Новини


13Сеп2017

КАК ДА НАПРАВИМ ЧАСОВЕТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ АТРАКТИВНИ И УСПЕШНИ?

КАК ДА НАПРАВИМ ЧАСОВЕТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ АТРАКТИВНИ И УСПЕШНИ?

КАК ДА ПРИВЛЕЧЕМ МЛАДИТЕ ХОРА ЗА АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ?

КАК ДА СТИМУЛИРАМЕ У ТЯХ НЕПРЕКЪСНАТО НАРАСТВАЩ ИНТЕРЕС КЪМ ПРИРОДАТА И ЗНАНИЕТО ЗА НЕЯ?

 

 Уважаеми колеги учители,

 

Имаме удоволствието да Ви предоставим едно прекрасно помагало за учителя по природни науки, разработено в синхрон със съвременните дидактически подходи и съответстващо на очакванията на младите хора към училищното обучение. Помагалото дава отговор на поставените по-горе въпроси и на редица други, свързани с уменията, които са необходими на съвременния учител, за да направи учебните часове очаквани, любими за учениците.

 

Помагалото във формат pdf можете да изтеглите оттук:

http://www.e-uchebnik.bg/book/viewBook/5958

Печатния вариант ще получите от нашите представители във Вашия регион не по-късно от 30 октомври 2017 г.

 

 Помагалото за учителя „ПрироДА“ е насочено към обучението по природни науки в 5. – 7. клас. Неговите основни цели са:

 • формиране на ключови компетентности за подкрепа на устойчивото развитие;
 • повишаване на качеството на обучението по природни науки чрез прилагане на иновативни методически технологии.

В него ще намерите теми, които са насочени към формирането на отношения и умения за природосъобразен начин на живот, а не само към усвояване и възпроизвеждане на конкретни знания. Тези теми или техни елементи и идеи можете да прилагате в различни класни и извънкласни форми на обучение.

Методите и техниките, които са заложени при разработката на темите, са иновативни и интерактивни. Те ще засилят интереса на учениците към природата, ще стимулират тяхната креативност и ще съдействат за формирането на положително и информирано отношение към природата.

 

За още по-успешна работа с учениците за опознаване на природата Ви препоръчваме и нашите нови печатни и електронни учебници:

 •  Човекът и природата за 5. клас, Просвета – София
 • Човекът и природата за 5. клас, Просвета Плюс
 • Човекът и природата за 5. клас, Просвета АзБуки
 • Човекът и природата за 6. клас, Просвета – София
 • Човекът и природата за 6. клас, Просвета Плюс
 • Човекът и природата за 6. клас, Просвета АзБуки
 • География и икономика за 5. клас, Просвета – София
 • География и икономика за 5. клас, Просвета Плюс
 • География и икономика за 6. клас, Просвета – София
 • География и икономика за 6. клас, Просвета Плюс
 • Биология и здравно образование за 7. клас, Просвета – София
 • Биология и здравно образование за 7. клас, Просвета Плюс
 • Химия и опазване на околната среда за 7. клас, Просвета – София
 • Химия и опазване на околната среда за 7. клас, Просвета Плюс
 • Физика и астрономия за 7. клас, Просвета – София
 • Физика и астрономия за 7. клас, Просвета Плюс
   
   
   
   
   

Помагалото за учителя „ПрироДА“ е разработеното в рамките на проект „ПрироДА – изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от издателство „Просвета“, „Просвета Либри“ и Българското дружество за защита на птиците.

 

Убедени сме, че помагалото за учителя „ПрироДА“ ще съдейства не само за реализирането на целите на проекта, но и ще бъде ценен помощник на всеки учител по природни науки в 5. – 7. клас.

 

Желаем Ви ползотворна работа! Разчитайте на нас.

 

Издателство „Просвета – София“

 

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: