Новини


12Апр2018

Нов предмет в III клас от есента на 2018 г. Какво ще се учи по компютърно моделиране?

Нов предмет - "Компютърно моделиране" - въвежда Министерството на образованието и науката в III клас от учебната 2018/2019 година. Програмите - както за трети клас, така и за четвърти, в който предметът влиза от есента на 2019 г., вече са готови и публикувани на сайта на институцията.

Включването на предмета в програмата бе предвидено в Национална програма "Цифрова България 2025", където крайният срок за въвеждането му беше учебната 2021/2022 г.

В трети клас учениците ще се учат да работят с дигитални устройства, с файлове, ще създават анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. За да усвоят материала, децата ще правят албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства.

Теми в трети клас са 7: "Дигитални устройства", "Управление на дигитална идентичност", "Конструиране на последователни действия", "Конструиране на повтарящи се действия", "Визуална среда за програмиране", "Работа с текст и звук във визуална среда" и "В света на анимацията".

Още във втората тема децата ще бъдат учени какви са заплахите в дигиталната среда и как да реагират. Те ще знаят, например, че не трябва да дават лична информация. В шестата пък ще бъде научен как да задава последователност на звуци, които да изпълнява виртуалният му герой. Тук ще бъде мястото детето да научи местоположението на българските и латинските букви на клавиатурата, както и да задава текст за субтитри. Децата ще се учат и как да синхронизират движенията и разговорите на повече от един герой. В рамките на последната тема детето ще усвои необходимите знания и умения, за да създаде кратка анимация във виртуална среда.

В четвърти клас основните теми са шест, всяка от които, също като в предишния клас, има подтеми. В рамките на тема №1 - "Информация" - четвъртокласниците ще се научат да разпознават и сравняват мерните единици за големината на файловете, ще научат, че има авторски права, както и че не всяка информация във виртуалното пространство е достоверна.

И в четвърти клас, във втората тема - "Дигитална идентичност" - ще им бъде напомнено да не предоставят личните си данни, както и какви са основните заплахи в интернет.

Надграждане на наученото в трети клас ще има и по останалите теми, например да управлява движението на героите (изчакване, забавяне или ускоряване); ще може да променя външния вид на героя си, за да направи анимацията реалистична.

Третата тема е "Конструиране на разклонени алгоритми"...

 

Виж цялата новина тук: OFFNews

Автор: Александра Маркарян

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: