът за присъствената форма на обучение ще бъде публикуван допълнително.

Присъствените часове ще се провеждат в следните областни градове: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Плевен, а при набиране на достатъчно желаещи са възможни обучения и в други областни градове. Завършването на обучението по програмите на „Просвета“ за присъждане на 1 квалификационен кредит включва и изпълнение на практически задачи, възложени от обучителните екипи. Чрез тях ще се отчита оставащата част от времето за неприсъствено обучение.

5. Обучението по одобрените от МОН и включени в информационния регистър 19 програми на „Просвета“ е БЕЗПЛАТНО за учителите и училищата, от които са тези учители.

 

Успешното приключване на обучението ще се удостоверява с издаване на Удостоверение (приложение № 14 към Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти)

 

Защо учителите да изберат програмите на „Просвета“?

Защото: 

  • Предлагаме най-удобната форма на обучение
  • Програмите са практически ориентирани
  • Обученията са безплатни


Регистрация за участие в обучителните програми на „Просвета“ направете ТУК.

Вижте списък с всички наши програми ТУК.


ЗАПОВЯДАЙТЕ НА НАШИЯ ВЪВЕЖДАЩ УЕБИНАР (онлайн семинар) на тема: „Нагоре в професията с програмите на „Просвета“ на 09.02.17 г. от 18:30 часа, за да получите по-подробна информация за новата система от квалификационни кредити и за обучителните програми на „Просвета“.

За вход в събитието:

http://www.prosveta.bg/sabitia/webinars/uebinar-nagore-v-profesiyata-s-programite-na-prosveta

 

Своите въпроси и коментари изпращайте на и-мейл programi@prosveta.bg.

Наредба 12 на МОН от дата 01.09.2016 г. вижте тук:

http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_12_01.09.2016_prof_razvitie_uchiteli.pdf

 

Споделете с приятели


Открий ни в: