Весели игри за 3—4-годишни деца

 
Автори: Весела Гюрова, Любен Витанов
24 страници
Размери: 20х26 см
ISBN: 978-954-01-1682-1

Одобрение от МОН:
заповед № РД 09-09/05.01.2005 г.

Книжка за 3—4-годишни деца от предучилищна група в детската градина, част от програмната система „Ръка за ръка”. Предоставя:

— Условия за постигане на целите и очакваните резултати, заложени в образователното направление „Игрова култура”;
— Възможности за усвояване от детето на роли и правила на игрова комуникация чрез въвеждането му в различните начини на игра;
— Съдържание, структурирано в теми (проекти, допълнени с игрови материали от хартия) с игрово-приложен, игрово-практически и игрово-познавателен характер;
— Идеи и варианти за трансформиране на игровите материали в предметно-практически план, за реализиране на индивидуални и съвместни игрови цели;
— Възможности за творческо използване на различните материали, за тяхното съпреживяване от детето;
— Методическа концепция, чрез която игровата култура се формира непринудено като познавателно-емоционален опит.

 
Споделете

Мнения и рецензии

Все още няма въведени мнения или рецензии.
 
Име:*

Фамилия:*

Населено място:*

Училище:

e-mail:*

4,68 лв.

Купи по интернет от: