Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. Клас

 
Автори: Мария Кабасанова, Делка Карагьозова-Дилкова
52 страници
Размери: 17х24 см
ISBN: 978–954–01–2141–3

Проверката на знанията на учениците чрез тестови задачи по различните учебни предмети вече е практика в съвременното училище. На учениците, на техните учители и родители издателство „Просвета“ предлага за по-добра подготовка новото учебно помагало „Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. клас“. Включени са 9 теми с по 10 изборни и 2 конструктивни задачи, както и тестови задачи за установяване на входящо и изходящо равнище по биология и здравно образование за 7. клас. Всички теми с тестови задачи са разработени за две групи, като броят и трудността на задачите са равностойни.

Всички въпроси са свързани с утвърденото от МОН учебно съдържание по биология и здравно образование за 7. клас. При самостоятелна работа с помагалото учениците могат да контролират своите резултати с помощта на поместените в края му отговори. Учебното помагало има тренировъчен характер и едновременно служи за проверка и самопроверка на знанията през първата година, в която се изучава биология и здравно образование – в 7. клас

За авторите

Доц. д-р Мария Кабасанова и доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова са опитни автори на учебници и учебни помагала по човекът и природата и биология и здравно образование за 5., 6. и 7. клас на издателство „Просвета“. Тяхната професионална компетентност, както и отличното познаване на учебното съдържание по предметите в 5., 6. и 7. клас са гаранция за качествата на учебното помагало.

 
Споделете

Мнения и рецензии

Все още няма въведени мнения или рецензии.
 
Име:*

Фамилия:*

Населено място:*

Училище:

e-mail:*

2,90 лв.

Купи по интернет от: