I възрастова група (3 – 4 г.)


Уважаеми колеги,

За да видите демо версия на печатния вариант на конкретна познавателна книжка, моля, натиснете бутона „ВИЖ PDF”.

За да видите демо версия на електронния вариант на конкретна познавателна книжка, моля, натиснете бутона „ВИЖ ДЕМО”.

ВАЖНО!

Всеки детски учител, който за 2019/2020 учебна година в I или II възрастова група избере да работи с познавателните книжки на издателска група „Просвета”, ще получи достъп до електронните им варианти напълно безплатно!


I възрастова група (3 – 4 г.) - ЧУДЕН СВЯТ


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователно направление: Български език и литература
Автори: Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
Образователно направление: Конструиране и технологии
Автори: Любен Витанов
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Образователно направление: Изобразително изкуство
Автори: Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
МУЗИКА
Образователно направление: Музика
Автори: Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
ОКОЛЕН СВЯТ
Образователно направление: Околен свят
Автори: Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
МАТЕМАТИКА
Образователно направление: Математика
Автори: Севдалина Витанова, Галина Георгиева
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

I възрастова група (3 – 4 г.) - РЪКА ЗА РЪКА


ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ
Образователно направление: Български език и литература
Автори: Ирина Колева, Мария Ено
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ!
Образователно направление: Околен свят
Автори: Весела Гюрова, Димитър Гюров
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
КОЛКО И ЗАЩО?
Образователно направление: Математика
Автори: Виолета Ванева, Тодорка Велинова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ!
Образователно направление: Изобразително изкуство
Автори: Огнян Занков, Румен Генков
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ!
Образователно направление: Конструиране и технологии
Автори: Георги Иванов
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА
Образователно направление: Музика
Автори: Eлка Андреева, Антония Бошнакова
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

I възрастова група (3 – 4 г.) - АБВ ИГРИ


ЧАСТ 1. ЕСЕН ☺ ЗИМА
Образователно направление: Български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика
Автори: Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова и др.
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
ЧАСТ 2. ПРОЛЕТ ☺ ЛЯТО
Образователно направление: Български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика
Автори: М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант
ЧАСТ 3. ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО
Образователно направление: Изобразително изкуство, конструиране и технологии
Автори: Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска и др.
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

Споделете с приятели


Открий ни в: