Новини


11Окт2018

От забавачката до висшето – антикорупционно образование

МОН вкарва антикорупционното образование в училище, обяви ресорният министъ Красимир Вълчев. По този повод Министерствота на образованието и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) подписаха споразумение за провеждане на антикорупционно обучение в училище.

"Ако искаме да видим какво ще е обществото утре, трябва да видим какво се случва днес в класната стая. Идеята е децата освен да придобият базовите компетентности по математика, природни науки и литература, да придобият и компетентностите на 21 век. Това са не само знания, но и умения", каза още Вълчев и посочи, че една от тези компетентности е гражданската и социалната компетентност.

Затова е необходимо да добавим към учебните програми някои дисциплини като Гражданско образование, което въвеждаме в 11 и 12 клас, добави Вълчев по време на конференцията "Антикорупционното образование – ефективен инструмент за превенция на корупцията".

"Част от това обучение е обучението за нетърпимост към корупцията и явленията, които ерозират гражданското общество и демократичната държава. Трябва това обучение да бъде вмъкнато в различни предмети, в различни учебни програми – трябва да намерим как в други дисциплини като икономика, философия, литература, история да засегнем тези теми. Корупцията може да се изучава и по време на свободно избираемите часове. Предвидено е и изучаване на тематиката по време на часа на класа, предстои да създадем помощни материали“, обясни образователният министър.

Вълчев посочи още, че това, което МОН планира, е да фокусира вниманието върху възпитателната функция на образованието.

"В тази връзка сме разработили стратегия за възпитателната функция в училище. Защото задачата на образованието е да възпита децата не само в нетърпимост към корупцията, но и в нравствени ценности. Изправени сме пред предизвикателството да променяме обществото от децата към родителите", призна министърът.

Заедно с МОН ще изготвим помагала по антикорупционно образование, които учителите в училище да използват, допълни председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев.

"Основната идея е да започне обучение в антикорупционна насока, защото обществото ни е станало безкритично. И се приема, че когато едно лице е на високо положение и има възможности, е нормално да се възползва от тях. А то е абсолютно нередно. Затова искаме да положим основните на тази идея", обясни Георгиев.

Той поясни, че в чужбина има подобни помагала, които ще се използват наготово, адаптирани към българската действителност. Според него трябва да се започне от самото начало – от подготвителната група в детската градина.

"Там чрез игри и други подобни методи децата трябва да сформират своето виждане за добро и лошо, а след това вече ще се продължи в училище с вплитане в различни предмети. Но това ще е най-трудният момент – как тази информация да присъства в различните учебни дисциплини, без да се казва думата "корупция". А след това ще се продължи и във висшето образование", каза още Георгиев и посочи, че целта е да се сформира едно ново съзнание.

Единственият вариант за борба с корупцията е да се промени мисленето, затова искаме да въведем подобно образование, каза Георгиев, цитиран...

 

Виж цялата новина тук: Dnes.bg

Автор: Анисия Иванова

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: