География и икономика за 5.клас

 
Автори: Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова
120 страници
Размери: 21х29 см
ISBN: 978-954-01-1873-4

Одобрение от МОН:
заповед № РД 09-272/25.02.2011 г.

Структурата на учебника се състои от пътеводител, съдържание, методични единици (теми), Моята енциклопедия, речник.
Учебният материал е разработен в 44 теми, групирани в 5 раздела, в т.ч. 31 – за нови знания, 8 – за упражнение, 5 – за обобщаване. Предвидените 7 урока за контрол: входно равнище – 1, тематичен контрол – 5, годишен контрол – 1, са представени в книгата за учителя.
Пътеводителят изпълнява функциите на апарат за ориентиране. Пояснява структурата на отделните типове уроци, материализирани чрез темите; мястото и предназначението на структурните звена на разработените теми.
Съдържанието отразява логическата структура на учебния материал.
Всеки от разделите на учебника започва с въведение, чрез което се мотивира необходимостта от изучаването на учебния материал. Представени са очакваните резултати, които ученикът трябва да постигне.
Темите за нови знания имат единна структура: въвеждащ текст, основен текст, допълнителен текст, рубриките „Запомнете“ и „Въпроси и задачи“, илюстративен материал: карти, картосхеми, снимки, рисунки, таблици, диаграми.

Учебникът е съобразен с новите правила за правопис и пунктуация.

Вижте вътрешни страници

 
Споделете

Изданието е включено в следните комплекти:

Учебен комплект по геграфия и икономика за 5. клас

Учебният комплект съдържа:

География и икономика за 5. клас
Автори: Люсила Цанкова, Нено... Виж »

 

Мнения и рецензии

Цецка Маркова-Енчева | 21:06 13.08.2010

Много хубав учебник.Прочетох го на един дъх и съм очарована от него.Авторският колектив е намерл най-оптималния вариант за представяне на учебното съдължание-увлекателно,без претрупаност на данни,факти и излишни подробности.Чудесните илюстрации са свързани с увладяването на системите от понятия и улесняват учениците в осмислянето на учебното съдържание.

 
Име:*

Фамилия:*

Населено място:*

Училище:

e-mail:*

19,07 лв.

Купи по интернет от: