Новите "Информационни технологии" влизат в час веднага


Започващата учебна година поставя на сериозно изпитание учителите и учениците в 1. и 5. клас. По всички предмети (с изключение на история и цивилизации) те ще трябва да преподават и учат по новите учебни програми, влезли в сила от 1 август 2016 г., като ползват досегашните учебници.

Но за предмета информационни технологии в 5. клас нещата не изглеждат толкова сложни. Досега  образователните книжки за него се одобряваха не като учебници, а като помагала и затова не се плащаха от държавата, а се купуваха от родителите. Така ще е и тази година. Държавата ще започне да ги плаща от следващата учебна година, след като Министерството на образованието и науката (МОН) ги одобри като учебници.

В тази ситуация издателска група „Просвета“  предлага практично решение – за началото на годината на пазара ще бъдат двете нови книжки на издателството, предназначени за обучението по този предмет. Те са с марките „Просвета” и „Просвета Плюс” и бяха внесени в МОН за одобрение, което ще стане след започването на учебната 2016/2017 година. Така сега някои учители може да изберат да преподават по досегашното помагало. Други обаче може да предпочетат едно от двете нови, които отговарят на новата учебна програма и ще може да се купят за началото на учебната година.

„Информационни технологии за 5. клас” на „Просвета”  е дело на  авторски колектив в състав: Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова и Олег Константинов. Темите в него са разработени така, че да изпълняват основната цел на съвременното образование: изграждането на високи дигитални компетентности у младите хора, които да ги направят уверени в света на технологиите, независимо в каква сфера ще работят занапред.

Всеки от уроците включва предизвикателни игрови моменти, както и допълнителни задания с практически приложим резултат. Основният обект е т.нар. мисия, която учениците трябва да изпълнят. Това е проблемна ситуация, организирана като минипроект. Изпълнението на мисията гарантира постигането на очакваните от учебната програма резултати. Включени са и задачи, изискващи екипна работа.

В края на всяка тема има тест за самопроверка – „Готови ли сте за следващата мисия?“. С него се проверяват придобитите до този момент знания от учениците.  Комплектът включва и диск с ресурсни файлове.

При създаването му авторите са приложили своя богат  и дългогодишен опит от национални и международни проекти, свързани с обучението по информационни технологии.

 

 

 

Автори на „Информационни технологии за 5. клас” на „Просвета Плюс” са: Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова. В него учебното съдържание  е организирано в 34 урока, които са подредени и съответстват точно на учебната програма.

Теорията е представена под формата на въпроси и отговори. Въпросите са изведени вляво или вдясно от основния текст, от една страна, за да се подчертае тяхната важност, а от друга – да се осигури по-лесно намиране на отговорите им при самостоятелна работа с учебника. Почти всички уроци съдържат рубриката „Да припомним!“, в която накратко се актуализират основни понятия, необходими за въвеждането на новия учебен материал и усвояването на вече изучени теми. Всеки урок за нови знания е свързан с поставянето на поне една задача, чрез която се мотивира и въвежда новата тема или чието решаване се използва за въвеждане на нови знания и умения в хода на урока.

В рубриката „Речник“ са включени термините на английски език, използвани в урока и техния превод на български. Добавени са разнообразни въпроси и задачи за затвърдяване на въведените понятия и процедури, както и за самостоятелна работа. Уроците за писмена и практическа проверка съдържат примерни тестове и задачи за оценяване на усвоените до момента знания и умения.

Комплектът съдържа и диск със задачи към учебното съдържание, демонстрационни видеоклипове, както и софтуер, разработен специално за усвояване на диалоговите прозорци в използваната от учениците операционна система.

И двете образователни книжки са разработени и в електронен вариант, който е обогатен с допълнителни ресурси, аудио- и видеофайлове, презентации и др. Електронните версии могат да се закупят на www.e-uchebnik.bg.

Можете да направите своите колективни поръчки с 25% отстъпка за 20 и над 20 бройки в търговските обекти и информационните центрове на „Просвета“ (виж тук: http://prosveta.bg/kade-moje-da-kupite-uchebnici) и в книжарниците на Сиела.

Търсете също в търговската мрежа и в електронната ни книжарница на адрес www.e-uchebnik.bg.

Споделете с приятели


Открий ни в: