История и цивилизации за 5. клас


⇒ Заявки за учебници по история и цивилизации – направете ТУК

 

⇒ РАЗГЛЕДАЙТЕ УЧЕБНИКА ТУК

ИСТОРИЯ ЗА 5. КЛАС
Издателство „Просвета”

АВТОРИТЕ: 

Доц. Теодор Леков преподава стара история в НБУ и ръководи българската археологическа мисия в Египет.
Проф. Диляна Ботева от СУ „Св. Климент Охридски” превежда на разбираем език безмълвните послания на траките.
Доц. Александър Николов от СУ „Св. Климент Охридски” отвежда учениците в Древния Рим.
Мария Босева написа повечето теми за упражнения и обобщение.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Темите за НОВИ ЗНАНИЯ са интересни и на достъпен език.
ВЪВЕЖДАЩ ВЪПРОС свързва старите с новите знания.
РЕЗЮМЕ помага на учениците да запомнят най-важното.
РЕЧНИК обяснява новите понятия от учебната програма.
ИЛЮСТРАЦИИТЕ дават допълнителна информация.
ИСТОРИЧЕСКИТЕ КАРТИ формират ключови умения.
МАШИНА НА ВРЕМЕТО ни връща при древните хора.
СТЪПКА ПО СТЪПКА – уроци за формиране на умения.
УПРАЖНЕНИЯTA – работа с различни видове извори.
ОБОБЩЕНИЯТА – задачи за прилагане на уменията, идеи за учебни проекти, тестове за контрол.
ЕЛЕКТРОННИЯТ ВАРИАНТ добавя впечатляващи възстановки и десетки интерактивни упражнения и тестове.

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ УЧЕБНИКА ТУК

ИСТОРИЯ ЗА 5. КЛАС
Издателство „Просвета Плюс”


АВТОРИТЕ:

Д-р Екатерина Михайлова е автор на учебници по история и дългогодишен учител.
Д-р Маргарита Димова е автор на учебници, преподава древни езици и култури в училище „Виктор Юго”.
Д-р Иво Чолаков, гл. ас. по антична археология, и д-р Георги Иванов, гл. ас. по тракийска археология – и двамата работят в Националния археологически институт с музей. Ръководители са на много разкопки.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Темите за НОВИ ЗНАНИЯ са увлекателно, леко и ясно написани;
ИЛЮСТРАЦИИТЕ са с високо качество.
РЕЧНИК обяснява новите понятия от учебната програма.
ПОДБРАНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ допълват информацията.
ЛИЦАТА НА ИСТОРИЯТА насочва вниманието към важни личности.
Уроците РАБОТИЛНИЦА формират уменията:
• работа с карта и линия на времето, търсене в интернет;
• извличане на информация от материални и писмени извори;
• създаване на кратък писмен отговор на въпрос.
УПРАЖНЕНИЯТА развиват уменията и разширяват знанията.
ОБОБЩЕНИЯТА включват всички очаквани резултати.
ХРОНОЛОГИЧНА И СИНХРОННА ТАБЛИЦА на цивилизациите.
ЕЛЕКТРОННИЯТ ВАРИАНТ добавя впечатляващи възстановки и интерактивни упражнения и тестове.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: