Помагала за 4. клас


4. клас. Български език и литература
 

Учебно помагало по български език и литература за 4. клас за задължителноизбираема подготовка
(Румяна Танкова, Пенка Димитрова, Ваня Иванова)

Цена: 4.90 лв.

Новото преработено издание съдържа 32 теми по български език и литература за 4. клас, в които са включени произведения от изучаваните литературни жанрове, граматически, правописни и пунктуационни задачи и задачи за съчинение и преразказ.
Към текстовете са добавени тестови въпроси, подпомагащи подготовката на четвъртокласниците за националното външно оценяване. Помагалото надгражда усвоените знания по български език и литература, като ги задълбочава и разширява. Съдейства за повишаването на езиковата култура на четвъртокласниците и усъвършенства комуникативно-речевите им умения.

 

Вълшебното ключе. Упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 4. клас
(Радостина Тонева)

Цена: 3.90 лв.

Учениците в 4. клас усвояват нови знания в часовете по български език, разширяват наученото във 2. и в 3. клас за основни езикови понятия и правила. За да затвърдят знанията си, те може да се упражняват в занятията за целодневно обучение или вкъщи. Помагалото предлага упражнения и задачи към всяка тема от учебника. Актуализират се знанията, упражняват се, прилагат се и се проверяват. Задачите съчетават дидактически и игрови елементи.

 

Езикови задачи за 4 клас
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото е предназначено за допълнителна работа в часовете за ЗИП, СИП и за домашна работа. То съдържа упражнения и задачи към всяка тема от учебника по български език, които са съобразени с равнището на познание на децата и с възрастовите им особености. Задачите съчетават обучителните цели със занимателни и игрови елементи. Помагат да се приложат усвоените знания и да се затвърдят. Тестовите задачи са добра форма за проверка на знанията. Приложените отговори дават възможност на учениците за самопроверка.
Помагалото успешно илюстрира вътрешнопредметната връзка между език и литература, както и връзките с другите изучавани предмети.
Разработените задачи и упражнения развиват знанията на четвъртокласниците за правописа, за езиковите единици, изреченията и текста. Тяхно ценно предимство е, че знанията се прилагат в комуникативно-речевата практика на учениците и така се постига основната цел на езиковото обучение.

 

21 нови теста по български език и литература за външно оценяване в 4. клас. По новия формат
(Татяна Йотова, Мариана Ачева, Поли Рангелова)

Цена: 5.90 лв.

Сигурно се питате с какво помагалото се отличава от други подобни, предназначени да подготвят четвъртокласниците за външното оценяване по български език и литература. Безспорните предимства на изданието се състоят в следното:
– изпитните варианти стриктно следват последния формат на МОН за националното външно оценяване
– тестовете са съдържателно изградени и подредени така, че да съответстват на предвидените по програма теми, което дава възможност с помагалото да се работи през цялата учебната година – текстовете за диктовки са специално създадени за нуждите на помагалото и съдържат всички изучавани правописни явления в начален етап
– въпросите със свободен отговор са конструирани така, че да проверяват уменията на четвъртокласниците да разбират прочетеното, да мислят задълбочено, да обосновават твърденията си, да правят верни изводи и да дават аргументирани оценки
– критериите за оценка на диктовките са прецизно и детайлно разработени по формата на МОН и могат да се използват като коректен инструмент за измерване на знанията и уменията на учениците
– приложена е скала за превръщане на точките в оценки
– в края на помагалото се съдържат ключове с верните отговори на задачите от всички тестове.

 

Изпитни тестове за външно оценяване в 4. клас
(М. Бунева, П. Рангелова, Л. Найденова, М. Кабасанова, К. Манолов, М. Радева, И. Лазарова, Л. Найденова, М. Иванова, И. Василева, Ст.Кукурина, М. Иванова, А. Манова, З. Новакова, М. Благоева, Н. Георгиева, Ю. Гарчева)

Цена: 5.90 лв.

Предложените осем тестови варианта за национално външно оценяване в 4. клас осигуряват възможност на учениците за упражняване и обобщаване на знанията им по български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата. Обхващат въпроси по темите от цялата учебна програма и улесняват преговора и самостоятелната подготовка на четвъртокласниците.
Изпитните варианти включват текст, дидактически задачи, самостоятелни упражнения, тестови въпроси с отворен и избираем отговор в зависимост от спецификата на учебния предмет. Учебното помагало осигурява ползотворна подготовка на четвъртокласниците за националното външно оценяване.

 

Четене с разбиране. Тренировъчни задачи за 4. клас по формата PISA
(Стоян Иванов, Тина Велева)

Цена: 5.90 лв.


„Четене с разбиране” ще помогне на четвъртокласниците да се справят с новия изпитен формат на теста за външно оценяване за учебната 2012 – 2013 г., в който основният корпус от задачи е по формата на международното изследване PIRLS.
Помагалото е съобразено с формата на международното изследване PISA и има за цел да подпомогне ранното развитие и усъвършенстване на уменията на учениците от 4. клас за извличане на информация от писмени текстове (карти, таблици, диаграми, схеми).

 

Къде съм аз? Задачи за проверка на входното и изходното ниво за 4. клас
(Стоян Иванов, Людмила Зафирова, Мария Босева, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Цена: 3.90 лв.

За вас, четвъртокласници!
Тази книжка ще ви помогне да разберете какъв е вашият напредък в началото и в края на учебната година по четири от най-важните учебни предмети (български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата). Може да проверите знанията си самостоятелно, като сверите отговорите си, или това да направи вашият учител.
Сигурно често сте се питали „Защо получих тази оценка?” или „Къде съм аз по успех спрямо останалите деца в класа?”. Това помагало с помощта на вашия учител ще ви даде ясни и точни отговори на тези въпроси.

За вас, учители!
Помагалото ще облекчи работата ви по създаването на входни и изходни самостоятелни работи за две групи по български език и литература, математика, човекът и обществото и човекът и природата. Към всеки изпитен вариант ви предлагаме детайлно разработена оценителна част, на която бихте могли да се опрете при оценяването. Книжката може да приложите и към портфолиото на всеки ученик, за да проследите прогреса му.

За вас, родители!
Помагалото със задачи за входно и изходно ниво дава възможност да проверите знанията и уменията на детето си. То е разработено така, че да може да се използва не само в училище, но и вкъщи. Съдържа варианти за самостоятелна работа, оценителни таблици, скали за установяване на компетентността на детето по съответния учебен предмет, както и верните отговори на задачите.

 

Моят първи речник. Учебен правописен и правоговорен речник, 1. – 4. клас
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова)

Цена: 5.90 лв.

 

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник” – 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
4. клас. Математика
 

Учебно помагало по математика за 4. клас за ЗИП и СИП
(Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева)

Цена: 3.90 лв.

Новото, преработено издание е осъвременено и е съобразено с препоръките на изявени учители по начално образование. То е с подчертано практико-приложен характер, който се постига с новата рубрика „Информационно общество”, съдържаща задачи, чрез които децата се учат да използват и търсят информация, да гледат на света, който ги заобикаля, през изученото по математика. В помагалото допълнително са предложени: задачи „Смятай лесно”, „Тестови задачи”, „Геометрични задачи” и отговори на всички логически задачи. С новите задачи и рубрика се развиват логическото мислене и творческите способности на учениците и се дава възможност за групова и екипна работа.

 

Задачи по математика за 4. клас. Упражнения и домашни работи. Ново допълнено издание
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова, Рени Рангелова)

Цена: 6.90 лв.

Новото, допълнено издание на сборника има за цел да обедини всичко, което е необходимо на ученика за успешното затвърдяване и упражняване на наученото. Помагалото върши прекрасна работа за надграждане и развитие на математическото мислене и прилагането му в задачи с повишена трудност и практическа насоченост. Новата рубрика „За 6 +”, с която е допълнен сборникът, позволява на учителя да диференцира работата си, като предложи по своя преценка задачи, които предизвикват четвъртокласниците да търсят нестандартни решения и да развиват абстрактно-логическото си мислене.

 

Вълшебното ключе. Упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 4. клас
(Нина Йорданова, Руска Илиева)

Цена: 4.90 лв.

Помагалото има за цел да подпомага четвъртокласниците при самоподготовката им по математика, като осигурява постигане на очакваните резултати, определени от учебната програма; овладяване на учебното съдържание от учебниците по математика за 4. клас; актуализиране, упражняване, прилагане и проверка на знанията и уменията.
В четвърти клас завършва началния етап на основната степен на образование, затова авторите са разработили подробен годишен преговор. С него се подпомага както систематизирането и обобщаването на знанията и уменията, които са в основата на обучението по математика в 5. клас, така и подготовката на учениците за външното оценяване в края на 4. клас.

 

Тестове по математика за външно оценяване в 4. клас по новия формат
(Ангелина Манова, Здравка Новакова, Мария Благоева, Николина Георгиева, Юлияна Гарчева)

Цена: 6.90 лв.

Помагалото съдържа:
12 тренировъчни теста, всеки от които включва по 19 въпроса върху темите „Естествени числа”, „Събиране и изваждане на естествени числа”, „Умножение и деление на естествени числа с едноцифрено число” и „Умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число”;
10 изпитни теста, разработени по новия формат на МОМН за външно оценяване по математика за учебната 2012/2013 г. Всеки тест съдържа по 16 тестови задачи с избираем отговор и 3 задачи със свободен отговор. Учениците записват само отговора на първите две от задачите със свободен отговор, а на третата е необходимо да дадат пълно и обосновано решение;
верните отговори на всички задачи.

Помагалото дава възможност за:
проверка на знанията и уменията на учениците през учебната година;
контрол и проверка на постигнатите резултати след всяка изучена тема и в края на учебната година;
запознаване с новия формат, по който ще се провеждат тестовете за външно оценяване през 2012/2013 г.

Помагалото гарантира отлична подготовка за външното оценяване и успешно представяне на изпита!

 

Успешна подготовка за външно оценяване по математика за 4. клас. Тренировъчни и изпитни тестове по новия формат
(Дора Макавеева, Десислава Овчарова, Петранка Цанкова)

Цена: 7.90 лв.

Учебното помагало осигурява целогодишна системна подготовка на учениците за външно оценяване с тестовете по новия формат на МОМН от 2012/2013 г.

Помагалото съдържа:
13 тренировъчни теста по новия формат в два варианта към всяка тема от учебната програма за упражнение през годината;
12 примерни теста за външно оценяване в два варианта;
отговори на тестовите задачи.

С тестовете на „АзБуки – Просвета”:
се упражнявате системно през цялата година;
решавате последователно тестове върху темите от учебната програма;
следите напредъка си с помощта на отговорите и попълвате пропуските;
преговаряте и затвърдявате наученото;
– ще се представите отлично на изпита за външно оценяване в края на 4. клас.

 
4. клас. Човекът и обществото
 

Атлас и контурни карти със задачи по човекът и обществото за 4. клас
(Магдалена Димитрова)

Цена: 6.90 лв.

Картите в атласа покриват всички теми от учебната програма по предмета човекът и обществото за 4. клас и създават зрителен образ на изучаваните обекти и явления.
Атласът е предназначен за усвояване на новото учебно съдържание в клас, както и за самоподготовка на учениците у дома. Отличава се с информативност, нагледност и прагматичност. Въпросите и задачите развиват уменията за работа с карта, практическото прилагане и преноса на знанията в нови ситуации. Контурните карти, снабдени с указания и задачи за работа с тях, развиват формираните начални умения за изработване на карта.
Органичното свързване на текст, карти и снимки придава на атласа енциклопедичен характер и го прави неотменимо помагало в учебната работа.

 

Вълшебното ключе. Упражнения по човекът и обществото за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 4. клас
(Радостина Тонева, Тошко Тонев)

Цена: 3.90 лв.

С „Вълшебното ключе” подготовката на урока е забавна и лесна. Всяко дете може самостоятелно да усвои, затвърди и приложи знанията си. Базисното учебно съдържание е обхванато в 21 теми, които се съчетават с обновените през 2014 г. учебни комплекти на издателство „Просвета”. Поднесени в достъпна и занимателна форма, упражненията не натоварват децата. Новите понятия, включени в кръстословици и ребуси, се усвояват по-лесно и трайно. Четвъртокласниците развиват своята наблюдателност и логическо мислене в работа с карта и изображения, ориентират се в датите и периодите от миналото чрез линия на времето.
Творчески задачи развиват мисленето и насърчават децата да споделят свое мнение. Помагалото е подходящо за всеки етап от учебния процес. В комбинация с учебника и тетрадката учителят може да го използва за разнообразяване на дейностите в урока и за пълноценна работа в занималнята. Децата може да се готвят самостоятелно вкъщи, а родителят – да следи и контролира напредъка им чрез поместените в края на книжката отговори на всички задачи.

 

Успешна подготовка за външно оценяване по човекът и обществото за 4. клас. Тренировъчни и изпитни тестове по новия формат
(Екатерина Михайлова, Наталия Беломорска)

Цена: 5.90 лв.

Цялото учебно съдържание в 646 тестови задачи по модела на МОН!
14 тренировъчни теста в два варианта за упражнение през годината;
6 изпитни теста за затвърдяване и подготовка за външното оценяване;
нов формат на тестовете: 16 задачи с избираем и 3 с отворен отговор.

С тестовете на „АзБуки – Просвета”:
решавате последователно тестовете върху разделите от учебника;
следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските;
преговаряте наученото с помощта на изпитните варианти;
ще се представите отлично на изпита за външно оценяване.

 

Тетрадка за самостоятелна работа по човекът и обществото за 4. клас
(Мария Босева, Магдалена Димитрова)

Цена: 3.90 лв.

Помагалото предлага шест самостоятелни работи, в които е обхванато цялото учебно съдържание по предмета. Всяка от тях е разработена в два варианта – за първа и втора група.
Разнообразните тестови задачи улесняват учителя при текущия контрол, уроците за преговор и възлагането на домашна работа.
Самостоятелната работа с тетрадката дава възможност да се определи равнището на подготовка на децата и готовността им за външно оценяване.

 
4. клас. Човекът и природата
 

Вълшебното ключе. Упражнения по човекът и природата за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 4. клас
(Людмила Зафирова, Татяна Вълчева-Стоянова)

Цена: 3.90 лв.

Помагалото обхваща всички теми от учебната програма за 4. клас. То е разработено специално за да улеснява и подпомага самоподготовката на учениците при целодневната форма на обучение, но може да се използва и за обогатяване на учебната дейност в часовете по задължителна подготовка. Подбрани са интересни и полезни упражнения за затвърдяване и разширяване на знанията на учениците за природната среда. Включени са разнообразни по характер задачи, свързани с решаване на кръстословици и ребуси; търсене на думи в игрословици и в „облаци” от думи; попълване на пропуснати думи в изречения и текстове; подреждане и номериране на елементи в определена последователност; съотнасяне и свързване на части от смислови цялости; посочване на вярно/грешно твърдение; подреждане на думи в изречения, изказващи по-обобщена и синтезирана информация; извличане на информация от схеми, таблици и диаграми; практическо прилагане на знанията; проучване на определена информация и работа по проекти; решаване на казуси, проблемни ситуации и др.

 

Тестове по човекът и природата за външно оценяване в 4. клас. По новия формат
(Лиляна Найденова, Мария Кабасанова, Калоян Манолов, Калина Връблянска)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото съдържа:
12 тренировъчни теста, в които са включени и въпроси със свободни отговори върху темите от учебното съдържание;
9 изпитни теста, разработени в съответствие с новия изпитен формат на МОМН от 2012/2013 г. за външно оценяване в 4. клас, включващи по 16 въпроса с избираем отговор и 3 със свободен отговор;
верните отговори на всички задачи.

Помагалото дава възможност за:
контрол и самоконтрол на постигнатото усвояване на знанията след всяка тема и в края на учебната година;
анализиране на грешките и пропуските и възможност за индивидуален подход за всеки ученик;
проверка на усвоените умения на учениците за творческо прилагане на знанията;
запознаване с новия изпитен формат от 2012/2013 г. по човекът и природата в 4. клас.

Помагалото гарантира отлична подготовка за външното оценяване и успешно представяне на изпита!

 

Успешна подготовка за външно оценяване по човекът и природата за 4. клас. Тренировъчни и изпитни тестове по новия формат
(Ирина Василева, Калина Връблянска, Стела Кукурина)

Цена: 6.90 лв.

Учебното помагало осигурява целогодишна системна подготовка на учениците за външно оценяване с тестовете по новия формат на МОМН от 2012/2013 г.

Помагалото съдържа:
6 тренировъчни теста в два варианта в съответствие с темите от учебната програма за подготовка през цялата учебна година;
5 примерни изпитни теста за затвърдяване на знанията и подготовка по новия формат за външно оценяване;
отговори на тестовите задачи.

С тестовете на „АзБуки – Просвета”:
се упражнявате целенасочено през цялата учебна година;
решавате последователно тестовете върху учебния материал;
следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските;
затвърдявате наученото с помощта на изпитните тестове по новия формат от 2012/2013 г.;
ще се представите отлично на изпита за външно оценяване по новия формат от 2012/2013 г.

 
4. клас. Английски език
 

Test Your English Упражнения и тестови задачи по английски език за 4. клас
(Аделина Кръстева)

Цена: 7.90 лв.

Помагалото съдържа степенувани по трудност упражнения, съобразени с темите на обучението в учебната програма за 2.-4. клас, отговори на задачите и възможност за самооценка, примерни комплексни тестове и кратка илюстрирана граматика.
Test Your English е предназначено за учениците в началния курс на общообразователните училища, които изучават английски език като първи чужд език от 2. клас.
Всеки раздел завършва с тестови задачи, които проверяват четенето с разбиране, лексиката, граматиката и писането.
Помагалото е полезно за осъществяване на ефективна самостоятелна работа и изграждане на работни навици на учениците.

 
4. клас. Час на класа
 

Азбука на правилата. Помагало за часа на класа за 4. клас
(Жулиета Савова, Рени Рангелова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

Цена: 5.90 лв.

Какво се случва, ако правилата в училище не се спазват? Как да пресичаме безопасно на кръстовище и да разбираме знаците на регулировчика? Какви важни неща за българските граждани пише в Конституцията на България? Какво представляват законите и демокрацията? Умеем ли да развиваме паметта и ума си? С какво ни обвързва дадената честна дума? Приятелството има ли правила? Каква е цената на времето? На тези и други въпроси четвъртокласниците намират отговорите в помагалото „Азбука на правилата” за 4. клас или сами достигат до тях, провокирани от задачите и казусите в него.
Като естествено продължение на обучението от предходните години децата вървят уверено по пътеката на Доброто, поощрявани да вярват в себе си и насочвани да постигат целите и мечтите си в своя живот. Защото животът означава непрекъснато движение напред и дава път само на онзи, който знае къде отива.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: