Допълнителни помагала за деца на 5—6 години


 

Програмна система „ Ръка за ръка“

Автори: Димитър Гюров, Ирина Колева, Любен Витанов, Весела Гюрова

Методическо помагало, което представя концепцията на програмната система. „Ръка за ръка“ за първи път реализира образователната теория и практика чрез цялостен, единен и балансиран комплект, който осигурява приемственост между детска градина и училище в подготвителната група/клас.

Книга за учителя за предучилищна група в детската градина — 5—6 години

Автор: Димитър Гюров

Методическото ръководство за учителя за 5—6-годишни деца е част от програмната система „Ръка за ръка“. Предоставя общотеоретични насоки – същност и цели на предучилищното обучение и възпитание в програмната система „Ръка за ръка“ в условията на педагогическо взаимодействие с 5–6-годишни деца.

Примерно годишно разпределение на темите и педагогическите ситуации — 5—6 години

Автор: Весела Гюрова

Методическото ръководство за учителя за 5—6-годишни деца е част от програмната система „Ръка за ръка“. Съдържа примерно седмично разпределение на регламентираните (сутрин) и нерегламентираните (следобед) ситуации за деца, владеещи български език, по образователни направления, при целодневен режим.

Play and Say in English. Помагало по английски език за предучилищна възраст

Автор: Лиляна Грозданова

Помагалото е предназначено за деца над 5-годишна възраст. Play and Say in English 1 ориентира децата в английския език чрез устна реч. Включва пет теми (“My Friends”, “My Flag”, “My Room”, “My Name”, “My Family”) и различни игрови задачи, съобразени с Програмата за активността на детето в детската градина.

Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина“

Автор: Димитър Гюров

Книгата предлага аналитично структуриране на взаимодействието между детската градина и семейството като резултат от преглед на текущото състояние на българското образование и възможностите за неговото развитие в стратегическите европейски измерения. Разгледани са основните аспекти на предучилищното образование

Цветна градинка — христоматия за 3—6-годишни деца

Автор: Тома Бинчев

Христоматията с текстове по литература за 2—6-годишни деца е част от програмната система „Ръка за ръка“. Съдържа художествени произведения за деца от различни жанрове: народни и авторски приказки, разкази, стихотворения, гатанки и др.

Календар на природата

Автори: Димитър Гюров, Весела Гюрова, Мария Шишиньова

Помагало по образователното направление „Природен свят“ запознава детето с природния цикъл по месеци и сезони и подпомага възприемането на природния свят в неговата динамика.

Календар на празниците

Автори: Весела Гюрова, Магдалена Легкоступ, Томислав Даков

Помагало по образователното направление „Социален свят“ обогатява житейския опит на детето в практически план — във всекидневието и в празнична среда.

Музикална приказка, компактдиск за 5—6-годишни деца

Автори: Елка Андреева, Антония Бошнакова

Помагалото за 5—6-годишни деца от предучилищна група в детската градина е част от програмната система „Ръка за ръка“. Предоставя звукозаписи на произведения за възприемане и за изпълнение, които може да се използват многократно в различни педагогически ситуации.

Play and Say in English. Книга за учителя по английски език за предучилищна възраст

Автор: Лиляна Грозданова

Книгата за учителя съдържа текстове към задачите от първата книжка за детето и разнообразни идеи за работа с тях. Предложени са упражнения за лесно запаметяване, варианти на отговори и инструкции за провеждане на игри.

Растения. Плодове и зеленчуци

Автори: Севдалина Витанова, Вихра Стоева-Янчева

Комплектът „Растения. Плодове и зеленчуци“ съдържа 24 карти със снимки, научнопопулярни и художествени текстове. Той е част от поредица дидактични средства за онагледяване. Подходящ е за индивидуална и групова работа с 5—7-годишни деца в детската градина и у дома.

Животни. Диви и домашни животни

Автори: Севдалина Витанова, Вихра Стоева-Янчева

Комплектът „Животни. Диви и домашни животни“ съдържа 24 карти със снимки, научнопопулярни и художествени текстове. Той е част от поредица дидактични средства за онагледяване. Подходящ е за индивидуална и групова работа с 5—7-годишни деца в детската градина и у дома.

Пъзел табло „Животни и растения в гората“

Автор: Дмитрий Теплов

Пъзелът „Животни и растения в гората“ е част от поредица за обогатяване и разширяване на представите на децата за света около тях. Предназначен е за деца от 5 до 7 години за занимания вкъщи и в детската градина. Осигурява на децата възможност да подреждат, играят и разговарят за различни видове растения и животни, представени в естествената им среда (гората).

Пъзел табло „Животни и растения в полето“

Автор: Дмитрий Теплов

Пъзелът „Животни и растения в полето“ е част от поредица за обогатяване и разширяване на представите на децата за света около тях. Предназначен е за деца от 5 до 7 години за занимания вкъщи и в детската градина. Осигурява на децата възможност да подреждат, играят и разговарят за различни видове растения и животни, представени в естествената им среда (полето).

501 занимания за деца

Автор: Дай Ходжис

Ако смятате, че децата ви използват дистанционното на телевизора повече от въображението си, ето 501 смешни, творчески и образователни начина да им помогнете да се забавляват независимо от сезона и от часа.

Животни

Автори: Андреа Дами, Анна Казалис

Част от популярната и забавна италианска поредица „Опознай света“. Книгата разкрива удивителния свят на животните в морето, в небето и на сушата. Прекрасните цветни илюстрации и текстът към тях представят средата, в която живеят различните животни, техните навици и приятели.

Защо?

Автори: Андреа Дами, Анна Казалис

Част от популярната и забавна италианска поредица „Опознай света“. Книгата е увлекателен пътеводител към света и неговите загадки. Цветните илюстрации и текстът към тях ще разкрият на децата тайните на пчелата, котката, жирафа, акулата, медузата, дъжда, Луната, обонянието, компаса, египтяните, Троянския кон... . Книгата ще помогне на децата да намерят отговори на много от въпросите, които всекидневно задават.

 
 
 

Учебни помагала за деца на 5—6 години в детската градина

Формуляр заявка - pdf / xls