Как да участвате в уебинара „Начално овладяване на български език от деца с доминиращ майчин ромски или турски език“

 

Уважаеми колеги,
 
Имаме удоволствието да Ви поканим на поредния уебинар (онлайн семинар) на издателство „ПРОСВЕТА” на тема „Начално овладяване на български език от деца с доминиращ майчин ромски или турски език”, посветен на проблемите на началното обучение по български език в условия на билингвизъм.   

Интерактивната презентация ще Ви:

помогне при ограмотяването на деца от ромския и турския етнос в България, които в речевата си практика приоритетно си служат със своя майчин език;
насочи към различни образователни програми, използвани като добри практики в чужбина при обучението на деца и ученици, владеещи слабо официалния език;
ориентира в специфичните трудности, които деца с ромски и с турски произход изпитват при прехода от своя майчин език към изучавания български език;
запознае с дидактическа технология, която е един от възможните пътища за обучение по български език на деца с доминиращ майчин ромски и турски език.

Водещ на уебинара е доц. д-р Румяна Танкова, автор на учебните комплекти за 2. – 4. клас по български език и литература и на учебни помагала, свързани с обучението по български език в условията на билингвизъм.


ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 24.04.2014 г. от 18.30 ч.
Участието е безплатно.

Всички участници в уебинара ще получат
ЕЛЕКТРОНЕН СЕРТИФИКАТ.

МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В УЕБИНАРА, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ
СПЕЦИАЛНИЯ ЛИНК:

http://www.prosveta.bg/webinars

ИЗБЕРЕТЕ ТЕМАТА, КОЯТО ВИ ИНТЕРЕСУВА, И КЛИКНЕТЕ
ВЪРХУ БУТОНА „ВХОД В УЕБИНАРА” .

ВХОДЪТ ВЪВ ВСЕКИ УЕБИНАР ЩЕ Е ВЪЗМОЖЕН НЕ ПО-РАНО
ОТ 30 МИНУТИ ПРЕДИ ОБЯВЕНИЯ НАЧАЛЕН ЧАС!

ПРИ ТРУДНОСТИ С ДОСТЪПА МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯТА ЗА ВХОД И УЧАСТИЕ.


Очакваме Ви!