Чужди езици | 5. и 6. клас


Hello! New edition. Английски език | 5. клас
 
 

УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Учебникът Hello! New edition за 5. клас включва: 1 уводен урок, 12 урока за нови знания, 12 преговорни урока, 4 обобщителни урока, 2 урока „Забавни страници”, 6 проекта и английско-български речник. Учебното съдържание се въвежда чрез постоянните рубрики: Let’s get started, Words in action, Listening and reading, Grammar spot, Practice, Vocabulary, Mind the prepositions!, Mind the spelling!, Culture corner, Communication, Writing и Pronunciation.
Учебникът предлага:
• доказано успешни модели на обучение от предишното издание на едноименната езикова система;
• добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове преговор и затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на постигнатите резултати;
• ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и градирани по трудност упражнения;
• изграждане на устойчив лексикален запас;
• употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много опори;
• разнообразни текстове и упражнения за трениране на слушане и четене с разбиране;
• развиване на умението писане чрез ясни модели и опори;
• системна работа над произношението, интонацията и правописа;
• интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подготвят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.

 

УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 5. КЛАС (електронен)
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците;
• анимирани граматични и правописни правила;
• допълнителна културологична рубрика Mind your manners!;
• изграждане на междупредметни връзки и обогатяване на знанията за англоезичната култура и света като цяло;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка.

 


РАБОТНА ТЕТРАДКА № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 5. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

РАБОТНА ТЕТРАДКА № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 5. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Работните тетрадки съдържат:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на изучавания материал и за разширяване на отделни негови аспекти. Включените задачи са: за попълване на пропуснати думи, за свързване на думи в изречения, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за работа върху словореда, за попълване на отговори на въпроси, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за свързване на думи и дефиниции, кръстословици, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за подреждане на фрази в диалози, за упражняване на правописа, за съставяне на кратки свързани текстове по модел/опора, за трениране на произношението и т.н.;
• осем постоянни рубрики: Words in action, Grammar spot, Vocabulary, Reading, Communication, Mind the spelling!, Writing и Pronunciation;
• полезни съвети за учене;
• обяснения на граматичните понятия на български език;
• два кратки оригинални разказа, съобразени с изучената граматика и лексика, написани специално от писателя Дейвид А. Хил;
• езиково портфолио.• системна работа над произношението, интонацията и правописа;
• интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подготвят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.

 

АУДИОДИСК №1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
HELLO! NEW EDITION ЗА 5. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

АУДИОДИСК №2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
HELLO! NEW EDITION ЗА 5. КЛАС

(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Аудиодисковете съдържат записи на всички диалози, текстове, упражнения и песни, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели. Аудиодисковете съдържат и запис на текстовете към задачите за слушане в тестовите материали.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 5. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Книгата за учителя съдържа:
• представяне на учебната система;
• подробни поурочни разработки и отговори на упражненията;
• текстове на звукозаписите;
• примерно годишно тематично разпределение;
• шест варианта на тестови задачи (входно и изходно ниво, текущ контрол) с отговори.

 
Помагала към комплекта
 
 

HELLO! NEW EDITION. EASY GRAMMAR FOR THE 5TH GRADE
(Десислава Петкова, Кина Андреева)

Преработената Easy Grammar for the 5th Grade към Hello! New edition e единствената практическа граматика по английски език, предназначена специално за 5. клас. Тя е лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен материал от учебната програма.
Easy Grammar съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични конструкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
• допълнителни упражнения за правилно прилагане на граматичните правила;
• три преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

 
Hello! New edition. Английски език | 6. клас
 
 

УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Учебникът Hello! New edition за 6. клас включва: 1 въвеждащ урок, 12 урока за нови знания, 2 урока за нови знания FUN TIME, 12 преговорни урока, 4 обобщителни урока, 4 проекта и английско-български речник. Учебното съдържание се въвежда чрез постоянните рубрики: Let’s get started, Words in action, Listening and reading, Grammar spot, Practice, Vocabulary, Mind the prepositions!, Mind the spelling!, Culture corner, Communication, Writing и Pronunciation.
Учебникът предлага:
• доказано успешни модели на обучение от предишното издание на едноименната езикова система;
• добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове преговор и затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на постигнатите резултати;
• ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и градирани по трудност упражнения;
• изграждане на устойчив лексикален запас;
• употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много опори;
• разнообразни текстове и упражнения за трениране на слушане и четене с разбиране;
• развиване на умението писане чрез ясни модели и опори;
• системна работа над произношението, интонацията и правописа;
• интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подготвят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.

 

УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 6. КЛАС (електронен)
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи2;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците;
• анимирани граматични и правописни правила;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка.

 


РАБОТНА ТЕТРАДКА № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 6. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

РАБОТНА ТЕТРАДКА № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 6. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Работните тетрадки съдържат:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на изучавания материал и за разширяване на отделни негови аспекти. Включените задачи са: за попълване на пропуснати думи, за свързване на думи в изречения, за ограждане/подчертаване на верен отговор, за работа върху словореда, за попълване на отговори на въпроси, за свързване на думи и дефиниции, кръстословици, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за подреждане на фрази в диалози, за упражняване на правописа, за съставяне на кратки свързани текстове по модел/опора, за трениране на произношението и т.н. Упражненията, означени със символ ракета, са с по-висока трудност и са подходящи за учениците, които работят по-бързо. Всеки урок съдържа и обяснение на граматичните понятия на български език, което улеснява учениците при изпълнението на домашната работа;
• Девет постоянни рубрики: Words in action, Grammar spot, Vocabulary, Reading, Mind the prepositions!, Communication, Mind the spelling!, Writing и Pronunciation;
• полезни съвети за учене;
• обяснения на граматичните понятия на български език;
• два кратки оригинални разказа, съобразени с изучената граматика и лексика, написани специално от писателя Дейвид А. Хил.

 

АУДИОДИСК №1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
HELLO! NEW EDITION ЗА 6. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

АУДИОДИСК №2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
HELLO! NEW EDITION ЗА 6. КЛАС

(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Аудиодисковете съдържат записи на всички диалози, текстове, упражнения и песни, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели. Аудиодисковете съдържат и запис на текстовете към задачите за слушане в тестовите материали.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! NEW EDITION ЗА 6. КЛАС
(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Книгата за учителя съдържа:
• представяне на учебната система;
• подробни поурочни разработки и отговори на упражненията;
• текстове на звукозаписите;
• примерно годишно тематично разпределение;
• шест варианта на тестови задачи (входно и изходно ниво, текущ контрол) с отговори.

 
Помагала към комплекта
 
 

HELLO! NEW EDITION. EASY GRAMMAR FOR THE 6TH GRADE
(Десислава Петкова, Кина Андреева)

Преработената Easy Grammar for the 6th Grade към Hello! New edition e единствената практическа граматика по английски език, предназначена специално за 6. клас. Тя е лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен материал от учебната програма.
Easy Grammar съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични конструкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
•  допълнителни упражнения за правилно прилагане на граматичните правила;
• три преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

 
Gemeinsam. Немски език | 5. клас
 
 

УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебникът предлага:
• седем учебни единици, всяка от които обединява четирите елемента, които определят езиковата компетентност: слушане, четене, писане, говорене;
• интересни, актуални и информативни текстове от различни тематични области, близки до света на учениците, чрез които се въвеждат новият лексически материал и граматичните структури;
• системно развиване на комуникативната компетентност чрез трениране на уменията слушане и четене с разбиране, интегриране на граматиката в езикови дейности, творчески задачи за писане и работа по проекти;
• рубриките „Преговор и обобщение”, „Аз мога…” и „Спирка”, които чрез допълнителни упражнения систематизират граматиката и лексиката и помагат на учениците да преценят до каква степен са подобрили своите езикови знания и умения.

 

УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 5. КЛАС (електронен)
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците.
• интересни факти от живота в немскоезичните страни, представени в разнообразни интерактивни задачи;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка.

 
 

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 5. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Работната тетрадка предлага:
• подходящи упражнения към отделните елементи на учебната единица за затвърдяване и задълбочаване на наученото;
• задачи за развиване на умението за писане на кратки текстове на чуждия език;
• упражнения за произношение и правопис;
• тестове за самооценяване;
• портфолио.

 
 

АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 5. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Съдържа всички упражнения за слушане (текстове, диалози, интервюта, песни) от учебника, както и задачите за работа върху произношението в работната тетрадка. Записите са направени от носители на езика, което осигурява високо качество на обучението чрез правилно произношение и интонация. Учениците имат възможност да слушат автентична немска реч с нормален темп на говорене.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 5. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Книгата за учителя съдържа:
• представяне на учебната система;
• съвети и варианти за провеждане на уроците;
• допълнителна страноведска и методическа информация;
• всички текстове за слушане;
• отговори на упражненията в учебника и тетрадката;
• примерно годишно тематично разпределение;
• тестове за проверка на знанията и уменията след всяка учебна единица.

 
Gemeinsam. Немски език | 6. клас
 
 

УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Учебникът предлага:
• седем учебни единици, всяка от които обединява четирите езикови умения: слушане, четене, писане, говорене;
• интересни, актуални и информативни текстове от различни тематични области, свързани с немската и родната култура, чрез които се въвеждат новият лексикален материал и граматичните структури;
• визуално отделяне на новия лексикален материал и на граматичните структури;
• системно развиване на комуникативната компетентност чрез трениране на уменията слушане и четене с разбиране, интегриране на граматиката в езикови дейности, творчески задачи за писане и работа по проекти в края на всеки раздел;
• рубриките „Преговор и обобщение“, „Аз мога…“ и „Спирка“, които чрез допълнителни упражнения систематизират граматиката и лексиката.

 

УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 6. КЛАС (електронен)
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците;
• интересни факти от живота в немскоезичните страни, представени в разнообразни интерактивни задачи;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка.

 
 

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 6. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Работната тетрадка предлага:
• подходящи упражнения към отделните елементи на учебната единица за затвърдяване и задълбочаване на наученото;
• задачи за развиване на умението за писане на кратки текстове на чуждия език;
• упражнения за произношение и правопис;
• тестове за самооценяване;
• портфолио.

 
 

АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 6. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Съдържа всички упражнения за слушане (текстове, диалози, интервюта, песни) от учебника, както и задачите за работа върху произношението в работната тетрадка. Записите са направени от носители на езика, което осигурява високо качество на обучението чрез правилно произношение и интонация. Учениците имат възможност да слушат автентична немска реч с нормален темп на говорене.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК GEMEINSAM ЗА 6. КЛАС
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Книгата за учителя съдържа:
• представяне на учебната система;
• съвети и варианти за провеждане на уроците;
• допълнителна страноведска и методическа информация;
• всички текстове за слушане;
• отговори на упражненията в учебника и тетрадката;
• примерно годишно тематично разпределение;
• тестове за проверка на знанията и уменията.

 
Arc-en-ciel. Френски език | 5. клас
 

УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ARC-EN-CIEL ЗА 5. КЛАС  (печатен)
(Маргарита Котева, Лилия Георгиева)

Учебникът се състои от 10 модула: 1 за начален преговор, 6 за нови знания и 3 обобщителни. Уроците са базирани върху реални диалози и интересни художествени текстове, които развиват четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане. Засегнати са следните основни теми по новата учебна програма на МОН: Лична информация, Моето семейство, Моят клас, Моето училище, Моето родно място, Моят дом, Моето всекидневие, Облекло, Моето тяло, Здраве, Дневен режим, В магазина (плодове, зеленчуци, хранителни продукти), Сезони и географски обекти, Растенията и животните в двора, Моята родина и Франция, Франкофонски страни, Празници и традиции. Граматичният материал е поднесен достъпно, а лексикалният е представен в контекст. Новият материал се овладява и затвърдява чрез разнообразни упражнения, подкрепени с илюстрации, интересни комуникативно ориентирани задачи и проекти. Осигурява се многократно повторение на новата лексика и граматичните структури, което води до трайното им запаметяване. Работи се усилено над правилното произношение, интонация и правопис. В учебника е включен и двуезичен речник.

 

ARC-EN-CIEL. ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС  (електронен)
(Маргарита Котева, Лилия Георгиева)

Електронният учебник, създаден на основата на печатния, обогатява и разширява познанията на учениците с разнообразни интерактивни упражнения и видеоклипове. Подходящ е за разнообразяване на методите на работа в клас, а също и за самостоятелна работа на учениците вкъщи.

 
 

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ARC-EN-CIEL ЗА 5. КЛАС
(Маргарита Котева)

Работната тетрадка следва всяка урочна единица, като допринася за задълбочаване на знанията и уменията на учениците, както и за усвояване на правописа. Тя предлага разнообразни упражнения за работа в клас и вкъщи върху граматичните и лексикалните структури. Учебното съдържание се допълва с контролни упражнения за четене с разбиране. В края на тетрадката учениците попълват поурочен речник.

 
 

АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ARC-EN-CIEL ЗА 5. КЛАС
(Маргарита Котева, Лилия Георгиева)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ARC-EN-CIEL ЗА 5. КЛАС
(Маргарита Котева)

Книгата за учителя предоставя методически указания и допълнителни идеи за работа. Поместени са отговорите на всички упражнения от учебника и тетрадката, дадени са тестове за оценка на знанията и уменията на учениците в края на всяка единица.

 
Arc-en-ciel. Френски език | 6. клас
 
 

УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ARC-EN-CIEL ЗА 6. КЛАС  (печатен)
(Маргарита Котева, Лилия Георгиева)

Учебникът се състои от 10 модула: 1 за начален преговор, 6 за нови знания и 3 обобщителни. Уроците са базирани върху реални диалози и интересни художествени текстове, които развиват четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане. Засегнати са следните основни теми по новата учебна програма на МОН: Лична информация, Моето семейство, Моят клас, Моето училище, Моето родно място, Моят дом, Моето всекидневие, Облекло, Моето тяло, Здраве, Дневен режим, В магазина (плодове, зеленчуци, хранителни продукти), Сезони и географски обекти, Растенията и животните в двора, Моята родина и Франция, Франкофонски страни, Празници и традиции. Граматичният материал е поднесен достъпно, а лексикалният е представен в контекст. Новият материал се овладява и затвърдява чрез разнообразни упражнения, подкрепени с илюстрации, интересни комуникативно ориентирани задачи и проекти. Осигурява се многократно повторение на новата лексика и граматичните структури, което води до трайното им запаметяване. Работи се усилено над правилното произношение, интонация и правопис. В учебника е включен и двуезичен речник.

 

УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ARC-EN-CIEL ЗА 6. КЛАС  (електронен)
(Маргарита Котева, Лилия Георгиева)

Електронният учебник, създаден на основата на печатния, обогатява и разширява познанията на учениците с разнообразни интерактивни упражнения и видеоклипове. Подходящ е за разнообразяване на методите на работа в клас, а също и за самостоятелна работа на учениците вкъщи.

 
 

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ARC-EN-CIEL ЗА 6. КЛАС
(Маргарита Котева)

Работната тетрадка следва всяка урочна единица, като допринася за задълбочаване на знанията и уменията на учениците, както и за усвояване на правописа. Тя предлага разнообразни упражнения за работа в клас и вкъщи върху граматичните и лексикалните структури. Учебното съдържание се допълва с контролни упражнения за четене с разбиране. В края на тетрадката учениците попълват поурочен речник.

 
 

АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ARC-EN-CIEL ЗА 6. КЛАС
(Маргарита Котева, Лилия Георгиева)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ARC-EN-CIEL ЗА 6. КЛАС
(Маргарита Котева)

Книгата за учителя предоставя методически указания и допълнителни идеи за работа. Поместени са отговорите на всички упражнения от учебника и тетрадката, дадени са тестове за оценка на знанията и уменията на учениците в края на всяка единица.

 
Матрёшка. Руски език | 5. клас
 

УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС  (печатен)
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Учебникът предлага:
• четири модула с по четири урока, разработени чрез постоянни рубрики: Повторяем, Учим грамматику, Слушаем, Читаем, Говорим, Пишем, Играем, Страна и люди;
• обобщителен урок „Проверяем себя“ и проектна задача в края на всеки модул;
• структура на уроците, която осигурява преговор и разширяване на изучаваната в началния курс лексика;
• въвеждане на граматичните структури чрез кратки интересни текстове и усвояване с помощта на таблици и упражнения;• едновременно развиване на езиковите умения четене, слушане, говорене и писане;
• задачи, които водят до постигане на основната цел на обучението: учениците да усвоят уменията, формулирани в програмата, да се научат да говорят и пишат за себе си и своя свят, да общуват.

 

УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС  (електронен)
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Електронният учебник съдържа интерактивни упражнения за работа в час и за самостоятелна работа вкъщи. В него са включени всички звукозаписи на текстове и упражнения, упражнения за затвърдяване на лексиката, граматиката, за изграждане на умения за работа с текст.

 
 

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Работната тетрадка предлага:
• упражнения и задачи за затвърдяване на целевата лексика и граматичния материал, развиване на уменията четене и писане чрез следните постоянни рубрики: Учим слова, Учим грамматику, Читаем, Пишем;
• обобщителен урок Проверяем себя в края на всеки раздел за оценяване и самооценяване;
• рубрика Для тех, кто любит читать в края на всеки обобщителен урок, която съдържа тематично обвързани кратки текстове, написани специално за учебния комплект от автора Олга Чубарова;
• обяснение на граматичните понятия и правила на български език;
• тест за проверка или самопроверка на постигнатото, скала за самооценяване и портфолио в края на всеки раздел.

 
 

АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Книгата за учителя съдържа:
• подробни сценарии на уроците с методически препоръки за провеждането им,
• обяснение на граматиката в уроците;
• отговори на тестовете;
• текстовете на звукозаписите;
• допълнителни тестове за оценяване, които може да бъдат ксерокопирани;
• примерно годишно тематично разпределение на учебния материал и др.

 
Матрёшка. Руски език | 6. клас
 

УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС  (печатен)
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубарова )

Учебникът предлага:
• преговор и актуализация на знанията и уменията на учениците досега, както и тяхното надграждане;
• въвеждане на новите езикови явления чрез текст и във вид на схема или таблица, които подпомагат логическото осмисляне и структуриране на информацията;
• задачи за развиване на устната реч, които подготвят учениците за естествено общуване;
• развиване на уменията за писане въз основата на модели с ясна структура;
• разнообразни по жанр текстове за слушане и четене: диалози, научнопопулярни и художествени текстове, обяви и други;
• информация за Русия, за живота на тийнейджърите в Русия, за известни личности, градове, обичаи и др.;
• преговорни уроци, които съдържат тестове за оценяване и самооценяване.

 

УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС (електронен)
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубарова)

Електронният учебник предоставя разнообразни допълнителни интерактивни дейности, с които преподаваното съдържание се затвърдява, обобщава и систематизира. Интерактивните задачи имат за цел да представят преподавания материал в различен контекст, пренасят учениците в динамична мултимедийна среда, в която преговорът е интересен, а новият материал се усвоява, затвърдява и обобщава по атрактивен начин чрез различни типове упражнения. Електронният учебник съдържа и всички аудиозаписи към учебника.

 
 

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Работната тетрадка предлага:
• упражнения и задачи за затвърдяване на целевата лексика и граматичния материал, развиване на уменията четене и писане чрез следните постоянни рубрики: Учим слова, Учим грамматику, Читаем, Пишем;
• обяснение на граматичните понятия и правила на български език;
• разнообразни по жанр текстове за четене с разбиране: диалози, научнопопулярни и художествени текстове, обяви и други;
• тест за проверка или самопроверка на постигнатото, скала за самооценяване и портфолио в края на всеки раздел.

 
 

АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РУСКИ ЕЗИК МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Книгата за учителя съдържа:
• подробни сценарии на уроците с методически препоръки за провеждането им;
• обяснение на граматиката в уроците;
• отговори на тестовете;
• текстовете на звукозаписите;
• допълнителни тестове за оценяване, които може да бъдат ксерокопирани;
• примерно годишно тематично разпределение на учебния материал и др.

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: