Новини


4Яну2018

31 януари – краен срок за иновативните училища

31 януари е крайният срок, в който държавни, общински и частни, както и специализираните училища могат да подават проекти за иновативни. Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

Ако училището вече е в списъка на иновативните, но желае да разшири обхвата на иновацията през следващата учебна година, като включи други ученици и паралелки, не следва да кандидатства пак с нов проект. Достатъчно е да опише в писмо до министъра на образованието промяната, която предстои за учебната 2018-2019 година. Тя става неразделна част от одобрения вече проект. Всяко училище кандидатства само с един, в който може да включи множество елементи и видове иновации.

Формулярът, който директорите попълват, позволява да се добавят връзки към електронни ресурси. В него те описват управлението и организацията на училището, преобладаващите методи на преподаване, учебната среда, целите на иновацията и задачите, които училището ще реши с въвеждането й. Посочва се каква е квалификацията на педагозите и напредъкът през първата учебна година.

До 31 май 2018 г. министърът на образованието и науката...

 

Виж цялата новина тук: u4avplovdiv

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: