Изобразително изкуство | 5. и 6. клас


Изобразително изкуство | 5. клас | Просвета – София
 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Учебникът е написан на достъпен за петокласниците език и има за цел да събуди интереса им към изобразителното изкуство. В него са представени творби на известни български и чуждестранни художници, както и разнообразни материали и техники. Всеки урок е на един разтвор. Уроците са експериментирани в учебна среда и дават възможност за интерактивна работа. Всички задачи в учебника са насочени към художествена практика. Включени са тестове за входно и изходно равнище.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС (електронен)
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Съдържа допълнителни интерактивни задачи, които мотивират учениците и засилват техния интерес към изобразителното изкуство. Информацията от печатния учебник се разширява с презентации за художници и за изкуството на древните цивилизации.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Книгата съдържа: методически насоки, които подпомагат творческата работа на учителя; примерно тематично годишно разпределение; учебната програма.

 
Изобразително изкуство | 5. клас | Просвета Плюс
 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Учебникът съдържа кратки, научно издържани текстове, написани на достъпен език, съобразен с възрастта на учениците. Въпросите и поясненията към илюстрациите подпомагат учителя при поднасянето на съдържанието. Във всеки урок са включени по три изобразителни задачи, които са интересни, нестандартни и предполагат индивидуална или групова форма на работа. Предложени са интересни изобразителни техники, някои от които са свързани със задачите.
Текстовете са придружени от богат илюстративен материал. Рубриките провокират любопитството на учениците и мотивират интереса им към поставената тема. Включени са тестове за проверка на входното и изходното равнище на знанията на учениците.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС (електронен)
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Електронният учебник подпомага учителя при поднасянето на съдържанието на урока и го прави още по-интересен и провокиращ. Предлага много галерии с репродукции, кръстословици, занимателни и интересни въпроси и задачи. Включените задачи дават на учителя обратна информация доколко са усвоени съдържанието на урока и новите понятия.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАС
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Книгата включва статия за характеристиките на новото поколение ученици и предлага нови стратегии за работа с тях. Съдържа: методически разработки и стъпките за всеки от уроците в учебника; примерно годишно тематично разпределение по седмици; тестове за проверка на усвоените знания.

 
Изобразително изкуство | 6. клас | Просвета – София
 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Създаден от утвърден колектив от автори, учебникът се отличава с кратки, но изчерпателни уроци, в които новите понятия са ясно обозначени и достъпно обяснени. Задачите към тях обхващат широк спектър от изобразителни дейности. Основен методически принцип на авторите е всички учебни задачи да са насочени към художествена практика, която в максимална степен развива личните умения, способностите и творческата свобода на учениците. И задачите, и текстовете на уроците са съобразени с възрастовите и познавателните възможности на шестокласниците. Учебникът постига своите художествени и възпитателни цели чрез пълноценно общуване с творби на българското и световното изобразително изкуство.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС (електронен)
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Електронният учебник разширява и допълва печатния чрез: видеофилми, които показват изобразителни техники; презентации; интерактивни задачи. С тях уроците по изобразително изкуство стават още по-увлекателни и забавни.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС
(Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Карапантева)

Книгата за учителя дава методически указания за хода на всеки урок. За улеснение на учителите са включени също:
• примерно годишно разпределение;
• учебната програма.

 
Изобразително изкуство | 6. клас | Просвета Плюс
 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Лесен за преподаване и лесен за възприемане, учебникът съдържа 34 урока, в два от които са включени входната и изходната диагностика. Последователността на темите е същата като в учебната програма. Очакваните резултати, заложени в нея, се покриват напълно. Новите понятия се изясняват както в уроците, така и в речника накрая. Уроците са стегнати и изчерпателни, написани са на достъпен език. Текстът и илюстрациите във взаимодействие с ресурсите от електронната версия на учебника въвеждат интерактивност, която предизвиква положителни емоции у учениците. Предлагат се занимателни рубрики и любопитни факти от света на изобразителното изкуство.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС (електронен)
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Допълнителните електронни ресурси са над 150! Заредени с богат визуален материал, те включват: интерактивни тестове; въпроси; занимателни задачи; кръстословици; игри и мозайки; 75 галерии със снимки; полезна и любопитна информация и др.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева)

Книгата за учителя включва: учебната програма; примерно годишно разпределение; методически планове на отделните уроци. Разработките съдържат подробно описание на електронните ресурси, които подпомагат методическата работа на учителя.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: