Помагала по български език и литература за 8. и 9. клас


8. клас. Български език и литература
 
 

Работни листове по български език и литература за 8. клас
(Ангелина Недева, Маргарита Николова)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото съдържа 31 теста, които са приложими към всеки учебник, одобрен от МОН. Те следват точно темите от актуалната учебна програма за 8. клас. Разделени са в две части – по български език и по литература – за по-лесно и ефективно обучение и самообучение и за максимално уплътняване на учебните часове.
Задачите са разнообразни и различни по тип и по степен на трудност – за разпознаване и анализ, за четене с разбиране, за създаване на текст, за аргументиране на становище.
Създадено от учители с богат опит в съставянето на тестове, „Работни листове по български език и литература” е универсално помагало, което може да се използва за:
– обучение в клас
– самоподготовка
– проверка и оценка на знанията на учениците
– самопроверка и самооценка.

 
 

Как да се справя с есе и тест стъпка по стъпка. Помагало за гимназисти и кандидат-студенти
(Евгени Зашев, Венера Матеева-Байчева)

Цена: 12.00 лв.

Пред всеки, който пише есе, възникват въпросите:
– Как да разтълкувам темата. Какво се очаква да напиша?
– Коя е аудиторията и да съобразя ли есето с нея?
– Как да определя целта на есето?
– Как да формулирам теза?
– Как да планирам текста?
– Как да съчиня въвеждащите и заключителните параграфи?
– Какви техники да използвам при аргументацията си?

Всички ученици трябва да знаят:
– как да се подготвят за изпитване с тест;
– какви задачи се включват в тестовете;
– как да четат и анализират текстове;
– как да организират времето си за работа по време на тест.

Отговора на тези въпроси ще откриете в помагалото „Как да се справя с есе и тест стъпка по стъпка” заедно с много полезни практически съвети, които ще улеснят работата ви. То е съобразено с учебните програми по български език и литература за 8., 9., 10., 11., и 12. клас. Може да ви донесе успех и ако се подготвяте за конкурсен изпит, който включва тест и есе (аргументативен текст).

 
 

Христоматия за 8. клас
(Калина Михова)

Цена: 12.00 лв.

Христоматията по литература за 8. клас е прекрасна библиотека с най-представителните творби на Античността, Средновековието и Ренесанса.
Тя отговаря напълно на новата учебна програма на МОН по литература за 8. клас. Освен откъси от произведенията и кратки справки за авторите им христоматията включва обобщителни таблици за всеки период и съпоставки между светогледните идеи и литературните постижения на трите културно-исторически епохи.
Те ще помогнат на учениците да осмислят по модерен начин изучаваните произведения и да обогатят познанията си за литературната класика на трите велики епохи в културната история на човечеството.

 
9. клас. Български език и литература
 
 

Работни листове по български език и литература за 9. клас
(Ангелина Недева, Росица Игнатова-Василева)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото съдържа 33 теста, които са приложими към всеки учебник, одобрен от МОН. Те следват точно темите от актуалната учебна програма за 9. клас. Разделени са в две части – по български език и по литература – за по-лесно и ефективно обучение и самообучение, за максимално уплътняване на учебните часове и за контролни работи.
Задачите са разнообразни и различни по тип и по степен на трудност – за разпознаване и анализ, за четене с разбиране, за създаване на текст, за аргументиране на становище.
Създадено от учители с богат опит в съставянето на тестове, „Работни листове по български език и литература за 9. клас” е универсално помагало, което може да се използва за:
– обучение в клас
– самоподготовка
– проверка и оценка на знанията на учениците
– самопроверка и самооценка.

 

Как да се справя с есе и тест стъпка по стъпка. Помагало за гимназисти и кандидат-студенти
(Евгени Зашев, Венера Матеева-Байчева)

Цена: 12.00 лв.

Пред всеки, който пише есе, възникват въпросите:
– Как да разтълкувам темата. Какво се очаква да напиша?
– Коя е аудиторията и да съобразя ли есето с нея?
– Как да определя целта на есето?
– Как да формулирам теза?
– Как да планирам текста?
– Как да съчиня въвеждащите и заключителните параграфи?
– Какви техники да използвам при аргументацията си?

Всички ученици трябва да знаят:
– как да се подготвят за изпитване с тест;
– какви задачи се включват в тестовете;
– как да четат и анализират текстове;
– как да организират времето си за работа по време на тест.

Отговора на тези въпроси ще откриете в помагалото „Как да се справя с есе и тест стъпка по стъпка” заедно с много полезни практически съвети, които ще улеснят работата ви. То е съобразено с учебните програми по български език и литература за 8., 9., 10., 11., и 12. клас. Може да ви донесе успех и ако се подготвяте за конкурсен изпит, който включва тест и есе (аргументативен текст).

 

Непознатите думи в българската литературна класика. Речник
(Съставител Марин Гинев)

Безплатен. Може да бъде изтеглен в PDF формат
(Необходима е регистрация в www.e-uchebnik.bg)

Поколения българи са израсли с „Под игото”, „Немили-недраги”, „Българи от старо време” и „Чичовци”. Но за сегашните ученици и техните родители доста думи в тях вече се нуждаят от превод. Езикът на 21. век все повече губи връзка с остарелите, диалектните и чуждите думи в българската литературна класика.
Но ако не можем да разберем стотици думи и изрази от произведенията на големите български писатели, трудно ще усетим духа на епохата или мислите и чувствата, които вълнуват техните герои. Разбира се, има обемисти академични речници, в които са събрани такива думи. Но те рядко са ни подръка, когато децата попитат вкъщи или в час какво значи „пупал”, защо хъшовете на Вазов играят на „книги” и какъв е тоя „пексимет”, който ядат въстаниците в „Под игото”.
Затова събрахме и обяснихме остарелите, диалектните и чуждите думи от нашата литературна класика в този кратък речник. Те са над 1200 и са извадени от всички творби, включени в програмите по българска литература от 6. до 11. клас включително. За да откривате по-лесно непознатите думи, сме ги подредили по азбучен ред за всяко отделно произведение. Постарали сме се да посочим и произхода на всяка дума, но това се отнася главно за корена. Повечето чужди думи са променени според фонетичните закони на българския език, а в разговорната употреба някои са получили и ново значение.
В допълненото издание на речника сме поставили и ударенията на всички непознати думи, защото и това е проблем за българите от 21. век.
Надяваме се, че тази малка книжка ще улесни ученици, учители и родители при четенето и изучаването на класическите произведения на българската литература. А ако все пак откриете още някоя непозната дума, не се притеснявайте. Вазов, Каравелов и Захари Стоянов също не са знаели думи като „айфон”, „лаптоп”, „имейл” или „хаус парти”.

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: