Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в начален етап


Програмата е насочена към

– Учители – начален етап
– Учители – прогимназиален етап
– Учители – гимназиален етап
– Заместник-директори
– Ръководител направление ИКТ
– Учители - целодневна организация

Кратко описание на програмата

Програмата е ориентирана към учители, които ще преподават новата учебна дисциплина в начален етап „Компютърно моделиране”. Квалификационният курс е разделен на две части – теоретическа (40%) и практическа (60%). В теоретическата част е лекционна и се провежда под формата на уебинар. Педагогическите специалисти ще се запознаят с нормативната рамка на новия учебен предмет в 3. и 4. клас и теоретико-методическите аспекти в преподаването му – ефективни стратегии, подходи, методи, форми и средства. Практическата част се провежда под формата на практикум. Чрез него педагоческите специалисти ще имат възможността да изградят умения за работа в дигигална среда за управление на учебния процес, среда за блоково програмиране и програмируеми устройства. Учители ще се запознаят и ще работя с подходящ за българските условия хардуер и софтуер. Те ще симулират учебени ситуации и създават дигитални ресурси необходими за всекидневната им работа.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: