III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.)


Уважаеми колеги,

За да видите демо версия на печатния вариант на конкретна познавателна книжка, моля, натиснете бутона „ВИЖ PDF”.

За да видите демо версия на електронния вариант на конкретна познавателна книжка, моля, натиснете бутона „ВИЖ ДЕМО”.

ВАЖНО!

Всеки учител, който през учебната 2019/2020 г. в III или IV подготвителна възрастова група избере да работи с познавателните книжки на „Просвета”, ще получи безплатен достъп до електронния вариант на съответните книжки, както и комплект книжки, книга за учителя, примерно тематично разпределение и още допълнителни материали.

III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.) - ЧУДЕН СВЯТ


МУЗИКА
Образователно направление: Музика
Автори: Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
Образователно направление: Конструиране и технологии
Автори: Любен Витанов
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Образователно направление: Изобразително изкуство
Автори: Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
ОКОЛЕН СВЯТ
Образователно направление: Околен свят
Автори: Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
МАТЕМАТИКА
Образователно направление: Математика
Автори: Севдалина Витанова, Галина Георгиева
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователно направление: Български език и литература
Автори: Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.) - РЪКА ЗА РЪКА


НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ!
Образователно направление: Конструиране и технологии
Автори: Георги Иванов
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ!
Образователно направление: Изобразително изкуство
Автори: Румен Генков, Огнян Занков
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ И ПОЛЗВАЙ
електронен
вариант
ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ!
Образователно направление: Околен свят
Автори: Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Гюрова-Стоянова, Лора Спиридонова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ И ПОЛЗВАЙ
електронен
вариант
ИСКАМ ДА СМЯТАМ
Образователно направление: Математика
Автори: Виолета Ванева, Тодорка Велинова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ И ПОЛЗВАЙ
електронен
вариант
ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ
Образователно направление: Български език и литература
Автори: Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА
Образователно направление: Музика
Автори: Eлка Андреева, Антония Бошнакова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.) - АБВ ИГРИ


Част 5. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО
Образователно направление: Изобразително изкуство, конструиране и технологии
Автори: М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Ив. Иванов, Б. Софийска, С. Бошнакова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
Част 4. ЛЯТО
Образователно направление: Български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика
Автори: Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска и др.
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
Част 3. ПРОЛЕТ
Образователно направление: Български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика
Автори: Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова и др.
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
Част 2. ЗИМА
Образователно направление: Български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика
Автори: Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска и др.
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
Част 1. ЕСЕН
Образователно направление: Български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика
Автори: Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова и др.
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

Споделете с приятели


Открий ни в: