НОВИ ПОМАГАЛА ЗА 8. КЛАС за учебната 2017/2018 година


* Звездичката означава, че това издание се подарява безплатно при избор на конкретен учебник на издателска група "Просвета". Повече информация виж тук: КАКВО ПОЛУЧАВАТ УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ ПО „ПРОСВЕТА”

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

*Работни листове по български език и литература за 8. клас – Ангелина Недева и др.

*Книга за учителя по български език за 8. клас – Весела Михайлова и др.

*Книга за учителя по български език за 8. клас – Милена Васева и др.

*Как да се справя с есе и тест стъпка по стъпка – Евгени Зашев и др.

*Христоматия по литература за 8. клас – Калина Михова и др.

*Книга за учителя по литература за 8. клас – Евгени Зашев и др.

*Книга за учителя за 8. клас – Ангел Малинов

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

*For Real. Книга за учителя, ниво А1

*For Real. Книга за учителя, ниво А2

*For Real. Книга за учителя, ниво В1.1

*Книга за преговор Starter в две части (A1, A2)

*Teen Zone. Книга за учителя, ниво А1

НЕМСКИ ЕЗИК

*Prima. Книга за учителя, ниво А1

*Prima. Книга за учителя, ниво А2

*Prima. Книга за учителя, ниво В1.1

ФРЕНСКИ ЕЗИК

*Ralley. Книга за учителя, ниво А1

*Ralley. Книга за учителя, ниво А2

*Ralley. Книга за учителя, ниво В1.1

МАТЕМАТИКА

*Сборник задачи по математика за 8. клас. За всеки ученик, по всяка тема – Пенка Нинкова и др. (преработен по новата учебна програма)

*Книга за учителя по математика за 8. клас – Кирил Банков и др.

ИНФОРМАТИКА

*Книга за учителя по информатика за 8. клас – Светла Бойчева и др.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

*Книга за учителя по информационни технологии за 8. клас – Николина Николова и др.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

*Тетрадка по история и цивилизации за 8. клас. Задачи за работа с документи и формиране на умения и компетентности – Кирил Славчев и др.

*Книга за учителя по история и цивилизации за 8. клас – Мария Босева

  Работни листове по история и цивилизации за 8. клас – Мария Бенова и др. (преработени по новата учебна програма)

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

*Тематични листове по география и икономика за 8. клас – Стела Дерменджиева и др.

*Книга за учителя по география и икономика за 6. клас – Стела Дерменджиева и др.

*Атлас по география и икономика за 8. клас

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

*Работни листове по биология и здравно образование за 8. клас – Емилия Илова и др.

*Книга за учителя по биология и здравно образование за 8. клас – Емилия Илова и др.

*Книга за учителя по биология и здравно образование за 8. клас – Василий Ишев и др.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

*Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 8. клас – Стефан Манев и др.

*Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 8. клас – Стефан Манев и др.

*Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 8. клас – Лиляна Боянова и др.

*Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 8. клас – Лиляна Боянова и др.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

*Тетрадка по физика и астрономия за 8. клас – Виктор Иванов и др.

*Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 8. клас – Виктор Иванов и др.

МУЗИКА

*Книга за учителя по музика за 8. клас – Лозанка Пейчева

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

*Книга за учителя по изобразително изкуство – Петер Цанев и др.

*Книга за учителя по изобразително изкуство за 8. клас – Мариана Мойнова и др.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

*Книга за учителя по технологии и предприемачество за 8. клас – Весела Неделчева

Споделете с приятели


Открий ни в: