Тестови задачи по физика и астрономия за 7. клас

 
Автори: Христо Попов, Виктор Иванов
44 страници
Размери: 17х24 см
ISBN: 978–954–01–2125–3

Помагалото съдържа:

За учениците
— Задачи за самопроверка на знанията и уменията по темите.
— Обобщителни тестови задачи за входно и изходно равнище.
— Методически насоки за решаване на тестовите задачи, скала за оценяване и ключ към верните отговори.

Помагалото осигурява:

За учителите
— Възможност за контрол и проверка на постигнатите резултати.
— Поредна стъпка в работата им по подготовка на учениците за национална проверка.
— Анализиране на типичните грешки и пропуски в знанията на учениците.
– Индивидуален подход към всеки ученик.

За родителите
— Възможност сами да получат реална представа за степента на подготовка на своето дете по физика и астрономия.

Съдържанието на учебното помагало съответства на учебната програма по физика и астрономия за 7. клас.

 
Споделете

Мнения и рецензии

Все още няма въведени мнения или рецензии.
 
Име:*

Фамилия:*

Населено място:*

Училище:

e-mail:*

3,90 лв.

Купи по интернет от: